Teken de petitie ‘Overschakelen op kringlooplandbouw’

Nederland klaar voor kringlooplandbouw.

Als tegengeluid voor de uitspraken van Aalt Dijkhuizen (Wageningen Universiteit, voorheen Nutreco), waarin hij stelt dat de landbouw nog intensiever (lees: energie-intensiever) moet om honger te voorkomen, is er een petitie gestart om kringlooplandbouw een impuls te geven. Onze voedselvoorziening moet niet op eindige grondstoffen gebaseerd worden, maar op gesloten kringlopen en systemen die weinig energie nodig hebben.

De laatste jaren zijn er nieuwe fenomenen ontstaan in Nederland op het gebied van voedsel, waarbij de meeste aandacht naar stadslandbouw en permacultuur gaat. De biologische land- en tuinbouw krijgt veel kritiek te
verduren en zo vreemd is dat niet: ook deze sector krijgt te maken met industrialisatie en verloochent daarmee zijn eigen beginselen.

Dat betekent echter niet dat gangbare landbouw er ongeschonden vanaf komt: pesticidengebruik en genetische manipulatie zijn twee aspecten die de consument niet lekker zitten, maar onvoldoende om ze over te laten stappen naar biologisch.

Voedselonzekerheid

Olie-afhankelijkheid, bodemdegradatie, slinkende fosfaatvoorraden en een dreigend tekort aan drinkwater zijn factoren die ons echter zeer kwetsbaar maken voor voedselschaarste. Maar ook de kredietcrisis en de Euro-crisis. De hongerende Grieken zouden bij ons de alarmbellen moeten laten rinkelen: honger is dichterbij dan wij denken. Wij zijn in geen enkel opzicht beter af dan de Grieken wat betreft voedselzekerheid alleen worden zij nu al gewezen op het belang van lokale voedselproductie, die gezonde gronden dicht bij huis vraagt.

Reeds 191 jaar geleden zei Justus von Liebig dat doorgaan met het gebruik van kunstmest alleen maar kan leiden tot het einde van de beschaving. Saillant detail: hij heeft de kunstmest zelf uitgevonden.

Door het gebruik van niet-duurzame landbouwtechnieken (zoals ploegen, pesticide- en kunstmestgebruik) slaagt de mensheid erin om elke minuut 23 hectare woestijn te creëren. Dat is een oppervlakte ter grootte van Italie
per jaar. En we verliezen 75 tot 500 miljard ton bodem per jaar door erosie. Die cijfers liegen er niet om: en dat terwijl we elk stukje gezonde bodem hard nodig hebben.

Fantoomdraagkracht

Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen Universiteit en Research centrum (WUR), en Louise Fresco, universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, hebben onlangs gezegd dat intensiveren een pure noodzaak is, dat er anders honger zou komen in Nederland. Het tegenovergestelde is echter waar: door in te zetten op intensivering kun je tijdelijk meer voedsel produceren, maar dat is fantoomdraagkracht. Als gevolg daarvan zal de bevolking groter groeien dan de natuurlijke draagkracht van de Aarde aankan. Zodra de basis van die fantoomdraagkracht wegvalt (met name olie- en aardgasproducten zoals
brandstoffen en kunstmest), zijn de gevolgen niet te overzien. De natuurlijke draagkracht van de Aarde neemt af door intensivering; hoe sneller we overschakelen, hoe meer mensen er blijvend gevoed kunnen worden.

Petitie voor verandering

Is het dan al te laat? Dat is moeilijk te zeggen. Maar er is een feit dat goede hoop geeft: 75% van de Nederlandse landbouwgrond wordt gebruikt voor het verbouwen van veevoeder. Dat is nog onder het wereldwijde gemiddelde,
maar wel dermate veel dat er wat rek zit in de overstap naar kringlooplandbouw.

De tijd dringt echter en daarom is actie vanuit de burger, zoals stadslandbouw en permacultuur, onmisbaar. Maar vanuit Den Haag moet er beleid komen dat deze transitie bespoedigt. Teken daarom de petitie ‘Overschakelen op kringlooplandbouw’  op http://kringlooplandbouw.petities.nl, die aan de Tweede Kamer aangeboden zal worden.

De petitie is gestart door Marc Siepman, bezorgde burger en eigenaar van ‘Gevoel voor humus’, een not-for-profit initiatief dat zich inzet voor het herstel en behoud van de natuurlijke vruchtbaarheid van de bodem.
http://gevoelvoorhumus.nl

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *