Kansen Voor Jongeren


Landelijk 20 initiatieven tegen schooluitval.

Voor het nieuwe programma Kansen Voor Jongeren heeft het Oranje Fonds twintig vrijwilligersinitiatieven geselecteerd die zich richten op voortijdig schoolverlaters van 18 tot 23 jaar. De initiatieven ondersteunen de jongeren bij het halen van een startkwalificatie en/of het vinden van een baan.

In totaal zijn er in het hele land 20 initiatieven geselecteerd voor Kansen Voor Jongeren. Het is een goede mix geworden qua geografische ligging, aanpak en methodiek en inzet van vrijwilligers. Met deze 20 initiatieven gaan we de strijd tegen schooluitval vol vertrouwen tegemoet.
Klik hier voor het overzicht van deelnemende initiatieven (pdf).

Kansen voor jongeren

Jongeren
Ieder jaar verlaat een groot aantal jongeren voortijdig hun opleiding. In 2010 ging het om een groep van bijna 40.000. Deze jongeren beginnen hun maatschappelijke en economische carrière met een achterstand. In Kansen Voor Jongeren ligt de focus op de leeftijdsgroep van 18 tot 23 jaar. Het gaat hierbij om een relatief grote groep die moeilijk bereikbaar lijkt en soms al is opgegeven. Lees meer.

Potentieel
Deze groep jongeren vormt een potentieel aan toekomstige arbeidskrachten en actieve burgers. Daarnaast activeert deze doelgroep een groep mensen die graag iets wil doen voor een ander, maar geen inspiratie vindt in het huidige, meer geijkte, aanbod van vrijwilligerswerk. Zich vrijwillig inzetten voor jongeren kan een nieuwe bron van actieve burgers mobiliseren.

Oranje Fonds

Het programma
Met Kansen Voor Jongeren levert het Oranje Fonds een belangrijke bijdrage aan een goede startpositie van een grote groep jongeren. Het programma Kansen Voor Jongeren bestaat uit:
– financiering van 20 nieuwe en/of bestaande projecten waarvan het ministerie van OCW in totaal 1 miljoen euro bijdraagt;
– partners uit het bedrijfsleven met volop kennis en ervaring op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen;
– inhoudelijke ondersteuning in de vorm van uitwisselingsbijeenkomsten en toegang tot een netwerk van experts en coaches;
– een kwalitatief en kwantitatief evaluatieonderzoek.

Meer weten?
Heeft u inhoudelijke vragen over het programma dan kunt u contact opnemen met Freek Mekking of Esther den Breejen via tel: 030 656 45 24 of via e-mail: kansenvoorjongeren@oranjefonds.nl. Twitter mee met hashtag #kansenvoorjongeren

Oranje Fonds

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *