Interview Yolanthe over Stop Kindermisbruik

Stichting Stop Kindermisbruik; een interview met medeoprichtster Yolanthe Sneijder Cabau.

In 2008 richtten Yolanthe Sneijder Cabau en Arjan Erkel samen de stichting Stop kindermisbruik op, om over de hele wereld kinderen in nood te helpen. Ze richtten zich hierbij vooral op kinderen in de prostitutie. De Betere Wereld interviewde Yolanthe over de aanpak en doelstellingen van de stichting.

Door Anne van der Sanden
Fotografie: Yvette Wolterinck

Wat zijn de doelstellingen van stichting Stop kindermisbruik? En op welke manier proberen jullie deze te bewerkstelligen?

Stichting Stop Kindermisbruik wil kinderprostitutie stoppen. Waar ook ter wereld. In een land als India zitten meer dan één miljoen meisjes gevangen in bordelen. Dit moet zo snel mogelijk ophouden. Daarom steunen wij organisaties die samen met politie en justitie minderjarige meisjes bevrijden uit bordelen. We vangen ze vervolgens op en helpen hen bij het verwerken van hun trauma. Ze kunnen daarna onderwijs volgen en werkervaring opdoen. Zo krijgen ze een kans op een nieuwe toekomst. Heel belangrijk is dat wij er met de invallen voor zorgen dat pooiers en kinderhandelaren gearresteerd worden. We helpen vervolgens de slachtoffers getuigen in de rechtbank. Honderden daders zijn zo al veroordeeld. Daardoor denken andere pooiers nu wel drie keer na voor ze weer een minderjarig meisje uitbuiten. Onze belangrijkste partner werkt in Mumbai, in India. Daar zitten nu veel minder meisjes gevangen in de seksindustrie dan een paar jaar geleden. Dat is toch geweldig?

kindermisbruik

Wat voor projecten voert stichting Stop Kindermisbruik uit?
Stop Kindermisbruik steunt vijf bevrijdingsorganisaties. Zij bevrijden meisjes uit de seksindustrie, vangen hen op en geven hen een kans op een nieuwe toekomst. We steunen ook een tiental organisaties die meisjes opvangen nadat ze gered zijn. Ook een organisatie in Nederland. Want ook hier komen kinderhandel en kinderprostitutie voor. We werken samen met expertise en behandelcentrum Fier Fryslân aan een goede opvang voor meisjes die in Nederland tegen hun wil in de prostitutie terecht zijn gekomen.

Kun je wat meer vertellen over de aanpak van de bevrijdingsteams waarmee Stop Kindermisbruik werkt?
In India, Thailand en Cambodja werken we samen met bevrijdingsteams. Zij zoeken naar minderjarige meisjes in de seksindustrie door zich voor te doen als klant. Als zij een of meerdere meisjes hebben gevonden en voldoende bewijsmateriaal hebben verzameld, organiseren zij samen met de politie een bevrijdingsactie. Dit werk is vrij moeilijk, omdat de mannen die het werk doen met verborgen apparatuur het bordeel in moeten gaan. Als ze betrapt worden, lopen ze veel risico. De bevrijdingsteams bestaan dan ook uit goed getrainde mensen, die weten wat ze doen.

kindermisbruik

Hoe helpt de stichting misbruikte kinderen weer te re-integreren in de maatschappij?
Na de bevrijding worden de meisjes opgevangen in een van de opvanghuizen, die door Stop Kindermisbruik worden gesteund. Hier krijgen de meisjes medische zorg en traumaverwerking. Daarnaast volgen ze een beroepsopleiding, zodat ze langzaam worden voorbereid op een terugkeer in de maatschappij.

Waarom heb je ervoor gekozen om de Stichting Stop kindermisbruik op te richten?
Het is zo moeilijk voor te stellen dat meisjes van soms nog maar zeven jaar oud gevangen worden gehouden in bordelen en dagelijks worden misbruikt. De smerige hokjes, de leefomstandigheden en de blik in de ogen van die meisjes…Dat is met geen pen te beschrijven. Dit vind ik onacceptabel. Ik heb de ellende in India en Cambodja met mijn eigen ogen gezien, anders zou ik het niet kunnen geloven. Ik zie ook hoe de meisjes weer opknappen als ze vrij zijn. Daar doe ik het voor, elk leven is er een.

kindermisbruik

Wat is jouw rol als ambassadeur binnen de stichting?
Ik wil iedereen er van doordringen dat kinderprostitutie nog steeds bestaat en dat we er met zijn allen wat aan kunnen doen. Dat doe ik in de media, maar ook binnen mijn vriendenkring, familie en netwerk.

kindermisbruik

Je bent als ambassadeur voor de stichting Stop kindermisbruik naar Cambodja geweest. Wat waren de indrukken die je daar opdeed?
Ik ben al een paar keer naar India geweest. De eerste keer was echt een cultuurshock. De armoede en de ellende zijn overal, heel Mumbai lijkt een grote vuilnisbelt. Onlangs ben ik voor de eerste keer in Cambodja geweest. Hier ziet het er op het eerste gezicht allemaal in orde uit. Mensen zijn blij en lachen, en bovendien is het er veel schoner. Maar in Cambodja is er veel meer armoede, mensen hebben gewoon geen eten. Een mooi dorpje tussen glooiende heuvels ziet er minder erg uit dan een vuilnisbelt met hutjes er op, maar die honger maakt mensen zwak. Als dat lang genoeg duurt, blijken mensen zelfs in staat hun eigen kinderen te verkopen. Dat gebeurt in Cambodja veel vaker dan in India. Ongelooflijk vind ik dat!

kindermisbruik

Wat vind jij op dit moment een belangrijk project?
Sinds de oprichting hebben we de bevrijding van meer dan 2.000 en re-integratie van meer dan 2.500 meisjes mogelijk gemaakt. Er worden nieuwe bevrijdingsteams opgezet in grote Indiase steden om meer meisjes te kunnen bevrijden uit de bordelen. Dat onze aanpak werkt blijkt in Mumbai, waar honderden daders zijn opgepakt en veroordeeld en kinderprostitutie steeds minder voorkomt. Als we nog een paar jaar doorzetten kan kinderprostitutie in veel meer steden uitgebannen worden. Daar ga ik voor.

Hoe kunnen wij zelf bijdragen aan het stoppen van Kindermisbruik?
Kinderprostitutie vind ik het ergste wat een meisje kan overkomen. Dit mogen en kunnen we niet laten gebeuren. Help ons om nog meer meisjes uit de seksindustrie te bevrijden.
Kijk op www.stopkindermisbruik.nl of sms SK AAN naar 4333 en doneer € 2,50 per maand.

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *