Levert de introductie van de Bitcoin een bijdrage aan een betere wereld?

Levert de introductie van de Bitcoin een bijdrage aan een betere wereld

De kans is groot dat je de wenkbrauwen wat gefronst hebt bij het lezen van de kop van dit artikel. Hoe kan de introductie van een digitale munt een bijdrage leveren aan een betere wereld? Dit kan echter zeker het geval zijn maar hiervoor moeten we verder kijken dan naar de reden die bij veel mensen ten grondslag ligt aan een Bitcoin investering.

Waarom veel mensen in Bitcoins investeren

De reden waarom veel mensen in Bitcoins investeren moet gezocht worden in het verdienmodel dat er achter kan schuilen. Veel mensen zien in dit soort beleggingen of handelstransacties een zeer interessant alternatief voor het onderbrengen van het spaargeld bij de bank. Er is gezocht naar dit soort alternatieven omdat banken tegenwoordig geld vragen om spaargeld onder te brengen. De tijd dat spaargeld groeit door het verkrijgen van spaarrente lijkt verleden tijd. De crypto markt is op een slimme manier ingesprongen op de toegenomen interesse door zeer toegankelijk te worden. Geïnteresseerden kunnen op een snelle en eenvoudige manier de crypto markt betreden door gebruik te maken van de diensten van exchanges of initiatieven zoals Bitcoin Profit

Risico’s van een Bitcoin investering

Doordat het zo gemakkelijk is om de crypto markt te betreden, wordt er snel voorbij gegaan aan de risico’s van een Bitcoin investering. Deze risico’s zijn er echter wel degelijk en deze zijn ook nog zeer groot. Crypto koersen zijn immers sterk aan verandering onderhevig. Dit betekent in de praktijk dat een eventuele winst binnen een kort tijdsbestek kan om zijn gegaan in een groot verlies. Als je niet bewust bent van deze risico’s of geld inzet wat niet gemist kan worden, kan dit veel stress en financieel ongemak veroorzaken. In dat geval levert de introductie van de Bitcoin zeker geen bijdrage aan een betere wereld.

Hoe de Bitcoin een bijdrage kan leveren aan een betere wereld

Om een beeld te krijgen hoe de Bitcoin wel een bijdrage kan leveren aan een betere wereld, is het goed om de focus te richten op de Blockchain technologie waarop de Bitcoin en andere cryptocurrency gebaseerd is. Deze technologie is ontwikkeld met als doel om een omgeving te creëren waarin een snelle en voordelige decentrale afhandeling van financiële transacties kan worden vormgegeven. Hiermee worden een aantal belangrijke pijnpunten van de traditionele financiële markt, zoals trage en kostbare financiële transacties weggenomen. In veel gevallen zorgen deze pijnpunten voor grote ergernis. In dit opzicht levert de introductie van de Bitcoin dus weer wel een bijdrage aan een betere wereld. Het is maar net van welk punt je deze ontwikkeling bekijkt.

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.