Eerst voeding, dan antidepressiva

Jaarlijks maken in ons land ruim één miljoen mensen gebruik van antidepressiva. Terwijl een betere stemming begint met goede voeding. Dit geldt trouwens ook voor beter gedrag, zoals je kunt lezen in mijn boek “Voeding & Gedrag”.

Tekst: Gert Schuitemaker

“Er is genoeg wetenschappelijk onderzoek dat aannemelijk maakt dat wanneer de voedingsgewoonten verbeteren (en voedingstekorten worden opgeheven!) stemmingsstoornissen (van dipjes tot depressies), gedragsziekten en asociaal gedrag afnemen”, schreef ik in 2014 in mij boek “Voeding & Gedrag”.

Overgewicht leidt tot depressie?

Intussen is de stapel met wetenschappelijk onderzoek alleen maar gegroeid. Begin dit jaar verscheen bijvoorbeeld een studie die aangeeft dat Westerse voeding bij jongeren de kans op overgewicht, ontstekingen én depressies vergroot. Het hogere lichaamsgewicht en de ontstekingsreacties kunnen leiden tot depressieve klachten, zo concluderen wetenschappers.

Aan de Australische studie namen 843 jongeren deel die op 14- en 17-jarige leeftijd werden getest. Er werd informatie verzameld over hun voedingspatroon. Op basis hiervan werd bekeken of ze een ongezond (Westers) dan wel gezond voedingspatroon hadden. Ook vulden de jongeren een vragenlijst in waarmee een indruk verkregen werd van hun gemoedstoestand. Tevens werd de Body Mass Index (BMI) gemeten en het C-reactief proteïne (CRP), een eiwit dat gevormd wordt bij ontstekingen.

Westers voedingspatroon: bewerkt vlees en snacks

Een hoge inname van bewerkt vlees, snacks en ander bewerkt voedsel (Westers voedingspatroon) ging gepaard met een significant hogere energie-inname en een significant hogere BMI op 14-jarige leeftijd. Op 17-jarige leeftijd was eveneens sprake van een significant hogere BMI en bleek ook sprake van een significant hogere CRP-waarde onder invloed van Westerse voeding. Jongeren die gezond aten – dat wil zeggen: veel fruit, groenten en volkoren granen – hadden op 17-jarige leeftijd een significant lagere BMI en minder ontstekingen. Westerse voeding ging gepaard met een significant verhoogde kans op depressieve symptomen en andere mentale klachten zoals angsten.

Intrigerend is ook een ander recent onderzoek, waarin een hoge inname van vezels geassocieerd was met minder depressieve klachten. Er werden gegevens gebruikt van een grootschalige studie die uitgevoerd werd in de periode van 2007 tot 2014. Er namen meer dan 16.800 mensen aan deel, van 20 jaar of ouder. De proefpersonen hadden gedurende twee dagen een voedingsdagboek bijgehouden. Via een vragenlijst werd nagegaan of ze last hadden van depressieve symptomen.

Goede voeding, goede stemming?

Deelnemers met de hoogste totale vezelinname hadden met 41% significant minder kans op depressieve klachten in vergelijking met deelnemers met een lage vezelconsumptie. Vooral de inname van vezels afkomstig van groenten en fruit ging gepaard met een significant lager risico van depressieve klachten met respectievelijk 42% en 36%. Ook vezels van granen boden enige bescherming.

De moraal van dit verhaal: gezonde voeding legt de basis voor een goede stemming. Het omgekeerde is ook waar: een Westers voedingspatroon met bewerkt vlees, snacks en ander bewerkt voedsel vergroot de kans op depressieve klachten. Het roept de woorden in herinnering van de Amerikaanse onderzoeker dr. Joseph Hibbeln, die ik aanhaal in mijn boek “Voeding & Gedrag” en die hij deed in een Britse krant: “De veranderingen die zich de afgelopen eeuw hebben voltrokken in ons voedingspatroon zijn een omvangrijk en ongecontroleerd experiment dat mogelijk heeft bijgedragen aan de toename van agressie, depressie en hartdood.”

Voor meer informatie: www.voedingengedrag.nl

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *