Als in de natuur

De Magspirit Vitaliser verbetert op eenvoudige wijze de kwaliteit van water

Wie de taal spreekt van de natuur, begrijpt dat alles met elkaar verbonden is. Dieren, planten, stenen, water, bodem: het leeft in nauwe samenhang met elkaar. Kijk je naar water in de natuurlijke omgeving, dan zie je dat het zich een weg zoekt. Elke omgeving heeft een eigen bodem(soort), begroeiing en dieren. En alles is afhankelijk van water, zonder water geen leven. Water is een bron van leven. Niet alleen de mens bestaat voor 70% uit water, ook dieren en planten. Daarom is de kwaliteit van water essentieel. De Magspirit Vitaliser verbetert op eenvoudige wijze de kwaliteit van water. Het geeft de natuurlijke kracht terug aan water na schadelijke invloeden van chemicaliën en straling. Water is een informatiedrager en de Magspirit Vitaliser zet onaangename frequenties om in biostraling ofwel positieve energie.

Er is water om van te drinken, om in te recreëren, om te vissen, water om ons voedsel te verbouwen, water voor de producten die we dagelijks gebruiken. De Magspirit Vitaliser die het water zijn oorspronkelijke eigenschappen teruggeeft, is er voor vele toepas¬singen. Niet alleen voor in huis, ook daarbuiten: denk aan tuinen, akkers en weiden, dierenverblijven en recreatieve doeleinden. Hoe meer we de Magspirit Vitaliser inzetten, des te sneller het proces dat ons lichaam reinigt. Gewoon, door het drinken van vitaal water. Overal is sprake van waterverspilling en –verontreiniging. Al het water komt terug in de kringloop en wordt steeds weer gezuiverd. Het gebruik van de Magspirit Vitaliser draagt bij aan een schoner en gezonder leefmilieu. Goed voor alles wat leeft, groeit en bloeit.

Mens en milieu
In onze huizen bevinden zich stoffen en vormen van straling die in de natuur niet voorkomen. Zo kan het water wat je binnenkrijgt teveel ‘belastend materiaal’ bevatten. Het kost energie om die afvalstoffen af te voeren. Water is een informatiedrager en de Magspirit Vitaliser zet onaangename frequenties om in biostraling ofwel positieve energie.

Advertorial - YogaAdvertorial - LV Rood

Gebruikers ervaren dat het water zachter voelt en voller smaakt na installatie van de Magspirit Vitaliser. Mensen voelen zich beter door het drinken van vitaal water. Sommigen nemen een andere energie waar in huis: de sfeer is aangenamer en rustiger. Anderen hebben bijvoorbeeld minder huiduitslag.

Hoe is dit ‘wonder’ te verklaren? Via de Magspirit Vitaliser krijgt het water meer zijn oorspronkelijke vitaliteit terug. Er zijn minder belastende stoffen, je voelt je vanzelf beter. Als je bedenkt in wat voor vervuild energetisch milieu we leven… De mens is een verfijnd, elektromagnetisch wezen, en de omgeving heeft er meer invloed op dan we beseffen. Zo ook op onze vochthuishouding. We bestaan voor 70% uit water, dus gezond en vitaal water is van belang.

Gerevitaliseerd water is kostenbesparend en het maakt huishouden gemakkelijker. Minder kalkaanslag in waterkoker en (af)wasmachine. Kalk in leidingen en apparaten wordt minder, de gebruiksduur neemt toe, onderhoudskosten nemen af. Ook verbruikt vitaal water minder energie in verwarmingssystemen, boilers en wasmachines. Het gebruik van schoonmaakmiddelen, shampoos en huidverzorgings¬producten neemt af. Allemaal pluspunten!

Water drinken is lekker en gezond, en daarbij: het kost niets. Vergeet de dure frisdranken, weg met kleur- en zoetstoffen en (te)veel suikers. Drink van het heilzame water en voel je gezonder. Informeer naar de Magspirit Vitaliser!

Zorg voor de dieren
Voor onze weerbaarheid is een goede watervoorziening van groot belang. Dat geldt niet alleen voor ons mensen, ook onze dieren hebben er belang bij.

In de eerste plaats de huisdieren varen er wel bij. ‘Gezond’ water kan het immuun¬systeem versterken, waardoor virussen en bacteriën minder kans krijgen. Zo speelt in de veehouderij de kwaliteit van het water een grote rol. Kippen, varkens en koeien die drinken van gerevitaliseerd water, nemen voedingsstoffen makkelijker op en hebben minder last van stress. Het gedrag van de dieren verbetert, ze worden rustiger en zijn socialer naar elkaar toe. Zo draagt de Magspirit Vitaliser bij aan het welzijn van dieren. Dit geldt ook voor paarden, zoals Remco het heeft ervaren: “We gebruikten de Vitalisator ook voor de paarden en het viel op dat ze steeds de gevitaliseerde bak kozen om uit te drinken; ze dronken ook meer.”

Elke plant en ieder dier heeft elke dag water nodig. Hoe schoner het water, des te gezonder de planten en dieren. In het bijzonder de agrarische sector is geschikt voor de installatie van de Magspirit Vitaliser: een grote meerwaarde. De kwaliteit van de producten verbetert, de opbrengst stijgt. De weerstand van de dieren gaat omhoog, ze groeien sneller en soms nemen allergieën af.

Het is zo logisch, we hebben het niet over een wondermiddel. ‘Gezonder’ water kan een omslag betekenen voor uw bedrijf. Met het plaatsen van de Magspirit Vitaliser kan de toepassing van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en medicijnen afnemen. Het maakt daarbij niet uit of het beschikbare water uit de waterleiding stroomt, of uit eigen bron: de Magspirit Vitaliser doet zijn werk.

Wanneer bodem, dier en voeding in balans zijn, kan het aantal ziektes verminderen en wordt uw bedrijf gezonder. Probeer het ook!

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *