De milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen

De milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen

Nazorg is een belangrijk onderdeel van bodemsanering en het plaatsen van isolerende voorzieningen. Aan de nazorg en milieukundige begeleiding van waterbodemsaneringen, zijn allerlei eisen gesteld door de overheid. Die eisen zie je in de BRL 6000. Dat is de BeoordelingsRichtLijn 6000. Wat staat daar zoal in?

Wat is BRL SIKB 6000?

BRL 6000 beschrijft hoe je te werk moet gaan bij de milieukundige begeleiding en evaluatie van allerlei soorten bodemsaneringen. Ook het onderdeel ‘nazorg’ komt uitgebreid aan bod. Bij de beoordelingsrichtlijn wordt rekening gehouden met het Besluit bodemkwaliteit. Deze beoordelingsrichtlijn is in werking getreden op 30-11-2018 en is sinds 09-06-2020 te gebruiken met versie 1 van het Wijzigingsblad.

Voor het werken met deze richtlijn is een certificaat beschikbaar. Dit is een erkend bewijsmiddel voor het Besluit bodemkwaliteit. Sterker: voor sommige klussen mogen alleen gecertificeerde bedrijven zich inschrijven. Zij zijn de enige die de klus mogen uitvoeren.

Drie processen

De BRL SIKB 6000 bestaat uit drie verschillende processen, binnen hetzelfde protocol:

  • Protocol 6001: Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden;
  • Protocol 6002: Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ methode;
  • Protocol 6003: Milieukundige begeleiding van ingrepen in de waterbodem en uitvoering van waterbodemsaneringen;

Wie wil weten hoe de actuele versie van de BRL SIKB 6000 eruitziet, doet er goed aan zich daarin te verdiepen op de website van SIKB. Onderdeel van de BRL 6000 is ook de BRL 6000-25: een verplicht certificaat voor installatiebedrijven.

Voor wie geldt de richtlijn?

De richtlijn geldt voor iedereen die te maken heeft met bodemsaneringen. Denk bijvoorbeeld aan een aannemer of een grondreiniger. Dit zijn voor de hand liggende voorbeelden, maar ook minder voor de hand liggende bedrijven krijgen ermee te maken. Denk bijvoorbeeld aan adviesbureaus, veldwerkbureaus, de gemeente, opdrachtgevers en laboratoria.

Het Besluit bodemkwaliteit vereist dat de milieukundige begeleiding door een gecertificeerd wordt uitgevoerd. Gebeurt dat niet, dan wordt de uitvoering en het evaluatieverslag niet geaccepteerd door het bevoegd gezag.

Hoe kom ik aan een certificaat?

Een certificaat kan worden aangevraagd bij Kiwa. Daarvoor moet je wel aangeven voor welke protocollen gecertificeerd wil worden. Ook komt er een toelatingsonderzoek om te bepalen of je aan de vastgestelde eisen voldoet. Wanneer er een positief advies komt, ontvang het bedrijf het BRL SIKB 6000-certificaat. Je mag dan daadwerkelijk aan de slag met de werkzaamheden.

Periodiek vindt een verificatieplaats door een certificerende instelling. Daarvoor vindt jaarlijks een bedrijfsbezoek plaats. Op die manier is iedereen er zeker van dat iedere milieukundige begeleider precies op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen.

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *