Jolein Baidenmann vanuit Rio: deel 1 blog-serie Rio+20

Blog 1: In den beginne. 

.. was er in Rio geen emailverbinding, geen telefoonverbinding en geen sms. Maar na anderhalve dag oneindig opnieuw opstarten, hulp vanuit Nederland en een nieuwe gmail account, ben ik inmiddels weer online.

Conferentie Rio +20
Blog maandag 18 juni
Jolein Baidenmann, vrouwenvertegenwoordiger

De vraag ‘waar begin ik ’ geldt zowel voor deze blog als voor elke deelnemer aan RIO+20. Waar moet je beginnen op een conferentieterrein zo groot als vijf keer het Jaarbeurscomplex? Met 179 landendelegaties die door de gangen van de verschillende hangars snellen, richting onderhandelingstafels? Met mensen van maatschappelijke organisaties die zich verplaatsen richting honderden themabijeenkomsten per dag over werkelijk elk onderwerp dat met duurzame ontwikkeling te maken heeft. Op de hoofdlocatie of op 3 andere locaties, waar nog een People’s Summit en Sustainable Dialogues plaatsvinden, die op anderhalf uur rijden van elkaar liggen?

Laat ik beginnen met een korte update van het onderhandelingsproces van Rio+20. Het proces gaat kort door de bocht als volgt: de EU en de Afrikaanse landen en China (G77) staan tegenover elkaar. Brazilie als voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik om eigen ideeen (in de vorm van teksten) door te duwen, en is duidelijk niet op de hand van de Europese Unie. De Nederlandse delegatie werkt van ’s ochtends half acht tot ’s nachts twaalf of nog later. Maar langzamerhand gaan toch veel van de punten van de Europese Unie, en dus ook Nederland, van tafel. Het lijkt alsof men Europa wil duidelijk maken: jullie delen niet meer de lakens uit geopolitiek. Het onderhandelingsproces gaat dus heel moeizaam. Het idee van de Brazilianen is dat vannacht de onderhandelingen afgerond worden. Maar gaat dat lukken? Moet het high-level gedeelte soulaas bieden? Wordt vervolgd …

Programma van maandag 18 juni …. In het busje dat de Nederlandse delegatie vanuit Copacabana naar het conferentiecentrum rijdt (mind you, twee uur over hobbels en bobbels), wordt onder leiding van het sympathieke en onvermoeibare delegatiehoofd Kitty van der Heijden overlegd over de stand van zaken rondom de onderhandelingen. Ik stel wat vragen over de standpunten over vrouwen die ik uit Nederland heb meegenomen, zoals over een duurzame levensstijl en over eigendomsrechten voor vrouwen in ontwikkelingslanden. De meeste punten zijn ook door Nederland in onderhandelingen naar voren gebracht, maar hebben het uiteindelijk niet tot in de onderhandelingstekst gehaald. In de delegatiekamer (lees: een prefab hok) lees ik daarna de mails, de update van de Major Group Women.

Ik besluit naar een side-event van NGO’s uit China over de Groene Economie te gaan. Als enige blanke vrouw zit ik tussen allemaal Chinezen. Onvoorstelbaar interessant om te zien hoe deze NGO’s toch op dezelfde manier als wij in Nederland over groene economie denken. Op politiek niveau ziet China de groene economie ondertussen als security issue, een zaak van nationaal belang, omdat men snapt dat duurzaamheid een grote uitdaging voor China is. Hun uitdagingen zijn onder meer verwoestijning, grote vraag naar energie en stijging van de zeespiegel. Een van de NGO’s is een organisatie van Chinese vrouwelijke entrepreneurs voor groene economie, die met een delegatie van 10 succesvolle onderneemsters is gekomen Geen kattepis, deze dames. Directeuren van grote bedrijven, bijvoorbeeld rondom afvalwater, maar ook van kleine bedrijven, zoals voor recyclede kleding. Na afloop mag ik wel twintig keer op de foto met deze Chinese dames. (foto)

‘s Middags hebben we –voor het eerst buiten- een overleg in de hete zon met de major group vrouwen. (foto) Deze vrouwen zijn de onderhandelaars van diverse NGOs (en een enkele andere vrouwenvertegenwoordiger in een regeringsdelegatie), vrouwen die zich in het RIO-proces bezighouden met gender en vrouwenzaken. Onder leiding van de zeer ervaren Nederlandse dame Sascha Gabizon van WECF, kiest de vrouwen groep een positie in de onderhandelingen die lopen. Onverwacht komt de minister van Buitenlandse Zaken van Brazilie aanlopen, die met de voltallige pers op zijn hielen even komt kennismaken met de vrouwengroep (foto). De oud-minister van milieu van Finland frommelt me een briefje in de hand over sustainable production, met de vraag of ik dat tekstvoorstel nog met de Nederlandse delegatie wil bespreken. Ik bespreek nog met de groep of er iemand tijd heeft om met onze Nederlandse organisatie Cordaid en een groep van Afrikaanse bisschoppen een verklaring op te stellen die de stellingen van Vaticaanstad over sexuele en reproductieve rechten kan nuanceren. Maar er is geen tijd meer om dat te coordineren, iedereen zit druk in de onderhandelingen……

Lees meer in het volgende blog. Onder meer met .. De Vrouwengroep gaat over tot demonstratie .. wat wordt er besproken in het Nederlandse NGO-overleg … Nederlands bedrijfsleven op de bres voor duurzaamheid

Lees ook:
> Jolein Baidenmann als vrouwenvertegenwoordiger in regeringsdelegatie naar Rio+20
> Blog, deel 2

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *