Column Demeter: Geestkracht

geestkracht

Bert Ruitenbeek

Voor onze eigen gezondheid weten we ‘diep in ons hart’ vaak wat goed is voor ons qua voeding, qua gedrag, qua relaties. Onder invloed de nog steeds toenemende stroom van boodschappen die ons dagelijks bereiken en proberen te beïnvloeden in koopgedrag,  is onze ‘antenne’ voor het goed omgaan met alle energieën om ons heen soms echter wat in onbruik geraakt.

Bio-dynamische landbouw
Rudolf Steiner, de grondlegger van de biodynamische (BD) landbouw, gaf in zijn voordrachten veel aandacht aan het gebruik van preparaten om de bodemvruchtbaarheid en groei van planten positief te beïnvloeden. Het maken en toepassen van biodynamische preparaten is een ritueel wat boeren en tuinders in verbinding brengt met de levenskrachten in de bodem en de kosmos en hun scherpt als waarnemers.
de betere wereld

De preparaten zijn veelal combinaties van dierlijke en plantaardige of minerale elementen. De bekendste zijn een koemestpreparaat en een kiezelpreparaat.

Boerderij als levend organisme
Biodynamische landbouw is  gebaseerd op de samenhang tussen bodem, plant, mens, dier en kosmos en hoe je de veelal onzichtbare levenskrachten en kosmische ritmes kunt benutten voor een gezond landbouwbedrijf. Daarvoor moet een boer optimaal verbonden zijn met z’n bedrijf als ‘levend organisme’, wat in balans moet zijn. Ziekten en plagen worden niet bestreden met chemie, maar oplossingen worden gezocht op bedrijfsniveau. Gezonde producten komen immers voort uit een gezond landbouwsysteem. Het vraagt om aandachtige waarneming. Hoe kun je meebewegen op de ritmes en kracht van de natuur? De boer als bemiddelaar tussen de levenskrachten.

Voeding voor je geest
Steeds meer wordt bekend over de kracht van ‘intentie’ Demeter kernwaardenofwel onze geestkracht. Yoga werkt beter dan bloeddrukverlagende medicijnen. Je kunt een betere tennisslag ontwikkelen door deze in gedachten te simuleren.  In de BD-landbouw is er ruimte voor rituelen en levenskrachten die we niet direct vanuit de telbare en meetbare wereld kunnen verklaren. Onze materiële ruimte op aarde is begrensd, er is wel ruimte voor geestelijke groei en ontwikkeling. Daarvoor is voeding nodig die ons niet alleen vult, maar ook bijdraagt aan onze vitaliteit en spirituele ontwikkeling. Voeding voor lichaam en  geest.

demeter

Bert van Ruitenbeek,
directeur van het keurmerk Demeter voor biodynamische landbouw en voeding
www.stichtingdemeter.nl
Deze column verscheen eerder in onze landelijk verkrijgbare krant.

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *