Is eco-food bullshit?

Vijfde editie Futurefood verrassend en inspirerend.

Is eco-food eerlijk, duurzaam en biologisch of juist volkomen zinloos? De sprekers op de vijfde editie van Futurefood, gistermiddag in Koog aan de Zaan, konden er geen definitieve uitspraak over doen. Boer Benno de Hertog: “Alleen economische drijfveren zijn niet voldoende. Het gaat om de menselijke maat.”

Professor doctor ingenieur Martin van Ittersum, van de Universiteit in Wageningen, liet ondubbelzinnig zien dat verdere groei van het landbouwareaal zal moeten komen uit arme landen, waar biologische werkwijzen geen prioriteit hebben. “De bevolkingsgroei is daar groot, de vleesconsumptie in groeiende economieën stijgt. We hebben meer eten nodig. Is het mogelijk om dat te verbouwen? Lastig, heel lastig.”


Professor Van Ittersum toont de relatie tussen voedselprijzen en conflicten

Hij ziet mogelijke oplossingen in het verbeteren van landbouwmethoden, waarbij het opbrengsthiaat tussen potentieel en actueel wordt verkleind. In Nederland is dat hiaat slechts 15 procent, maar in bijvoorbeeld Kenia is dat soms meer dan 70 procent. Kan dat biologisch? “Dat lijkt me geen slimme zet, omdat bij bio de opbrengst juist lager is.”

Zorgvuldigheid
Bavo van den Idsert, directeur van Bionext, legt het verband tussen gezondheid en voeding en laat daarmee zien hoe juist niet-biologische landbouw en veeteelt enorme kosten met zich meebrengen. Hij schat dat Nederland in de nabije toekomst meer dan een-derde van de rijksbegroting moet reserveren voor gezondheidszorg. “Verdere intensivering van de landbouw en veeteelt lijkt geen oplossing,” zegt hij. “Meer biologisch eten is dat wel. Door hogere kosten gaan we zorgvuldiger om met het voedsel, het is beter voor ons en beter voor de aarde, het grootste levende organisme ter wereld.”

futurefood
Bavo van den Idsert: ‘Verdere intensivering van veeteelt is geen oplossing’

Wonderkorrels
Is eco-food bullshit? De bruine massa in de plastic zak die boer Benno de Hertog tevoorschijn haalt, is letterlijk dat: stierenmest. “De professor vertelde net dat we meststoffen nodig hebben om het maximale uit de landbouw te kunnen halen,” vertelt hij. “Maar hier moeten we de mest verstoppen, het wordt als gif behandeld. Dat komt ook door een intensieve veeteelt: vroeger viel mest op een strobed en dat werd gedoseerd over akkers gewerkt. Dat voorkomt een stikstof-piek.” Het boerenbedrijf met schapen, koeien en een moestuin, is al drie generaties in de familie. De vader van Benno stapte over van reguliere op biologische teelt. “Mijn opa kreeg wonderkorrels van een vertegenwoordiger. De melkopbrengst ging omhoog, want het gras werd voedzamer en de groente groeide als nooit tevoren. Toen mijn vader omschakelde, dook de bankrekening omlaag. Maar ik ben er blij mee: meer diversiteit, minder dierenziektes. Bovendien: het gaat niet alleen om economische drijfveren, we moeten ook kijken naar de menselijke maat.”

futurefood

Wat is Futurefood?
Op deze editie van Futurefood spraken bovendien Chef Pjotr Rentinck van restaurant DeVijfdeSmaak en Francis Zonneveld Piek en Yoram Vooijs van Rungis AGF. Futurefood is een platform voor journalisten, wetenschappers, food-trendwatchers en andere foodprofessionals. Tweemaal per jaar komen ze samen om perspectieven en kennis met elkaar uit te wisselen. Het thema voor de volgende bijeenkomst is ‘Thee, wat is het geheim van het succes?’ Futurefood wordt georganiseerd door Kroon op het Werk, specialisten in food & drinks pr.

futurefoodfuturefood
Futurefood #5: volle bak. En niet alleen een kwestie van luisteren en discussiëren, maar ook proeven is belangrijk.

Wilt u meer weten over Futurefood, neem dan contact op met Robert Kroon en/of kijk op:

www.futurefood.biz

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *