Doorbraak in productie verantwoorde soja in China


Verantwoord geproduceerde soja in China.


Chinese soja bedrijven gaan samen met ontwikkelingsorganisatie Solidaridad werken aan de eerste verantwoord geproduceerde soja in China.Het is een doorbraak omdat duurzaamheid nog niet eerder op de agenda stond in de Chinese sojasector. Er wordt steeds meer soja geproduceerd. Vooral om de almaar groeiende veestapel te voederen. China is de grootste consument en importeur van soja in de wereld en de vierde producent.

In een land waar ontwikkelingsorganisaties nog weinig invloed hebben is het een uitdaging om meer opbrengsten voor boeren met minder schade voor het milieu te realiseren. Het is uniek dat twee grote boerenbedrijven, de Sinograin North en de Nenjiang Farm de komende jaren gaan voldoen aande internationale standaard voor verantwoorde soja, die is vastgesteld door het internationale platform RTRS. Hierin werken sojaproducenten, handelaren en maatschappelijke organisaties samen aan de teelt van verantwoorde sojateelt.

 

Solidaridad’s internationale programmamanager soja Gert van der Bijl; “Het is cruciaal voor de toekomst van verantwoorde soja dat we ook in China aanwezig zijn om zo de voordelen van deze manier van werken te laten zien aan de industrie, de overheid, de bedrijven en de boeren’.

De aanpak van Solidaridad in China

Het project start met twee grote soja producerende bedrijven die in totaal een gebied van 50,000 hectares bezitten en waar 3000 mensen werken; de Sinograin North en Nenjiang farm. De bedrijven en boeren worden getraind om op efficiënte wijze om te gaan met hun land, minder kosten te maken en het milieu te sparen.

De heer Wang Feng, directeur van de Sinograin North; “ Ik hoop dat het programma onze managementsystemen kan verbeteren en dat lokale soja boeren kunnen profiteren van deze internationale standaard voor de productie van soja, RTRS.”

De volgende stap is dat ook kleine boeren gaan voldoen aan de internationale standaard en een hogere productie realiseren op verantwoorde wijze. Er zijn in totaal 28,000 boeren betrokken bij het project, die gemiddeld 0,4 hectare land bezitten.

Voordelen voor de boeren

De ondersteuning richt zich op twee uitdagingen in de Chinese regio Nenjiang.  Ten eerste op het terugdringen van armoede van boeren, wiens inkomen vaak minder dan 150 euro per jaar is. Ten tweede op het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen die de kwaliteit van de oogst aantasten en de grond vervuilen.

De verwachte resultaten van het steunprogramma  in 2015

• Kostenreductie van 10% door lager gebruik van bestrijdingsmiddelen

• Een betere marktprijs door een hogere kwaliteit soja (meer proteïne)

• 10 % hogere omzet per boerderij door hogere kwaliteit

• Inkomensgroei van 20% voor kleine boeren

Solidaridad’s programmamanager soja Gert van der Bijl hoopt dat dit nieuwe steunprogramma een eerste stap is op de Chinese markt: “ Als we kunnen aantonen dat de aanpak van Solidaridad en het werken met de internationale standaard voor verantwoorde soja (RTRS) het leven van de boeren verbetert en de druk op het milieu laat afnemen, dan kunnen we meer doen en hopen we onze betrokkenheid in China uit te breiden’.

Het belang van Soja

Er wordt steeds meer soja geproduceerd. Vooral om de almaar groeiende veestapel te voederen. De uitbreiding van sojaplantages gaat vaak ten koste van natuur en van land van lokale gemeenschappen. Terwijl de sojaproductie ook omhoog kan zonder negatieve gevolgen voor mens en milieu. Solidaridad spant zich daarvoor in; samen met de boeren in het veld en als bestuurslid van de Round Table on Responsible Soy.

De almaar stijgende vraag naar soja leidt tot een zware milieubelasting in de productielanden, vooral in Zuid-Amerika. Voor de uitbreiding van sojaplantages worden grote stukken tropisch bos en savanne gekapt. Lokale gemeenschappen worden van hun land verdreven om plaats te maken voor grootschalige sojateelt. De gebruikte pesticiden vervuilen de bodem en het water en leveren gezondheidsproblemen op. In China en India zitten boeren vooral verlegen om kennis om hun productiviteit te verhogen. Solidaridad helpt zowel op sociaal – als op milieugebied de sector te verduurzamen, door verantwoorde soja te introduceren.

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *