Zorgeloos opgroeien in een draadloze wereld

floww

Bewust en duurzaam omgaan met straling; vermijden is al lang geen optie meer

Je ziet het niet, hoort het niet en proeft het niet maar straling is overal. Wanneer we mobiel bellen, internetten, televisie kijken, de babyfoon gebruiken of eten in de magnetron verwarmen. Zelfs als we slapen worden we omringd door straling afkomstig van Wi-Fi, elektrische apparaten en nachtelijke mobiele communicatie.

Maar wat is er bekend over de mogelijke effecten van straling op de gezondheid? En hoe kunnen we onze kinderen zorgeloos laten opgroeien in een draadloze wereld?

Kinderen extra kwetsbaar
De mogelijke risico’s van straling worden steeds breder en op hoger niveau bekeken. We staan er waarschijnlijk niet bij stil maar de onzichtbare straling die het mogelijk maakt dat we al onze (draadloze) apparatuur kunnen gebruiken  gaat dwars door muren en ramen heen. Het valt dus te bedenken dat straling ook doordringt in ons lichaam. Dat maakt kinderen die nog volop in ontwikkeling zijn en bovendien opgroeien in een draadloze wereld extra kwetsbaar voor mogelijke effecten. Wat de specifieke gevolgen daarvan zijn moet de toekomst nog uitwijzen.
Duizenden wetenschappelijke onderzoeken[1] tonen al aan dat straling negatieve effecten kan hebben op onze gezondheid. Van slaapproblemen, hoofdpijn, concentratieproblemen en oorsuizen, tot aan DNA-schade en het lekken van de bloed-hersenbarrière. Tegelijkertijd zijn er talloze onderzoeken die deze effecten niet zien. Niemand kan op dit moment dus met zekerheid zeggen of straling veilig is óf schadelijk.

Stralingsvrij – instanties nemen maatregelen
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat straling van draadloze technologie gezondheidseffecten kan veroorzaken. Uit voorzorg maant de Raad van Europa[2] voorzichtig te zijn met draadloze technologie, met name in de buurt van kinderen en jonge mensen. Landen om ons heen nemen dan ook al voorzorgsmaatregelen specifiek gericht op kinderen. Zo is in Frankrijk draadloos internet verboden in crèches en wordt het gebruik op scholen aan banden gelegd. In België is er een verbod op de verkoop van kindermobieltjes en is het maken van reclame voor de mobiele telefoon, gericht op kinderen jonger dan 13 jaar, verboden. De Nederlandse overheid[3] stelt dat zoveel mogelijk vermeden moet worden dat kinderen langdurig in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen verblijven, bijvoorbeeld thuis, op school of in de crèche.

Zorgeloos opgroeien
Omdat we met z’n allen niet meer zonder ons mobieltje, draadloos internet en tablet willen en kunnen, is straling vermijden geen optie meer. Maar wat kunnen we wél doen om onze kinderen zorgeloos te laten opgroeien in een draadloze wereld?  We kunnen de kwaliteit van onze woonomgeving verbeteren door bewust en duurzaam om te gaan met straling.

Hoeveel straling is veilig?
Met name in onze woning zorgt een opeenstapeling van stralingsbronnen als Wi-Fi, tablets, computers, de draadloze huistelefoon, maar ook de babyfoon, wekkerradio, magnetron en slimme meter, dat we continu aan straling worden blootgesteld, vierentwintig uur per dag, 365 dagen per jaar. En omdat we het niet kunnen zien, horen, proeven of ruiken hebben we geen idee hoe groot onze dagelijkse portie straling eigenlijk is.
Wie ons dat wél kan vertellen is een professionele stralingsbioloog. Deze kan met wetenschappelijk technische meetapparatuur vaststellen hoeveel straling er in huis is en dat vergelijken met verschillende stralingsnormen.  Zo  zijn er normen die overheden hanteren en de veel lagere voorzorgsnormen vastgesteld door wetenschappers en artsen die zich zorgen maken over de effecten van straling op de gezondheid.

Meten is weten
Zeker als je kinderen hebt of zwanger bent is het van belang te weten hoeveel straling er in huis is. Stralingsbiologen van Floww Health Technology, gespecialiseerd in het meten van woningen op straling, meten sinds de opkomst van draadloze technologie doorgaans erg veel straling in baby- en kinderkamers. Verschillende artsen en gynaecologen[4] adviseren zwangere vrouwen en jonge moeders bewust om te gaan met straling vanwege de mogelijke invloed op kinderhersenen. Deze zijn nog volop in ontwikkeling en het vermoeden bestaat dat onder invloed van straling zenuwcellen verkeerde verbindingen kunnen leggen en als het ware ‘verkeerd bedraad’ raken. Muizen die als foetus blootgesteld waren aan straling van mobiele telefoons, vertoonden vaker hyperactief en agressief gedrag. Stralingsvrij lijkt hiervoor de norm.

 

 

Ook een stralingsanalyse woning?

1. Tijdens een woningmeting kun je al je vragen stellen. Je krijgt een rapport, praktische tips en op maat gesneden advies over duurzaam gebruik van straling.

2. Met de actiecode ‘de betere wereld’  ontvang je bij een huismeting een mobileFloww cadeau voor duurzaam gebruik van de straling van je mobiele telefoon.

3.  Ga naar www.stralinginhuismeten.nl voor meer informatie.

 

 

Bewust en duurzaam omgaan met straling
Als je wilt weten wat de stralingssituatie in jouw huis is, kun je dus een stralingsbioloog in de arm nemen. Door een meting wordt in kaart gebracht wat de stralingsbronnen zijn en hoeveel straling ze afgeven. Ook krijg je inzicht in hoeveel straling er van omringende woningen en zendmasten in de buurt de woning binnenkomt.
Bovendien geeft een stralingsbioloog praktische tips hoe je zelf eenvoudig de straling in huis kunt verminderen, bijvoorbeeld door ’s nachts de Wi-Fi uit te zetten. Daarnaast krijg je advies hoe je de aanwezige straling duurzaam kunt gebruiken. Zo is het bijvoorbeeld al mogelijk, middels een gepatenteerde technologie, straling om te zetten in frequenties die van oorsprong voorkomen in de natuur. Er is dus gelukkig veel wat je kunt doen om mogelijke effecten van straling, zeker op de lange termijn, voor te zijn. Je thuissituatie onder de loep nemen door middel van een professionele huismeting lijkt dan ook haast een onmisbare investering in de toekomst, met name voor onze kinderen.

[1] http://www.bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/pdfs/RFR-11_28-research-summary.pdf
[2] http://bit.ly/1JmOVMH
[3] http://www.kennisplatform.nl/Onderwerpen/hoogspanningslijnen/LeukemienabijHoogspanningslijnen.aspx
[4] http://www.babysafeproject.org/the-science/

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *