Interview Rian Fokker, directeur Heifer Nederland

Heifer, vee voor een beter bestaan.

Heifer is een organisatie die er al sinds 1999 voor zorgt dat arme Afrikaanse gezinnen een toekomst in de landbouw op kunnen bouwen. Heifer geeft de gezinnen vee en een uitgebreide opleiding. De Betere Wereld interviewde directrice Rian Fokker over de projecten van Heifer.


Door: Anne van der Sanden.

Wat zijn de doelstellingen van Heifer?
Heifer Nederland wil bijdragen aan een betere voeding en hogere inkomens van kwetsbare boeren en boerinnen in Afrika. We vinden honger onacceptabel en zijn ervan overtuigd dat Afrika in staat is om voldoende voedsel te produceren. Daartoe geven we de gezinnen in onze projecten geen melk, maar een koe. En geen voedsel, maar zaden en landbouwtrainingen. Kennis en middelen waarmee ze zelf hun voeding en inkomen voorgoed verbeteren. En waarmee zij kunnen bijdragen aan een betere beschikbaarheid van lokaal geproduceerd voedsel op de markt.

Doneer een Dier

Welke projecten heeft Heifer?
Heifer werkt met groepen boeren en boerinnen die een uitgebreide landbouwopleiding krijgen met daarin veel aandacht voor veehouderij, maar ook voor duurzame landbouwtechnieken, organisatieopbouw, marketing en man-vrouw verhoudingen. Daarnaast ontvangen ze een startkapitaal in de vorm van vee (kippen, geiten, schapen of koeien), zaden en/of bomen. Dat startkapitaal krijgen ze als ‘levende lening’: ze krijgen de dieren op voorwaarde dat ze de eerste nakomeling doorgeven aan een ander lid van de groep.

Waarom is het belangrijk om mensen in ontwikkelingslanden vee te geven?
Veehouderij is een heel sterk middel om armoede te bestrijden. Melk, vlees en eieren dragen bij aan een gezonde voeding en leveren bij verkoop extra inkomen op. Hiervan gaan kinderen weer naar school en worden ziekenhuisrekeningen betaald. Maar vee levert ook mest, waardoor de opbrengsten van akker- en tuinbouw toenemen. En bovendien levert het trekkracht, zodat er een groter stuk land verbouwd kan worden. Zo wordt de productie duurzamer, produceren mensen meer en beter voedsel en nemen inkomens toe.
Natuurlijk kun je boeren en boerinnen ook een microkrediet verschaffen, waarmee zij zelf vee kunnen kopen. Het voordeel van onze ‘levende lening’ boven een dergelijk microkrediet is dat zij naast het vee een uitgebreide veeteelt- en landbouwopleiding ontvangen. Deze opleiding is onmisbaar om een succesvol boerenbedrijf op te bouwen. Bovendien betalen zij hun lening niet af aan een bank, maar aan een ander lid van hun gemeenschap. Daardoor helpt één dier uiteindelijk meerdere gezinnen en worden gemeenschappen sterker.

Doneer een Dier

Kun je iets meer vertellen over het ‘Geef een koe voor Malawi’ project?
Malawi is één van de armste landen ter wereld. In het Mchinji district is 57% van de kinderen en 30% van de volwassenen ondervoed. Wij gaan daar een melkveeproject starten dat honger en armoede van 1550 gezinnen moet verminderen en de gezondheid van vrouwen en kinderen zal verbeteren.

Kleinschalige boeren zullen worden geholpen om hun krachten te bundelen in een coöperatie, waardoor ze de bewaring en verkoop van melk samen kunnen regelen. De betrokken boeren krijgen een uitgebreide veeteelt- en landbouwopleiding. Ook wordt met een fokprogramma de kwaliteit van lokale koeien verbeterd, waardoor de melkproductie op den duur zal toenemen. En een aantal vrouwen zal een drachtige koe ontvangen.

Hoe kunnen wij mensen in ontwikkelingslanden helpen via Heifer?
De komende tijd door biologische melk te drinken! We hebben op dit moment een geweldige actie met Zuiver Zuivel. Als je in de natuurvoedingswinkel biologische zuivel koopt krijg je een actiecode. Voor een set van 20 actiecodes doneert Zuiver Zuivel € 2 voor een koe in Malawi. Meer informatie over deze actie vind je op

www.actie.zuiverzuivel.nl .

Maar op www.heifer.nl kun je ook een geit, schaap, koe of kippen doneren. En als je ons volgt op Twitter (https://twitter.com/Heifer_NL) of Facebook (http://www.facebook.com/HeiferNederland) houden we je op de hoogte van nieuwtjes in onze projecten.

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *