Mail & Win: De Hulp Voorbij?


Rob Visser, Lau Schulpen & Willem Elbers – De hulp voorbij?

Ontwikkelingshulp is ooit opgekomen in een tijd waarin de wereld nog overzichtelijk leek met arme landen en rijke landen en de behoefte van rijk om arm te helpen. Ondertussen is die wereld onherkenbaar veranderd. Wie had vijftig jaar geleden kunnen denken dat China en India aan een ongekende opmars als wereldmacht zouden beginnen, dat armen niet meer alleen in arme landen wonen en dat Portugal een lening overweegt van haar vroegere kolonie Angola? Dergelijke veranderingen vereisen dan ook een fundamentele herbezinning op doelstellingen, mandaat en vormgeving van ontwikkelingshulp of –samenwerking.

de hulp voorbij Een fundamentele herbezinning betekent ook dat we niet kunnen volstaan met aanpassingen in de marge of met bekende maatregelen op vertrouwde terreinen. Bij nieuwe doelstellingen en mandaten hoort immers een nieuwe manier van functioneren. Dit boek biedt handvatten voor dat toekomstige functioneren door terug te grijpen op lessen uit het verleden. Centraal staat dan de vraag of de traditionele OS wel klaar is voor de toekomst op zulke terreinen als organisatie, leren, samenwerking en afstemming.

De hulp voorbij? wordt gedragen door bijdragen van mensen die hun sporen hebben verdiend in wat de ‘traditionele ontwikkelingssamenwerking’ kan worden genoemd en in staat zijn kritisch te reflecteren op die ‘sporen’. Hun (soms persoonlijke) verhaal maakt dit een unieke bijdrage aan het maatschappelijke en politieke debat over de toekomstige vormgeving van internationale samenwerking.

Boekgegevens
Auteurs: Rob Visser, Lau Schulpen & Willem Elbers (red.)
Paperback, 176 pagina’s
ISBN: 978 94 6022 223 8
Prijs € 24,50
Uitgever: KIT Publishers

Verkrijgbaar in boekhandel, bij de uitgever, bol.com en via internet.

www.kitpublishers.nl

Mail&Win
Deze Mail&Win-actie is inmiddels afgesloten. Iedereen hartelijk dank voor het meedoen, en de winnaar(s) van harte gefeliciteerd!
Doe eventueel in onze Mail&Win-rubriek bij andere acties mee.., en ook op Facebook hebben wij wekelijks speciale Facebook-acties. Veel geluk!

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *