Urgenda en burgers eisen maatregelen in Klimaatzaak

klimaatzaak

Beslissende rechtbank zitting 14 april in Den Haag

Tijdens de Klimaatzaak vandaag staan Urgenda, met 900 mede-eisers, en de Staat der Nederlanden tegenover elkaar. De duurzaamheidsorganisatie eist dat de Staat gaat doen wat nodig is om klimaatverandering tegen te gaan en haar verantwoordelijkheid neemt om haar burgers te beschermen, nu en in de toekomst. Urgenda vraagt geen schadevergoeding, maar eist maatregelen tegen klimaatverandering.

Klimaatzaak

Foto: Urgenda / Chantal Bekker

“De Klimaatzaak is de eerste rechtszaak ter wereld waar een Staat zo wordt aangesproken. De Staat is nalatig en beschermt haar burgers niet voldoende. Dat is een onrechtmatige daad. Als een overheid haar burgers niet beschermt tegen hele grote toekomstige gevaren, dan kan de rechter ingeroepen worden. Dat is ook onderdeel van de rechtsstaat: dat een overheid niet onbeperkt kan doen wat ze wil. Als haar lakse houding zulke grote gevolgen gaat hebben en uiteindelijk tot schending van mensenrechten leidt, mag de rechter de Staat tot de orde roepen.

Ik merk een enorme belangstelling voor onze aanpak en internationale aandacht en navolging. We delen ons pleidooi internationaal al met juristen en bezorgde burgers in andere landen zoals België en de Verenigde Staten. We worden op de voet gevolgd” , zegt Urgenda directeur Marjan Minnesma.

Eisen
Urgenda c.s. stellen dat de Nederlandse Staat de plicht heeft om CO2-uitstoot te verminderen met 40% in 2020 (t.o.v. 1990). Ook wordt geëist dat de Staat de burgers veel beter gaat informeren over de ernst van klimaatverandering o.a. om veel meer draagvlak te creëren voor stringente klimaatbeleid. Tot slot wordt de rechter gevraagd om te verklaren dat:

1. gevaarlijke klimaatverandering ontstaat als de uitstoot van broeikasgassen niet snel zal worden verminderd;
2. een opwarming van de aarde van 2 graden of meer leidt tot gevaarlijke klimaatverandering die grote groepen mensen en mensenrechten wereldwijd bedreigt;
3. dat de Staat onrechtmatig handelt als ze in 2020 de Nederlandse emissies van broeikasgassen niet met 40% heeft verminderd.

klimaat zaak

foto: Urgenda / Chantal Bekker

Prominenten aanwezig
Tijdens de zitting in Den Haag zijn meer dan 200 mede-eisers aanwezig in de rechtbank waaronder; Joos Ockels, WakaWaka ondernemer Maurits Groen, DJ Gregor Salto, ondernemer Ruud Koornstra, weerman Reinier van den Berg, diverse jongeren uit de Duurzame Jonge 100, ouders en kinderen.

 

 

 

 

 

Oslo Principes maken Klimaatzaak nog sterker
Een internationale denktank van rechtsgeleerden heeft onlangs de Oslo Principles gepubliceerd, die verklaren dat overheden nu al aansprakelijk zijn voor de emissies vanaf hun grondgebied. De Oslo Principles on Global Climate Change Obligations zijn opgesteld door een internationale groep eminente juristen onder wie de Nederlandse voormalig advocaat-generaal Huydecoper en Yale hoogleraar en filosoof Pogge. Staten blijken, op basis van onder andere burgerlijk aansprakelijkheidsrecht en mensenrechten, juridisch nu al aansprakelijk voor emissies in hun grondgebied. De Oslo-groep onderschrijft de argumenten die Urgenda in haar Klimaatzaak naar voren brengt en geeft ook de initiatieven in andere landen onderbouwing om het recht te betrekken in hun strijd tegen klimaatverandering.

klimaatzaak

Foto: Urgenda / Chantal Bekker

Lees meer over de Klimaatzaak op Urgenda.nl/klimaatzaak

Lees ook:
Ikkominactie: voor meer Welzijn

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *