Jongereninitiatief Thumbs Up Africa

Wings for Earth Charter: Prinses Irene en Ruud Lubbers bij internationale dialoog tussen jongeren, bedrijfsleven, spiritualiteit en maatschappij.

Op donderdag 13 september a.s. gaan in het Koninklijk Tropentheater in Amsterdam vooraanstaande leiders uit het bedrijfsleven, jonge leiders en spirituele leiders uit alle windstreken van 14.30 tot 18.00 uur met elkaar in dialoog in het ‘Wings for Earth Charter Forum’. Wings for Earth Charter benadrukt het belang van young leaders, spiritualiteit, business en maatschappij als de vier elementen voor een harmonieuze samenleving. Sprekers zijn onder meer Ruud Lubbers, prinses Irene, Tineke Lambooy en vertegenwoordigers van de Council of Indigenous Grandmothers. De bijeenkomst, met onder meer de Earth Charter Dialogues, heeft als doel deelnemers en betrokkenen te inspireren tot actieve participatie in het jongereninitiatief Thumbs Up Africa.

Thumbs Up
Deze positieve jongerenbeweging richt zich op bewustwording van jongeren wereldwijd over de noodzaak om actief aan een duurzame toekomst te werken (www.thumbsupafrica.org). Op avontuurlijke en moderne transmediale wijze, reist Thumbs Up al liftend over de verschillende wereldcontinenten en bezoekt duurzame bedrijven en maatschappelijke projecten met als oogmerk de interculturele, intergenerationele dialoog aan te gaan en mensen wereldwijd op persoonlijke wijze met elkaar te verbinden. Thumbs Up Africa is de eerste mediacampagne, rondom een liftreis van Groningen naar Kaapstad, Zuid-Afrika.

Thumbs Up Africa

Initiatiefnemers en partners
Initiatiefnemers van het forum zijn ‘Earth Charter Initiative’, ‘Inner Sense’ en ‘Thumbs Up. ‘Zij willen hiermee betrokkenheid en engagement creëren voor het jongereninitiatief Thumbs Up Africa, geïnspireerd door de waarden van het Earth Charter. Partners van Wings for Earth Charter zijn VNO-NCW en het Soetendorp Instituut, met ondersteuning van NCDO. De internationale, interactieve bijeenkomst over de universele verantwoordelijkheid voor een duurzame mondiale samenleving is ook via livestream te volgen.

Earth Charter Initiative

Earth Charter
Earth Charter, in Nederland ook wel het Handvest van de Aarde genoemd, is een verklaring waarin een aantal fundamentele ethische principes staan die nodig zijn om in de 21e eeuw een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereldwijde gemeenschap te realiseren (www.earthcharter.nl).

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *