Niemand eet graag alleen


Sociale initiatieven aan tafel
.

Gezamenlijk eten is voor veel mensen helaas niet vanzelfsprekend. Ze zijn bijvoorbeeld door omstandigheden sociaal geïsoleerd geraakt. Bij het Oranje Fonds komen regelmatig aanvragen binnen van sociale initiatieven die mensen ‘aan tafel’ bij elkaar brengen. In veel gevallen springt het Fonds financieel bij. Twee geslaagde voorbeelden:

Ouderen vinden gezelligheid in dorpshuis
De jeugd trekt naar de stad, de ouderen blijven achter. Het is een bekend fenomeen in veel kleine dorpen, zo ook in het Drentse Geesbrug. Ouderen kunnen hier in het dorpshuis terecht voor een gezamenlijke maaltijd.

etentje voor een ander oranje fonds
Kinderen en ouderen koken iedere week samen in het Dorpshuis in Varsselder-Veldhunten. De Prins van Oranje bracht op 5 jun 2012 een bezoek.  Foto: © Oranje Fonds / Bart Homburg

Nieuwe keuken
Dankzij financiële steun van het Oranje Fonds kwam er in 2011 een nieuwe keuken. Hierdoor kunnen verschillende groepen uit het dorp samen koken en eten. Vrijwilligers van de lokale welzijnsstichting helpen elke donderdag met het bereiden van de maaltijden. Voor de ouderen, waaronder relatief veel alleenstaande mannen, is dit een uitkomst.

Bijzondere tafelgasten

Mensen met een psychiatrische achtergrond worden via het Haarlemse initiatief Roads gekoppeld aan een gezin dat eens per maand voor ze kookt. Ze maken kennis met nieuwe mensen, buiten de eigen kring. Goed voor het zelfvertrouwen en de ontwikkeling van de cliënt en voor alle partijen een verrijkende ervaring.

Voor iedereen toegankelijk
Veel maatjesprojecten verwachten van de vrijwilliger dat hij of zij eens per twee weken een dagdeel optrekt met de cliënt. Dit kost relatief veel tijd en is voor een grote groep vrijwilligers een reden om af te zien van deelname. Bij Tafelgasten ligt die tijdsinvestering een stuk lager. Zo kunnen mensen met een drukke baan toch deelnemen. Bovendien is het bij Roads mogelijk om als gezin vrijwilliger te worden.

Wilt u meer weten over de initiatieven die het Oranje Fonds steunt? Kijk op www.ikwordvriend.nl

oranje fonds logo

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *