Appeltjes van Oranje 2014

Samen meer!


Mensen met en zonder beperking met elkaar in contact brengen zodat ze samen kunnen optrekken, dat is in een notendop waar de Appeltjes van Oranje 2014 over gaan. Onder het motto ‘Samen meer’ zoekt het Oranje Fonds naar sociale initiatieven die zich hier sterk voor maken. Er zijn vele voorbeelden, denk aan een klussendienst in de buurt of een maatjesproject waarbij studenten optrekken met leeftijdsgenoten met een beperking. Voor de drie winnaars is er een prijs van € 15.000,= en een bronzen beeldje gemaakt door Prinses Beatrix. Voor het eerst kan het Nederlandse publiek dit jaar ook meestemmen op hun favoriet! Aanmelden kan tot 1 oktober. Best Buddies is een succesvol landelijk vrijwilligersprogramma. Studenten trekken gedurende minimaal een jaar op met een verstandelijk beperkte leeftijdsgenoot. De zwakke sociaal-maatschappelijke positie van licht verstandelijk beperkten blijft een terugkerend vraagstuk in onze samenleving. Best Buddies Nederland zet zich in om de integratie van deze doelgroep te bevorderen door studentvrijwilligers te activeren. Het creëren van een sociaal- maatschappelijk bewustzijn bij reguliere studenten is dan extra winst.

best buddies oranje fonds

De studenten trekken op met een leeftijdsgenoot met een verstandelijke beperking. Zij worden aan elkaar gekoppeld in een één op één vriendschapsrelatie waarbij zij iedere week contact hebben (telefonisch of per mail) en om de week samen een activiteit ondernemen. Daarnaast onderneemt de club Best Buddies minimaal twee keer per jaar een gezamenlijk activiteit. Best Buddies is winnaar van de Oranje Fonds Kroonappels, categorie Jeugd. Appeltjes van Oranje 2014Prestigieuze prijs

Het Appeltje van Oranje bestaat uit een prijs van € 15.000,= en een bronzen beeldje gemaakt door Prinses Beatrix. Het Appeltje is een blijk van waardering voor bestaande, succesvolle sociale initiatieven die erin slagen verschillende groepen mensen op een bijzondere manier bij elkaar te brengen. De prestigieuze prijs wordt elk jaar in mei uitgereikt door de beschermvrouwe van het Oranje Fonds, Koningin Máxima.Aanmelden kan tot 30 september

Heeft of kent u een sociaal initiatief dat al enige tijd bestaat, succesvol is en binnen het thema past? Aanmelden kan tot en met 30 september via www.oranjefonds.nl/appeltjes. Hier vindt u ook de precieze voorwaarden en nadere informatie.

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *