Plassen onder de douche impopulair bij kinderen

NCDO: Onderzoeksresultaten Kinderen over wereldwijde waterproblemen.

Resultaten van NCDO-onderzoek over kinderen en water wijzen uit dat plassen onder de douche onder kinderen geen populaire maatregel is om water te besparen, korter douchen ook niet. Slechts één op de zes kinderen maakt zich zorgen of er in de toekomst wel genoeg schoon drinkwater is voor alle mensen in Nederland terwijl een derde zich zorgen maakt over schoon drinkwater wereldwijd. 74% ziet het aanpakken van het watervraagstuk als iets dat door alle landen in de wereld samen opgepakt moet worden.

NCDO

Kinderen gaan tijdens het tandenpoetsen zuinig om met water; 73% laat de kraan niet onnodig lopen. Water besparen met douchen is geen prioriteit voor kinderen. Hoewel een kwart korter dan vijf minuten doucht, doet de overige drie kwart dit nagenoeg niet. Voor het merendeel van de kinderen is plassen onder de douche geen populaire manier om water te besparen; maar 16% van de kinderen plast vaak tot altijd onder de douche.

Onze boontjes en de dorst van Afrika
Ruim de helft (53%) begrijpt dat het smelten van de ijskappen op de Noord- en Zuidpool invloed kan hebben op de situatie in Nederland, slechts 1 op de 10 kinderen ziet dit verband niet. Een verband leggen tussen het eten van Afrikaanse boontjes hier en waterverbruik daar wordt moeilijker. Bijna de helft van de kinderen geeft aan niet te weten of er in dit opzicht een verband is.

Schoon water
2 op de 5 kinderen vindt dat hij of zij ook zelf iets kan doen om ervoor te zorgen dat er genoeg schoon drinkwater is voor alle mensen in de wereld. 74% van de kinderen ziet het aanpakken van het watervraagstuk als iets dat door alle landen samen opgepakt moet worden.

In de aanloop naar Wereldwaterdag wandelt NCDO op 20 maart mee met de grootste kinderloop voor water in Katwijk. Een recordaantal van 495 kinderen loopt daar voor water: 6 kilometer met 6 liter water. Tijdens deze loop interviewt NCDO een aantal kinderen voor het kwalitatieve gedeelte van het onderzoek over kinderen en water waarvan de resultaten in mei worden gepubliceerd.

Onderzoeksresultaten
Het onderzoek over kinderen en water is door NCDO uitgevoerd onder ruim 1.000 kinderen van 9 t/m 12 jaar in samenwerking met TNS Nipo. In mei publiceren NCDO-onderzoekers Irene de Goede en Céline Hoeks de cijfers samen met resultaten uit interviews in het rapport ‘Kinderen & Duurzaamheid’. Een samenvatting is op aanvraag verkrijgbaar via Irene de Goede (idegoede@ncdo.nl, 020 568 2013).

NCDO
NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor mondiaal burgerschap en internationale samenwerking. NCDO voert onderzoek uit, geeft trainingen en stimuleert de meningsvorming over mondiale thema’s door publicaties te verzorgen en de discussie op gang te brengen.

Kijk voor meer informatie op www.ncdo.nl

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *