Een efficiënter machinepark realiseer je met deze voorzieningen

Een efficiënter machinepark realiseer je met deze voorzieningen

Een betere wereld begint bij jezelf? In zekere zin wel, maar er zijn natuurlijk al een aantal stappen voorafgegaan aan het moment dat jij een product aanschaft. Uiteindelijk bepaal jij welk product je koopt, maar voor de producent geldt dat die op het gebied van efficiency de juiste maatregelen moet nemen om de hele productielijn blijvend te verbeteren.

Technologische ontwikkeling

De maakindustrie staat momenteel voor een enorme uitdaging. Bedrijven moeten schoner en efficiënter gaan produceren. Schoner, vanwege de milieueisen en efficiënter om de concurrentie de baas te blijven. Het is een simpel verhaal: wie niet meegaat in deze technologische ontwikkeling, prijst zichzelf uiteindelijk uit de markt. De schakelkast vormt het hart van menig technische installatie in de industrie en daar begint eigenlijk de innovatie al. Er valt veel winst te behalen door machines zo optimaal mogelijk af te stellen. Door bovendien onderhoud en vervanging steeds nauwkeuriger te voorspellen, kun je stilstand door mankementen beter voorkomen.

Betere controle

Het is fijn dat machines bepaalde routineklussen van mensen kunnen overnemen, maar wie controleert de machine? Veelal wordt gebruik gemaakt van een PLC om een machine of zelfs complete productielijn aan te sturen. In feite is dat een heel klein computertje dat het proces aanstuurt en ook bewaakt op basis van een repeterende activiteit. We onderscheiden twee typen PLC’s, te weten de Fixed I/O PLC’s en de Modular PLC’s. Het eerstgenoemde type is voor de eenvoudige taken bedoeld, terwijl je met het tweede type complexe processen kunt aansturen.

Slimme toepassingen

Nieuwe technologie moet ervoor zorgen dat de maakindustrie slimmer kan omgaan met de beschikbare grondstoffen en energiebronnen. Met behulp van Smart Energy kunnen bedrijven op zo gunstig mogelijke wijze gebruik

Een betere wereld begint bij jezelf? In zekere zin wel, maar er zijn natuurlijk al een aantal stappen voorafgegaan aan het moment dat jij een product aanschaft. Uiteindelijk bepaal jij welk product je koopt, maar voor de producent geldt dat die op het gebied van efficiency de juiste maatregelen moet nemen om de hele productielijn blijvend te verbeteren.

Technologische ontwikkeling

De maakindustrie staat momenteel voor een enorme uitdaging. Bedrijven moeten schoner en efficiënter gaan produceren. Schoner, vanwege de milieueisen en efficiënter om de concurrentie de baas te blijven. Het is een simpel verhaal: wie niet meegaat in deze technologische ontwikkeling, prijst zichzelf uiteindelijk uit de markt. De schakelkast vormt het hart van menig technische installatie in de industrie en daar begint eigenlijk de innovatie al. Er valt veel winst te behalen door machines zo optimaal mogelijk af te stellen. Door bovendien onderhoud en vervanging steeds nauwkeuriger te voorspellen, kun je stilstand door mankementen beter voorkomen.

Betere controle

Het is fijn dat machines bepaalde routineklussen van mensen kunnen overnemen, maar wie controleert de machine? Veelal wordt gebruik gemaakt van een PLC om een machine of zelfs complete productielijn aan te sturen. In feite is dat een heel klein computertje dat het proces aanstuurt en ook bewaakt op basis van een repeterende activiteit. We onderscheiden twee typen PLC’s, te weten de Fixed I/O PLC’s en de Modular PLC’s. Het eerstgenoemde type is voor de eenvoudige taken bedoeld, terwijl je met het tweede type complexe processen kunt aansturen.

Slimme toepassingen

Nieuwe technologie moet ervoor zorgen dat de maakindustrie slimmer kan omgaan met de beschikbare grondstoffen en energiebronnen. Met behulp van Smart Energy kunnen bedrijven op zo gunstig mogelijke wijze gebruikmaken van duurzame energietoepassingen. Vervolgens kunnen ze deze energie ook efficiënter aanwenden voor het continueren van de bedrijfsprocessen. Een andere vorm van innovatie is Smart Maintenance om het onderhoud van bedrijfsinstallaties te voorspellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van grote hoeveelheden data. Wanneer je namelijk exact bijhoudt wanneer een installatie onderhouden is, weet je voor de toekomst vrij nauwkeurig wanneer dit weer aan de orde zal zijn. Je kunt met behulp van deze data ook de kans op een mankement voorspellen.

Samenwerking

Opleiders in de techniek werken samen met grote industriële partners om samen deze nieuwe ontwikkelingen vorm te geven. In een nagebootste bedrijfsomgeving wordt gewerkt aan de techniek van de toekomst die de wereld moet verbeteren.

maken van duurzame energietoepassingen. Vervolgens kunnen ze deze energie ook efficiënter aanwenden voor het continueren van de bedrijfsprocessen. Een andere vorm van innovatie is Smart Maintenance om het onderhoud van bedrijfsinstallaties te voorspellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van grote hoeveelheden data. Wanneer je namelijk exact bijhoudt wanneer een installatie onderhouden is, weet je voor de toekomst vrij nauwkeurig wanneer dit weer aan de orde zal zijn. Je kunt met behulp van deze data ook de kans op een mankement voorspellen.

Samenwerking

Opleiders in de techniek werken samen met grote industriële partners om samen deze nieuwe ontwikkelingen vorm te geven. In een nagebootste bedrijfsomgeving wordt gewerkt aan de techniek van de toekomst die de wereld moet verbeteren.

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *