FairFriends: weefgoed uit Guatemala, van Y’Abal Handicrafts

Y'abal

Shoppen & Geven voor een betere wereld

FairFriends zijn mensen met passie, die jou graag vertellen over het verhaal achter hun product of project. Deze keer spraken wij met Marisha Maas van Y’Abal Handicrafts, deelnemer van FairFriends.nl, en webshop voor weefgoed uit Guatemala.

FairFriends.nl won eerder de Wereldprijs in de categorie Eerlijke Handel van de ASN Bank. Uitsluitend eerlijke producten met een goed verhaal, direct gekocht van de producent. En doneren aan indrukwekkende kleinschalige projecten van ANBI-erkende goede doelen. Bij ieder product of project vind je daarom uitgebreide informatie. Zo weet je wat je koopt en waaraan je doneert en hoe je bijdraagt aan een duurzaam eerlijke en gelukkige wereld. Samen shoppen én geven voor een betere wereld! www.fairfriends.nl

Wat is uw visie met betrekking tot een betere wereld?
Een betere wereld begint weliswaar bij jezelf, maar bereik je toch echt alleen sámen – binnen en over landsgrenzen, binnen en tussen sectoren en ketens.

Is uw bedrijf/de webshop een exponent van de huidige tijdsgeest / transitie naar een betere wereld, of  wat deed u besluiten te starten als ondernemer in faire producten?
De Yabal-shop is de (destijds, eind 2007, niet-geplande) uitkomst van een paar maanden vrijwilligerswerk in Guatemala. Samen met een andere Nederlandse begonnen we ter plaatse Y’abal Handicrafts als economisch project binnen de noodhulporganisatie Y’abal, die was opgericht naar aanleiding van orkaan Stan in 2005. Dusdanig gegrepen door de kleurigheid van het Guatemalteekse leven, de sobere levenswijze van de Mayabevolking en de kunst van hun traditionele ambacht, besloot ik om me na terugkeer naar Nederland te blijven inzetten voor het project.

Fair-Kleding


Bezoekt u uw leveranciers in de betreffende landen persoonlijk? Zoja, wat kunt u over het bedrijf/de producten /de ambachtslieden vertellen?

Dus ja, ik ken de producenten persoonlijk, al ben ik sinds de start van het project (helaas maar) één keer in staat geweest hen te bezoeken, zij het ook toen wel weer voor een paar maanden. Voor de producenten met wie we werken (zo’n 70 Maya vrouwen, woonachtig in vier rurale gemeenschappen) is het heupweven een ritueel en dagelijks onderdeel van hun Maya cultuur; zij hebben deze kunstige ambacht van hun moeder geleerd, en geven haar op hun beurt weer door aan hun nageslacht. Met hulp van Y’abal Handicrafts genereren zij in feite dus een (fair!) inkomen uit een gewoonte – en leren zij bovendien weer trots te zijn op hun Maya cultuur, die in de Guatemalteekse samenleving al decennialang gemarginaliseerd en gediscrimineerd wordt!

Kijken we naar de sociale impact hiervan, wat kunt u vertellen over de gevolgen van uw samenwerking voor de desbetreffende toeleverancier?
Naast de genoemde faire beloning voor hun handwerk, en de hervatte trots op hun afkomst, heeft Y’abal Handicrafts vanaf het begin de weefsters een reeks aan workshops en trainingen aangeboden – deels gericht op verfijning van hun weeftechnieken, deels ook op sociale en zakelijke vaardigheden. Zoals het berekenen van dat eerlijke loon, maar ook het verven van het garen met allerlei middelen uit de natuur, vrouwenrechten en sinds 2012, professionele naailes – zodat de deelneemsters (en deelnemers!) zelf ook hoogwaardige eindproducten van hun weefstof kunnen maken en deze lokaal kunnen verkopen. En omdat werken en leren moeilijk gaat wanneer niet (goed) voorzien is in de basisbehoeften, onderneemt Y’abal ook actie om het leven in de zogenaamde “Yabal-dorpen” in bredere zin te verbeteren. Zo is watervoorziening aangelegd, wordt in tijden van nood eten en medicijnen verstrekt, en is er al meerdere jaren een roterend microkredietfonds. Aldus bewerkstelligen we een sociale (en economische) impact niet enkel op een breed terrein en voor de producenten zelf, maar ook voor hun leefgemeenschappen.

Fair-kleding

Hoe screent u de mogelijke leveranciers/producten op?
Ongeveer tegelijkertijd met de oprichting van Y’abal Handicrafts Nederland, in 2010, is ook in Guatemala een onafhankelijke onderneming opgericht, Y’abal Handicrafts Guatemala. Deze onderneming wordt gerund door de Vlaamse Melissa en nog een paar anderen. Zij vormen het directe aanspreekpunt, onderhouden het directe contact met de producenten (die op het platteland wonen en zelf geen computer hebben – vaak niet eens kunnen lezen of schrijven!) en monitoren de kwaliteit van de productie.

Wat kunnen we van uw webshop/bedrijf in de, al dan niet nabije, toekomst verwachten?
Naast geweven eindproducten, importeer ik ook puur de weefdoeken uit Guatemala (nu nog op vrij beperkte schaal, maar de bedoeling is steeds meer), om ook hier in Nederland een stukje eindproductie te laten plaatsvinden. Dat gebeurt in zogenaamde co-creatie met een paar sociale werkplaatsen – om zo ook hier een kleine maatschappelijke bijdrage te leveren. Daarnaast ben ik met textielontwerpster Mudware, vooralsnog bovenal achter de schermen maar hopelijk over niet al te lange termijn ook daarvoor, bezig met een “upcycled” productaanbod. Denk aan oude meubels die we “fair-her-stofferen”, en originele woon- en modeaccessoires waarin we naast het weefgoed andere (rest)materialen hergebruiken. Van dump naar design dus, en naast fair ook steeds meer ecologisch verantwoord(er). Verduurzaming in de bredere zin!

U heeft onlangs besloten deel te nemen aan het FairFriends-concept. Wat was voor u hiervoor de reden? Wat zijn uw verwachtingen van het concept? Heeft u eventueel nog een specifieke rol in FairFriends?
In feite ben ik vanaf het begin bij dit initiatief betrokken, toen FairFriends zich via haar deelname de ASN Bank Wereldprijs publiek bekend maakte. Reden: zie mijn visie mbt een betere wereld – die bereik je alleen samen!

www.fairfriends.nl/yabal-handicrafts


Lees ook:

> FairFriends: bamboe design van Rataplan Design
> FairFriends: speciale quinoa van Wiraccocha

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *