Schone lucht is belangrijk in een gezonde levensstijl

Schone lucht in huis.

Steeds meer mensen in onze samenleving hebben last van de slechte luchtkwaliteit. Zij ontwikkelen luchtwegaandoeningen zoals ademhalingallergieën en astmatische klachten. Net als gezond eten en drinken is ook gezonde lucht essentieel in een gezonde levensstijl. Er zijn systemen op de markt die ons daarbij kunnen helpen.

In een land zoals Nederland is het niet zo vanzelfsprekend dat we gezonde lucht inademen. De hoge bevolkingsdichtheid met bijbehorend verkeer en de industrie zorgen er voor dat de luchtkwaliteit regelmatig erg slecht is. Met name de fijnstof concentraties zijn regelmatig te hoog. Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling die bestaat uit onzichtbare deeltjes die in de lucht zweven. De schadelijkste deeltjes zijn zo klein dat ze doordringen tot diep in de longen en zo in de bloedbaan worden opgenomen. Volgens de GGD is de levensverwachting in een stad als Amsterdam een jaar korter als gevolg van de slechte luchtkwaliteit (bron: Gezondheidsweb GGD Amsterdam).

vervuilde lucht

Wereldwijd is deze problematiek al jaren bekend en daarom hebben overheden normen ten aanzien van luchtkwaliteit opgesteld waaraan landen moeten voldoen. Voor Nederland komen deze normen uit Brussel. Nederland heeft echter voor deze Europese normen vrijstelling gekregen tot 2015 onder voorwaarde dat een “Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit” werd gestart. Dit is gebeurd, echter met teleurstellende resultaten, werd dit jaar vastgesteld. Verontrustende gedachte hierbij is dat de luchtkwaliteitsnorm zoals gesteld door Europa veel ruimer ligt dan door de World Health Organization wordt geadviseerd. Of deze Europese normen nu net wel of net niet worden gehaald is voor onze gezondheid dus niet zo relevant. Dat blijkt ook wel uit de enorme groei van mensen met luchtwegaandoeningen. We moeten ons in onze gezonde levensstijl dan ook bewust zijn van de nadelige effecten van luchtvervuiling. De buitenluchtkwaliteit is een wezenlijk probleem en op korte termijn moeilijk oplosbaar.

Zuivere lucht

De binnenluchtkwaliteit is misschien nog wel relevanter voor onze gezondheid dan de buitenluchtkwaliteit. Veel mensen brengen het grootste deel van hun leven binnen door. Binnen stapelen allerlei schadelijke gassen en deeltjes afkomstig van bouwmaterialen, meubilair en de mens zelf zich op. Ventilatie zou hier moeten zorgen voor schone lucht. Veel van onze woningen zijn echter niet voorzien van een goed werkend ventilatiesysteem en ventileren moet hier dus een bewuste handeling zijn met ramen en ventilatieroosters die vaak wordt vergeten of niet goed wordt uitgevoerd. Het is al lang bekend dat slechte ventilatie een veroorzaker is van gezondheidsklachten (bron: rijksoverheid.nl).

En stel nu dat we in huis optimaal zouden ventileren, dan krijgen we al die luchtvervuiling ons huis binnen! Niet zo vreemd dus al die gezondheidsklachten als gevolg van de slechte luchtkwaliteit.

Luchtzuiveringsunit

Er is een systeem op de markt dat zorgt voor voldoende ventilatie met gezuiverde lucht. Op deze manier is voldoende ventilatie altijd gegarandeerd en worden schadelijke stoffen en allergieverwekkers nog voor ze uw huis binnenkomen uit de lucht gefilterd. Kijk voor meer informatie op www.schoneluchtinhuis.nl

Gebleken is dat mensen die een dergelijk systeem laten installeren in hun slaapkamer, veel minder last hebben van hun allergische of astmatische klachten, daardoor beter rusten en daardoor gezonder zijn.

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *