Een stabiel energienet met demand response

energienet

Er is veel focus op het produceren van duurzame energie en inmiddels ziet men ook steeds meer het belang in van een stabiel energienet.

Doordat de productie van duurzame energie pieken en dalen kent, loopt het energienet risico op storingen dus moeten die fluctuaties goed worden opgevangen. Helemaal nu de overheid en het bedrijfsleven steeds meer investeren in groene energie en dit aandeel in de toekomst alleen maar toeneemt. Overcapaciteit aan energie of ondercapaciteit kan namelijk een stroomstoring veroorzaken. De combinatie van demand response en opslag duurzame energie biedt mogelijk uitkomst voor deze kwestie.

Duurzame energie opslaan

Duurzame energie opslaan is al mogelijk, maar nog niet in grote hoeveelheden. Tesla heeft bijvoorbeeld de Powerwall ontwikkeld, alleen is deze vrij duur en heeft een beperkte opslagcapaciteit van 15 kWh. Voor huishoudens is dit een prima voorraad voor 1,5 dag, maar voor de (grotere) bedrijven is deze capaciteit niet interessant. Écht grootschalige oplossingen zijn er nog niet, dus is het wachten op de klapper: de uitvinding waarmee zonne- en windenergie op betaalbare wijze in grote hoeveelheden opgeslagen kunnen worden.

Stel nou dat die klapper er eenmaal is, hoe draagt het dan bij aan een gebalanceerd energienet?

  1. Als er meer aanbod is van energie dan er vraag naar is, kan een accu de energie opslaan die op dat moment niet verbruikt wordt. Zo wordt overbelasting van het energienet voorkomen.
  2. Is er veel vraag naar energie, maar in verhouding minder aanbod, dan kan de opgeslagen energie vrijgegeven worden om aan de vraag te voldoen. Dit voorkomt onderbelasting en heeft als bijkomend voordeel dat we kolencentrales niet of nauwelijks hoeven in te schakelen voor het produceren van extra energie.

Beide toepassingen houden niet alleen het energienet in balans, maar zorgen ook voor een energieprijs die stabiel blijft. Ook hiervoor geldt het principe van vraag en aanbod op elkaar afstemmen.

Demand response voor een gebalanceerd energienet

Demand response houdt in dat bedrijven (maar ook consumenten) maximaal energie verbruiken op het moment dat de energieprijs laag is doordat de productie van duurzame energie op zijn hoogtepunt is. Omdat de wind hard waait bijvoorbeeld. Dat kan door bedrijfsprocessen te verplaatsen naar het moment waarop de energieprijs is gedaald. Stijgt de prijs weer door weinig aanbod en veel vraag, dan is het mogelijk om die processen weer uit te stellen. Een voorbeeld: een transportbedrijf werkt met elektrische wagens waarvan er een aantal opgeladen moet worden. Zodra de stroomprijs laag is, krijgt het bedrijf een seintje en legt hij de wagens aan de elektrische oplader. Stijgt de stroomprijs weer, dan kunnen de wagens weer van de oplader af. Dit heeft veel voordelen:

  1. De zakelijke energiekosten worden gereduceerd
  2. De energieprijs blijft stabiel, omdat vraag en aanbod goed op elkaar worden afgestemd
  3. Het energienet blijft in balans doordat overbelasting en onderbelasting wordt voorkomen

Zoals je ziet gaan demand response en opslag van duurzame energie goed samen voor een gebalanceerd energienet en een stabiele energieprijs. Minder.nl, de vergelijker voor MKB energie, ziet absoluut toekomstperspectief in beide ontwikkelingen, maar er zijn nog wel een aantal belemmeringen. Een bedrijf waarbij de werkzaamheden afhankelijk zijn van personeel kan niet plotseling zijn processen stilleggen om verder te gaan op het moment dat de energieprijs laag is. Daarom is het nog even afwachten hoe demand response en opslag van energie zich verder ontplooien, maar dat het interessante ontwikkelingen zijn staat buiten kijf.

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *