Het platform What if we change


Interactief videoplatform over de kracht van ecosysteemherstel
.

Het platform What if we change laat zien dat het mogelijk is kwetsbare en beschadigde natuurgebieden te herstellen, samen met de lokale bevolking die van deze gebieden afhankelijk is. Hierdoor verbetert hun kwaliteit van leven. What if we change documenteert natuurherstel wereldwijd en verbindt en betrekt mensen via presentaties, filmvertoningen en een digitaal platform.

Videoreporters op locatie in India, Mali, Bolivia en op Bonaire tonen hoe mensen hun uitgeputte land weer vruchtbaar maken of zich inspannen voor het leefgebied van bedreigde dieren. what if we changeDoor middel van video gaan zij een wereldwijde dialoog aan over de urgentie en de successen van natuurherstel. Het publiek kan zo van dichtbij meemaken wat ecosysteemherstel inhoudt en hoe het bijdraagt aan de gezondheid van mens en natuur. Wie wil kan zelf video’s maken en op de website plaatsen, vragen stellen aan de reporters, gedachten delen en zo meewerken aan het maken van een interactieve documentaire over natuurherstel.

Videodialoog?

We leven in een tijd waarin we eenvoudig rond kunnen reizen over de wereld, en waar we 24/7 met elkaar verbonden kunnen zijn. Waar we, via social media, met het grootste gemak videoverhalen kunnen maken en vertonen. Een tijd ook waarin steeds meer mensen inzien en begrijpen hoe belangrijk het is dat wij als soort in blijvend evenwicht met de natuur kunnen leven. Of we dat nou doen vanuit wetenschappelijke kennis, politieke verantwoordelijkheid of gewoon als bewuste burgers die hun steentje bij willen dragen aan een duurzame toekomst: we hebben allemaal wel een idee of een verhaal waar iedereen wat van kan leren.

What if we change

Iedereen ambassadeur

Met het online videoplatform en de dialoog die mensen verbindt kan iedereen in zijn of haar gemeenschap zelf een ambassadeur worden voor de natuur en voor een duurzame toekomst. Of het nu gaat om wetenschappers die hun visie op inspirerende wijze vertellen in een TED-lezing, lokale organisaties die hun projecten en campagnes aan de wereld laten zien met schitterende en creatieve video’s, of docenten die hun leerlingen inspireren met natuurverhalen over verre landen: iedereen is welkom om een bijdrage te leveren.

De projecten

Bonaire
Merel Notten woont en werkt op Bonaire. Ze laat zien hoe lokale organisaties, onderzoekers en gemeenschappen zich inzetten voor het behoud van een gezonde leefomgeving voor de Conch, een bijzondere zeeslak. De Dutch Caribbean Nature Alliance [DCNA] zet zich in voor het herstel van de populatie van deze Conch. Via video gaat Merel de dialoog aan met vissers en stropers van de Conch en leert ze jongeren op Bonaire om met een camera op pad te gaan en hun hoopvolle verhaal over een duurzame toekomst met de wereld te delen. Lees hier meer.

What if we change

India

Megan Haagh en Paul Hendrix leven in het noordoostelijke deel van India. Ze schetsen een beeld van de inspanningen van de lokale organisatie Wildlife Trust of India [WTI], die er samen met de lokale bevolking voor zorgt dat olifanten voldoende ruimte hebben voor hun trekroutes door het gebied. Hun videoverhalen over het herstel van bos- en landbouwgebieden tonen ook de impact hiervan op het dagelijkse leven van de bewoners. Lees hier meer.

Mali

Mamadou Mariko is een Malinese reporter en ambassadeur voor de binnendelta van de rivier de Niger, een unieke natuurgebied en tevens overwinteringsplaats voor een groot aantal Nederlandse trekvogels. Mamadou brengt de mensen in beeld die samen met Wetlands International werken aan de voedselvoorziening in dit Afrikaanse land dat wordt geteisterd door droogte, honger en armoede. De politieke conflicten en strijd in Mali maakt het voor de lokale bevolking niet gemakkelijk om het evenwicht met de natuur te herstellen, maar hun motivatie blijft rotsvast overeind. Lees hier meer.

What if we change

Bolivia

Rodrigo Abascal filmt en leeft in Bolivia. Hij maakt videoverhalen over bevolkingsgroepen die zich op velerlei manieren inzetten voor natuurbescherming en behoud. Door hooggelegen bossen en berghellingen beter te beschermen, krijgen boeren in de dalen een meer geleidelijke toevoer van water om er goed te kunnen oogsten. Rodrigo brengt deze verhalen via video’s ook naar de mensen in de dorpen zelf, door filmvertoningen op pleinen en in bijeenkomsten. Lees hier meer.

John D. Liu

In Nederland is John D. Liu vooral bekend van zijn documentaire ‘Groen Goud’, die hij maakte in samenwerking met het programma Tegenlicht (VPRO). John is een echte ambassadeur voor de groenbeweging. Met zijn inspirerende voorbeelden over grootschalig ecosysteemherstel, zoals het Loess Plateau in China, spreekt hij wereldwijd duizenden mensen aan. Met zijn films heeft hij wereldleiders geïnspireerd tot actie op het gebied van ontbossing en vergroening van woestijnen, zoals in Rwanda. Lees hier meer.

www.whatifwechange.org

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *