Rechten voor Moeder Aarde

Ecocide

Maak een einde aan de Ecocid

Er is iets bijzonders aan de hand in de wereld van het internationale recht. Een ontwikkeling die bepalend kan zijn voor de toekomst van de aarde en haar bewoners: de campagne van “advocate van Moeder Aarde” Polly Higgins om Ecocide – massale vernietiging en beschadiging van ecosystemen – tot Vijfde Misdaad tegen de Vrede te maken. Een ontwikkeling die past bij de paradigma-verschuiving – van dualistisch denken naar eenheidsbewustzijn – die ook binnen het recht zichtbaar begint te worden. Het is de opkomst van een holistisch mens- en wereldbeeld, waarin de Aarde wordt gezien drager van eigen rechten die onze bescherming en zorg verdient.

door Femke Wijdekop, vrijwilliger voor End Ecocide Nederland

Wat is Ecocide?
De term Ecocide werd veertig jaar geleden in de internationale gemeenschap geintroduceerd als reactie op de vernietigende werking van het ontbladeringsmiddel “Agent Orange”, ingezet tijdens de Vietnam oorlog. Het is wrang dat dit middel werd ontwikkeld door Monsanto, hetzelfde bedrijf dat nu berucht is vanwege haar ambitie om een monopolie-positie te verkrijgen als voedselproducent, dankzij genetisch gemodificeerde, gepatenteerde zaden die onvruchtbare planten voortbrengen (de zogenaamde ’terminator-seeds’). Het vernietigend effect dat Monsanto’s GMO-beleid heeft op ecosystemen is een hedendaags voorbeeld van Ecocide, net als teerzandwinning, de bio-industrie, schaliegas, olielekken (denk aan de Niger Delta en de ramp van BP in de Golf van Mexico!) en de grootschalige kap van de Amazone.

Ecocide

Ondanks dat Ecocide al in de jaren ’70 op de politieke agenda stond, is het bedrijven nog steeds toegestaan om winst te maken met de vernietiging van de aarde. De gevolgen van dit ‘unsustainable business model’ en de daarmee gepaard gaande opwarming van de aarde zijn meer dan ooit zichtbaar met wekelijkse krantenberichten over tornado’s, cyclonen, grondwaterverontreiniging door schaliegas-winning en olielekken.

In 1996 waren er vergevorderde plannen om Ecocide te verbieden via het Statuut van Rome, het oprichtingsverdrag van het Internationaal Strafhof in Den Haag dat genocide, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en agressie tot misdaden tegen de Vrede verklaart. Op het laatste moment werd Ecocide echter uit de ontwerp-verdragstekst verwijderd, op aandringen van de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en… Nederland! De Schotse advocate Polly Higgins kwam hierachter en besloot om haar toga terzijde te leggen en de wereld over te reizen met maar een boodschap: Ecocide is een misdaad tegen de Aarde, de mensheid en de Vrede en moet verboden worden.

Inmiddels heeft zij met meer dan 60 regeringsleiders om tafel gezeten, en begint er zich achter de schermen steun te verzamelen om tijdens de herziening van het Statuut van Rome in 2015 Ecocide als Vijfde Misdaad tegen de Vrede in te voeren. Echter, zo benadrukt Polly, deze regeringsleiders hebben een mandaat van de bevolking nodig om ‘uit de kast te komen’, willen zij zich kunnen verzetten tegen de machtige industriele lobby.

Prisca Merz, een jonge Duitse woonachtig in London, luisterde afgelopen jaar naar een lezing van Polly Higgins en kreeg een idee. De Europese Unie had net een nieuw instrument in het leven geroepen: het Europees Burger Initiatief, waarmee burgers van de Europese Unie wetgeving kunnen voorstellen aan de Europese Commissie als zij binnen 1 jaar meer dan 1 miljoen handtekeningen weten te verzamelen. Waarom gebruiken we dit nieuwe wetgevingsinstrument niet voor een petitie om Ecocide te verbieden? vroeg ze zich af. Ze kwam in actie en sinds 21 januari 2013 is een team van vrijwilligers keihard bezig geweest om handtekeningen te verzamelen voor de petitie End Ecocide in Europe: www.endecocide.eu. Met nog 60 dagen te gaan is bijna de grens van 100.000 stemmen bereikt: een mooi aantal, maar nog ver af van de benodigde 1 miljoen. Toch geloven wij dat het mogelijk is om het doel van 1 miljoen handtekeningen te halen – helemaal nu de directeur van Greenpeace International Kumi Naidoo zich officieel achter de petitie heeft geschaard.

Het aankaarten van Ecocide op Europees niveau zal een belangrijk signaal geven aan de internationale gemeenschap dat het verwoesten van de aarde om geldelijk gewin niet meer van deze tijd is. Net zoals ooit slavernij van mensen werd verboden, is het nu tijd om de slavernij van de Aarde te beeindigen. Het bevrijden van de Aarde van het juk van de corporale hebzucht is ook van essentieel belang voor onze eigen vrede en veiligheid. Immers, in toenemende mate leidt grondstoffen schaarste tot oorlogen – een situatie die met de voorspelde water- en fossiele brandstoftekorten in de toekomst alleen nog maar toe zal nemen.

De belangrijkste functie van een verbod op Ecocide zal echter zijn katalysator-functie zijn in het tot stand brengen van een groene, duurzame economie. Bedrijven zullen niet langer winst kunnen generen op een manier die ecosystemen vernietigt, en zullen worden gedwongen te investeren in duurzame groei. Dat is de echte winst van een verbod op Ecocide: een dwingende (en juridisch afdwingbare!) uitnodiging aan het bedrijfsleven om in harmonie met de natuur te gaan handelen en produceren.

U kunt nu meehelpen om Ecocide in Europa te verbieden en de Aarde rechten te geven door de petitie te ondertekenen: www.endecocide.eu.

Dank, ook namens Moeder Aarde!

 

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *