From nature to nature

natuurbegraven

GreenCoffins voor hen die bewust kiezen voor een natuurlijk afscheid

GreenCoffins: een onderneming met ideële achtergronden staat voor duurzaamheid voor Mens en Milieu. Als distributeur van de prachtige collectie Fair Trade Ecologische uitvaartmanden, kisten en urnen van Ecoffins ondersteunen we Fair Trade als goed doel en helpen we ook het milieu.

GreenCoffins zijn er enerzijds voor hen die bewust kiezen voor een natuurlijk afscheid, maar soms kiest men ook voor een GreenCoffin omdat deze vriendelijker oogt dan de traditionele doodskist.

Fair Trade
op zoek naar een grotere gelijkheid in de internationale handel. Fair Trade ofwel eerlijke handel is gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De organisatie die hiervoor staat is de World Fair Trade Organization (WFTO), ze heeft leden in 59 landen en omvat wereldwijd circa 1 miljoen mensen.

Ecoffins is wereldwijd het grootste Fair Trade project in de uitvaartbranche, de deel projecten liggen verspreid over Indonesië en China. Ecoffins projecten ontwikkelen op duurzame wijze de levensomstandigheden op het gebied van werk, onderwijs en gezondheidszorg van zeer arme gemeenschappen in deze landen.

 

De World Fair Trade Organization controleert de projecten onder andere op het gebied van arbeidsomstandigheden, kinder- en dwangarbeid, hierdoor mag Ecoffins het officiële Fair Trade keurmerk voeren voor al haar producten van buiten de EU en staat ze als enige Fair Trade gecertificeerde organisatie in de uitvaartbranche geregistreerd op de website van de WFTO www.wfto.com.

Fair Trade en Duurzaamheid
De WFTO is wereldwijd 10 strenge normen/regels met haar leden overeengekomen waartoe de leden zich ook verbinden. Eén van die regels gaat over Respect voor het milieu. Deze regel luidt: “Organisaties die Fair Trade producten produceren optimaliseren daarbij het gebruik van grondstoffen uit duurzaam beheerde bronnen en kopen lokaal wanneer dat mogelijk is. Ze gebruiken technologie die erop gericht is om het energieverbruik te verminderen en gebruiken waar mogelijk hernieuwbare energie technologieën die de uitstoot van broeikasgassen tot een minimum beperken. Zij streven naar minimalisering van de impact van hun afvalstromen op het milieu.”

greencoffins

Duurzaam
Al meer dan 15 jaar zet Ecoffins zich met succes in voor het gebruik van milieu verantwoorde materialen in de uitvaart wereld. Ecoffins uitvaart producten worden hoofdzakelijk gemaakt van duurzame zichzelf hernieuwende gewassen, ook wel ‘biobased’ gewassen genoemd. Om die reden wordt de inzet van hout dan ook geminimaliseerd met als resultaat dat onze boomkap zeer beperkt is. Belangrijk is verder dat er uitsluitend gewerkt wordt met niet bedreigde of risicovolle plantensoorten, zo gebruiken we vanwege de daaraan klevende milieu gevaren bijvoorbeeld geen Zeegras. Omdat er aan de manden en kisten geen voor het milieu schadelijke stoffen worden toegevoegd blijven deze volledig biologisch afbreekbaar.

De Ecoffins ecologisch verantwoorde werkwijze maakt optimaal gebruik van de natuur zonder haar te verbruiken, Ecoffins is hiervoor beloond met de award voor de beste natuurlijke uitvaartkisten, de Natural Death Centre Award.

Ecoffins Fair Trade Groene manden, kisten en urnen worden inmiddels in de Verenigde Staten, Australië, Engeland, Ierland, Nederland, Duitsland, België en Portugal gebruikt bij zowel crematies, begraven als natuurbegraven.

www.greencoffins.nl

 

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *