Boeren en arbeiders moeten duurzaam produceren

Verenigde Naties conferentie over duurzame ontwikkeling.

Solidaridad traint de komende jaren honderdduizenden boeren en arbeiders in een gebied van zevenhonderdduizend hectare om op een duurzame wijze te werken. Solidaridad werkt samen met boeren en bedrijven in de keten aan de doelstellingen van de VN conferentie in Rio over duurzame ontwikkeling. Het steunprogramma richt zich op palmolie, soja, suikerriet, katoen en veeteelt, omdat deze gewassen het grootste oppervlak aan landbouwgronden in gebruik hebben, namelijk tweederde van de beschikbare gronden. Dit gebied breidt zich snel uit, met ernstige gevolgen voor het milieu door intensief watergebruik en ontbossing.

Tijdens de top in Rio zoeken wereldleiders samen met NGO’s en het bedrijfsleven naar mogelijkheden om armoede terug te dringen en tevens het milieu te beschermen. Solidaridad is aanwezig op de conferentie met vertegenwoordigers van onze kantoren in Zuid-Amerika en een expert uit Nederland.

Solidaridad zet zich in voor duurzaam gebruik van landbouwgrond om te zorgen dat de ketens van boer tot consument duurzamer worden, zodat we sociale uitbuiting, ontbossing en klimaatverandering kunnen tegengaan. Door het trainen van boeren verbetert hun opbengst en hun inkomen. Ook komt het de kwaliteit van het milieu ten goede.

Uiteindelijk moeten we meer mensen voeden met minder schade aan mens en milieu. Produkten als palmolie, suiker en soya moeten op duurzame wijze geproduceerd worden in de strijd tegen ontbossing en klimaatverandering. De VN conferentie is van groot belang, omdat zowel overheden, bedrijven als maatschappelijke organisaties gezamenlijk in actie moeten komen. Solidaridad werkt in de praktijk al samen met boeren en bedrijven in de keten om de noodzakelijke veranderingen in de praktijk te realiseren.

De komende jaren moet er veel meer voedsel geproduceerd worden om iedereen te eten te geven. De wereldbevolking groeit van zeven miljard naar negen en een half miljard in 2050. De voedselketen moet daarom duurzaam en efficiënter worden, omdat de huidige situatie niet houdbaar blijft. Bedrijven zullen daarom fors investeren in slim en duurzaam gebruik van landbouwgronden om de wereld te kunnen blijven voeden. We moeten meer met minder produceren.

www.solidaridadnetwork.org

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *