De wereld verbeteren is een feestje

Ruim 300 jonge mensen verzamelen zich voor FoodGuerrilla Event in Rotterdam.

“De wereld verbeteren is een feestje”, zei Maurits Groen (#3 Trouw duurzame top 100) ten overstaan van 300 jonge voedselactivisten, food-ondernemers en studenten die zich vandaag verzamelden op het FoodGuerrilla Event. Het evenement, dat werd georganiseerd door NCDO, OIKOS en lokaalmondiaal, bracht een grote variatie aan voedselinitiatieven bij elkaar op stadslandbouwbedrijf Uit je Eigen Stad in Rotterdam.

“Wees brutaal als je een succes wil maken van jouw voedselonderneming”, aldus de jonge ondernemer Thijl Klerkx (18), eigenaar van bezorgservice Thijl. Dicht bij jezelf blijven en trouw blijven aan je eigen principes is net zo belangrijk, vult Lisette Kreischer van The Dutch Weed Burger aan. Beide spreken tijdens het FoodGuerrilla Event over de succesfactoren van ondernemen. Het FoodGuerrilla Event stond in het teken van hoe jongeren kunnen bijdragen aan positieve veranderingen in het voedsellandschap. Onder andere Kirsten Verdel (net terug van Obama campagne), Sywert van Lienden (oprichter G500), Jan Willem van der Schans (onderzoeker WUR) en Oliver Rowe (Britse TV-chef) inspireerden de deelnemers met workshops campagnevoeren, mediatraining en fondsenwerven.

FoodGuerrilla
Maurits Groen

FoodGuerrilla’s
De diversiteit van aanwezige voedselinitiatieven is groot: met namen als TooGoodToWaste, Kromkommer, WE CANTEEN, Soupaholic, Proviandruil, Bugbon en Wereldburger zetten de initiatiefnemers zich in tegen verspilling en overgewicht, of juist voor lokaal en seizoensgebonden voedsel, alternatieven voor vlees en vis, een eerlijke prijs voor boeren in Nederland of Ethiopië en andere actuele voedselthema’s. Stuk voor stuk strijdlustige groepjes die met weinig middelen maar verrassende acties publieke aandacht en supporters winnen voor hun idee. “Wij merken dat deze jongeren en young professionals onderdeel willen zijn van een groter netwerk om ervaringen uit te wisselen en nieuwe ideeën op te doen om hun initiatieven verder te brengen”, aldus Kim Sauter van NCDO. Carlijn Savelkouls van Stichting Oikos voegt toe: “Op die behoefte wilden we inspelen met het FoodGuerrilla Event.”

FoodGuerrilla

Best of FoodGuerrilla
En wat gebeurt er na het FoodGuerrilla Event? “Hopelijk voorziet dit event de deelnemers van munitie om succesvol door te gaan met hun initiatief”, zegt Sauter. Daarnaast bestaat het vervolg ook uit een hele concrete actie. De winnaar van de Best of FoodGuerrilla wedstrijd – het Rotterdamse no-waste–duo Jente de Vries en Lisanne van Zwol van Kromkommer ontving van NCDO 2.000 euro om hun idee voor een guerrilla-actie de komende maanden uit te gaan voeren. Het platform FoodGuerrilla van NCDO, waarbij zich sinds september al 80 initiatieven hebben aangesloten, gaat ook in 2013 verder. Doel is om het netwerk van jonge voedselactivisten te blijven versterken en initiatieven ondersteuning te bieden bij het bedenken en succesvol maken van hun publieksacties.

foodguerrilla

Meer info

NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO voert onderzoek uit, geeft trainingen en stimuleert de meningsvorming over mondiale thema’s door publicaties te verzorgen en de discussie op gang te brengen. Wij werken daarbij samen met overheid en politiek, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en wetenschap.

Stichting Oikos is een oecumenische organisatie die zich hardmaakt voor een wereld zonder armoede en voor duurzame ontwikkeling. Stichting Oikos organiseert campagnes, workshops en diverse andere activiteiten om mensen aan te sporen duurzamer te handelen. Tevens doet Stichting Oikos onderzoek naar diverse thema’s binnen het ontwikkelingsvraagstuk. Hierbij ligt de focus op ongelijke verhoudingen tussen rijk en arm.

lokaalmondiaal is een crossmediale organisatie die informeert over mondiale zaken om mensen in contact te brengen met andere culturen. Dit alles met als doel om de betrokkenheid met ontwikkelingssamenwerking binnen de Nederlandse samenleving te vergroten. De kernwaarden die hierin centraal staan zijn tolerantie, gelijkheid en begrip. Het lokale verbinden met het mondiale, dat is waar het om draait bij lokaalmondiaal.

ncdo.nl
stichtingOikos.nl
lokaalmondiaal.net

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *