Meer gifvrije groenten en fruit in supermarkt


Gifvrij produceren goed mogelijk, maar nog lang niet de norm.

 De jaarlijkse Gifmeter van Milieudefensie en foodwatch laat zien dat groente en fruit zonder landbouwgif in de supermarkt goed mogelijk is, maar helaas nog lang niet de norm. De metingen tonen aan dat veel telers groente en fruit helemaal schoon in de winkel weten te krijgen.
Groente en fruit uit Nederland is relatief schoon. De producten in de supermarkt waar het vaakst gif op wordt aangetroffen komen van buiten Europa. Klaas Breunissen van Milieudefensie: “Groenten en fruit zonder resten landbouwgif kan gewoon. We roepen de sector op om in te zetten op volledig residuvrij in de schappen. Er zijn teelten waarvoor dat nu al goed mogelijk blijkt te zijn”.
In de handel (gemeten buiten de supermarkt) neemt het aantal producten met aantoonbare gezondheidsrisico’s toe. Ook het aantal gifsoorten dat aangetroffen werd op producten nam voor het eerst sinds jaren weer toe. Dit laatste is van belang omdat de wetgeving de consument niet beschermd tegen effecten van meerdere gifstoffen tegelijk.


Schoonste en meest vervuilde product in het supermarktschap
Bloemkool was de schoonste groente in het winkelschap met in 96% van de onderzochte gevallen geen landbouwgif. Daartegenover staat de mango, het product dat het meest vaak resten landbouwgif bevatte, in 91% van de gevallen. In 9% van de gevallen was daarbij sprake van een overtreding van de wettelijk toegestane norm. Jumbo gaf het goede voorbeeld als aanbieder van de schoonste producten. Coop was de slechtst presterende super van de acht grote supermarktketens.

We eten met zijn allen te weinig groente en fruit
Nederlanders eten te weinig groenten en fruit. Uit voedselconsumptiegegevens blijkt dat van de volwassenen in Nederland 14 procent voldoende groente en 26 procent voldoende fruit eet. Om de consumptie van groenten en fruit te stimuleren is het belangrijk dat deze producten hun gezonde imago behouden. Juist daarom is het teleurstellend dat jaar na jaar teveel resten bestrijdingsmiddelen in onze voedingsmiddelen worden aangetroffen. “Dat er nog steeds producten in de schappen liggen die risico’s opleveren voor de volksgezondheid vind ik onaanvaardbaar” oordeelt Bart van Opzeeland, directeur van foodwatch: “Gezonde producten als groenten en fruit moeten veilig zijn om te eten”. De Weet wat je eet- organisaties pleiten voor schone teeltmethoden en gifvrije producten in de schappen van de supermarkt.

groente & fruit wijzerLandbouwgif komt regelmatig op producten voor in concentraties die giftig zijn voor de mens (plant en dier) via de kankerverwekkende, hormoonverstorende, mutagene, reprotoxische of zenuwtoxische werking van deze stoffen. foodwatch en Milieudefensie – de organisaties achter de website Weet wat je eet – publiceren jaarlijks de meetgegevens van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).
Weet wat je eet geeft de consument en de handel inzicht in de aanwezigheid van resten landbouwgif op groente en fruit en de daarmee gepaarde gezondheidsrisico’s. Rankings van de schoonste producten en rankings van de prestaties van de supermarkten zijn voor iedereen toegankelijk via een online zoeksysteem genaamd de Gifmeter.

De Weet Wat Je Eet organisaties roepen consumenten op om via onderstaande site een email te sturen naar supermarkten met het verzoek om te zorgen voor gifvrije groenten en fruit in de schappen.

www.weetwatjeeet.nl

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *