Blue4Green verbindt mens, dier en omgeving

Blue4Green

Lab-on-a-Chip geeft razendsnel inzicht in gesteldheid van vee

Betere en snellere diagnoses bij dieren, eenvoudig door een cartridge met daarop een druppel bloed in de speciaal daarvoor ontworpen PDA-computer te plaatsen, dat is de kern van Blue4Green. Een arts kan bij ziekte metéén doeltreffende maatregelen nemen of zelfs preventief ingrijpen, waardoor ook antibioticagebruik kan worden teruggedrongen.

Door Nanny Schutte

Op de website van Blue4Green lees ik over de gedrevenheid van het team en hun missie; een ‘mobiel laboratorium’ voor dierenartsen als bijdrage aan een oplossing voor de verwachte wereldwijde voedselproblematiek. Een groeiende wereldbevolking in combinatie met afnemende beschikbaarheid van landbouwgronden en zoet water, hogere eisen voor dierenwelzijn èn risico’s van overdraagbaarheid van ziekten van dier naar mens – Blue4Green is ervan overtuigd dat er te midden van deze ontwikkelingen een hoofdrol is weggelegd voor hun product. “We geloven dat het verbinden van mens, dier en omgeving de heldere inzichten geeft die leiden tot een duurzamere wereld.”

Blue4Green

Op bezoek
Mijn interesse is gewekt, ik kan me voorstellen dat deze toegepaste nanotechnologie voor revolutionaire ontwikkelingen kan zorgen. En wat ik mooi vind is dat Blue4Green ook een reeks workshops ontwikkeld heeft waarin dierenartsen leren conclusies te verbinden aan de meetgegevens en deze te vertalen in adviezen aan de veehouders. Toch is ’t me niet duidelijk hoe dit kan bijdragen aan een duurzame vorm van veehouderij, die in mijn beleving minder intensief en dichterbij de afzetmarkt ligt. Ik besluit op bezoek te gaan en tref oprichter Erik Staijen op kantoor, gevestigd in de fascinerende oude Spinnerij Oosterveld, industrieel erfgoed en bedrijfsverzamelgebouw in Enschede.

Lab-on-a-Chip

Mini-lab
Trots laat Erik me de cartridge zien. Voor mij is ’t niet meer dan een plastic boxje waar iets ingeplugd kan worden. Het ziet eruit als een deel van een rugzaksluiting, waar je het andere deel in klikt. “Voorheen moest bloed naar een laboratorium gestuurd worden, waar het door gespecialiseerde laboranten geanalyseerd werd. Deze cartridge vervangt het laboratorium; binnen twee minuten kan de veearts de bloedwaarden aflezen van de PDA. Zo kan bijvoorbeeld melkziekte, dat het gevolg is van een te laag calciumgehalte in het bloed, worden voorkomen. Bovendien is uit ons onderzoek gebleken dat één koe meestal representatief is voor het hele koppel op een bedrijf, omdat ze allemaal dezelfde zorg krijgen. Zodoende kun je met één druppel bloed het hele bedrijfsmanagement bijsturen!”

Kennis delen
Alle meetgegevens worden digitaal opgeslagen en verwerkt in grafieken en overzichten. De gebruiker kan ze gemakkelijk terugvinden, vergelijken met gegevens van andere bedrijven en desgewenst delen met andere partijen. “Er vindt een prachtige verschuiving plaats van het afschermen van informatie naar het combineren van kennis, energie en openheid,” lees ik op de website als omschrijving van de workshop over marketing, “artsen èn veehouders kunnen zo ook bij elkaar te rade gaan en ze zouden de gegevens bijvoorbeeld ook kunnen gebruiken in de communicatie naar buiten,” licht Erik toe. Ah, hier word ik blij van! Transparantie is waar we als samenleving op zitten te wachten – denk aan alle commotie rond paardenvlees en producten die als biologisch op de markt gebracht worden terwijl dit niet het geval is. “Mensen vragen steeds vaker naar de herkomst van hun voedsel. En veel veehouders zijn heus geïnteresseerd in duurzamere veeteelt, maar zitten gevangen in een systeem van oneerlijke concurrentie. Ons product kan beide partijen dichter bij elkaar brengen.” Verbinden.

Erkenning
Jarenlang is wereldwijd aan de Lab-on-a-chip technologie gewerkt. In 2000 werd het onderzoek gestart aan de Universiteit Twente in samenwerking met het MESA+ Institute for nanotechnology. Het onderzoek resulteerde in meerdere officiële erkenningen. En eind januari mocht Erik als één van de vijftig global shapers aanwezig zijn bij het World Economic Forum (ontmoetingsplek van wereldleiders, topmanagers en andere belangrijke spelers in de wereldeconomie) in Davos. Zo krijgt techniek op heel kleine schaal ineens grote betekenis.

www.blue4green.com

Blue4Green zet cartridges op de markt die gebruik maken van de Lab-on-a-Chip techniek, een wegwerpchip waarmee dierenartsen in de stal, wei of de praktijk binnen twee minuten de calcium- en magnesiumwaarden in het bloed van dieren kunnen meten. Zo kunnen de arts en veehouder sneller en doeltreffender ingrijpen en kostbare tijd besparen. De dierenarts analyseert het bloed direct door een druppel bloed op een cartridge in de Blue4Green Labbook® PDA te plaatsen. De resultaten worden digitaal opgeslagen en verwerkt in heldere grafieken en overzichten zodat de gebruiker ze snel kan terugvinden en online delen met andere partijen met behulp van Blue4Green’s veterinair management systeem Bluefrog®. De gebruiksvriendelijke interface geeft met het Blue4Green Labbook® overal direct toegang tot klantgegevens en de profielen van individuele dieren. De geschiedenis, analyseresultaten en binnenkort ook de behandelingen zijn met Bluefrog® eenvoudig en efficiënt te registreren.

 

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *