Mail & Win: het nieuwe boek ‘Excelleren in je werk’

Boven jezelf uitstijgen in crisistijd.


Je hebt een baan en wilt deze graag behouden, of je hebt geen baan en wilt deze graag verwerven; in beide gevallen is het in deze tijd nodig je te kunnen onderscheiden. Het nieuwe boek ‘Excelleren in je werk’ biedt praktische handvatten voor iedereen om boven zichzelf uit te stijgen. Bewustzijn staat hierbij centraal, als solide basis om (excellent) in te kunnen spelen op elke (werk)situatie. Immers, de wereld veranderde nog nooit zo snel als nu; oude systemen wankelen, vertrouwde structuren vallen weg. Waar kunnen we nog op terugvallen?

Ieder mens heeft van nature de potentie in zich om te excelleren. Het eenvoudige model voor bewustzijnstraining geeft handvatten aan deze kwaliteit, waardoor het voor iedereen binnen handbereik komt deze enorme potentie aan te boren. Gustaaf Savenije, Innovation Manager bij ASML en geïnterviewde uit het boek: ‘Als er problemen zijn en er is tijdsdruk, de kampen staan tegenover elkaar, dan heb je aan managementboeken niets; dan kun je alleen maar terugvallen op jezelf.’ Dit onderstreept nog eens het belang van de kwaliteit van je bewustzijn in werksituaties.
Excelleren in je werk (zie www.boomnelissen.nl) biedt praktische adviezen, oefeningen en inzichten die nodig zijn om ‘het juiste te doen, op de juiste manier en op het juiste moment’.

excelleren in je werk

In bovenstaande afbeelding staan alle aspecten van excellent handelen op een rijtje. Het samenspel tussen de verschillende aspecten van excellent handelen kan uit balans zijn. Mogelijk zijn één of meerdere aspecten onder- of juist overontwikkeld waardoor je niet vaak zal excelleren. 
Het gaat om een evenwichtige ontwikkeling van alle aspecten in relatie tot elkaar. Als er balans is zullen de aspecten elkaar versterken: helder waarnemen leidt tot vollediger inzicht en vice versa, inzicht en waarneming worden versterkt door scherp bewustzijn, terwijl een scherp bewustzijn de waarneming en het inzicht vergroot. Hoe meer bewustzijn, waarneming en inzicht hoe krachtiger de intenties, en een wij-intentie bekrachtigt de overige aspecten weer.
In samenhang met elkaar vormen deze aspecten het bewustzijnsmodel (zie onderstaande figuur). De vijf aspecten zijn:

  • het feitelijk kunnen waarnemen van de situatie waarmee je wordt geconfronteerd;
  • inzicht in de oorzaak-gevolgrelaties van de situatie waarin je je bevindt;
  • de daadkracht om te beslissen en te handelen op basis van je inzicht en waarneming, dus gewoon in actie komen;
  • een eenduidige intentie die je persoonlijke belang overstijgt en dus ‘wij’-gericht is;
  • bewustzijn omvat alles. Bewustzijn van het hier en nu, van de waarnemingen die je doet, van de kwaliteit van het inzicht dat je hebt, van de handelingen die je verricht en van de intenties die je sturen. Je bewustzijn drukt zich uit in alle andere aspecten. Hoe groter je bewustzijn, des te sterker ben je ook in de andere aspecten.

excelleren in je werk

Het zijn de momenten waarop al deze aspecten samenvallen die excellente resultaten opleveren. Ontbreekt er één, je komt bijvoorbeeld niet in actie, dan is dat niet excellent. Kom je wel in actie, maar doe je dat op basis van een habituele emotionele reactie op een situatie, dan is dat ook niet excellent. Realiseer je dat een excellent resultaat een relatief bescheiden resultaat kan zijn dat in die situatie voor jou het maximaal haalbare is. Hoe eet je een olifant? Inderdaad: in kleine stukjes. Denk aan een groot project. Excellent wil niet zeggen dat je het project in één klap afmaakt. Het kan betekenen dat je eraan begint.
Een zo optimaal mogelijke kwaliteit van elk van de vijf aspecten is noodzakelijk voor excellente resultaten.

Het boek helpt de lezer alle aspecten die nodig zijn om te excelleren bewust te trainen. Het belangrijkste instrument vormt daarbij het leren werken met het bewustzijn zelf. Je bewustzijn is hét instrument waarmee je het verschil kunt maken tussen goed en buitengewoon goed. In het boek wordt hierdan ook ruim aandacht aan besteed.

Mail&Win

Deze Mail&Win-actie is inmiddels afgesloten. Iedereen hartelijk dank voor het meedoen, en de winnaar(s) van harte gefeliciteerd!
Doe eventueel in onze Mail&Win-rubriek bij andere acties mee.., en ook op Facebook hebben wij wekelijks speciale Facebook-acties. Veel geluk!

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *