The Innersense, Natural Medical

Website:
www.theinnersense.nl

Podcast, Izak Riedijk over burnout:

https://open.spotify.com/episode/0QPXmtjvQjwm9rf6mMMPFW?go=1&sp_cid=775f8c66854127a5 48dd08de368aed5c&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&nd=1

Natuurgeneeskundige Izak Riedijk is oprichter van The Innersense, multidisciplinair centrum voor natuurgeneeskunde. Hij beschouwt de natuurgeneeskunde als een belangrijke aanvulling op de reguliere geneeskunde. Vooral wanneer de eeuwenoude kennis van de natuurgeneeskunde wordt gecombineerd met gegevens uit eigentijds laboratoriumonderzoek. Zoals The Innersense dat doet. Hieronder vertelt Riedijk over het gedachtengoed en de werkwijze van The Innersense. En over wat het kan betekenen voor zijn cliënten.

‘Gezond zijn is voor velen van ons vanzelfsprekend. Gelukkig maar. Zolang het lichaam goed functioneert maken we ons nergens zorgen over. En als we fysiek toch iets gaan mankeren – denk aan acute klachten als een keelontsteking, een klaplong of een gebroken been – dan kunnen we heel goed terecht bij de huisarts of de specialist in het ziekenhuis.

De reguliere gezondheidszorg functioneert uitstekend bij heel veel aandoeningen. Tienduizenden mensen worden er jaar in jaar uit prima geholpen. Maar wat te doen als iemand langdurig te maken heeft met zogenaamde vage klachten waar de reguliere medische wereld niet direct een antwoord op heeft? Dan zoekt men vaak verder naar de oorzaak van hun klachten in het complementaire circuit ofwel de aanvullende geneeskunde. En dat is het gebied waar The Innersense actief is.

Wij zijn gespecialiseerd in natuurgeneeskunde en helpen mensen met aandoeningen zoals chronische vermoeidheid, chronische infecties, burn-out of darmproblematiek. Ook kinderen met langdurige buikpijnklachten komen hier veel, net zoals mensen met diabetes type 2. En zelfs huilbaby’s zien we hier met regelmaat. We kunnen misschien niet iedereen genezen, maar we kunnen wel bijna iedereen helpen.’

Holistisch denken

‘Bij The Innersense benaderen we de gezondheidssituatie van mensen vanuit een holistische visie: we stellen de mens als geheel centraal, lichaam en geest. Daarbij baseren we ons onder andere op het gedachtengoed van de Duitse arts Samuel Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie. En onze behandelplannen zijn erop gericht om het zelf-genezend vermogen van het lichaam – een ander kernpunt in de natuurgeneeskunde – te activeren. Ziekteverschijnselen beschouwen wij als uitingen van een onbalans tussen lichaam en geest. Onze behandelingen zijn dus in eerste instantie niet gericht op de bestrijding van symptomen, maar op het herstellen van het innerlijk evenwicht en het bereiken van een situatie van welzijn. Of “well-being”, zoals wij dat ook wel noemen.’

Well-being en lifestyle

‘Well-being is voor The Innersense een sleutelbegrip. Het gaat ons om het welzijn van de mensen die bij ons komen, om hun kwaliteit van leven in de meest brede zin van het woord. Welzijn beschouwen wij – net als ziekte – als de resultante van heel veel factoren. Met een voedingsadvies en een handvol vitaminepillen zijn we er dus niet. Er is meer nodig om voor onze klanten een betere gezondheidssituatie te realiseren en er gaat tijd overheen. Soms duurt het een aantal maanden, soms een jaar. Want vaak ligt de oplossing in een verandering van iemands lifestyle. Vaste patronen zijn niet makkelijk aan te passen en de cliënt moet daar wel toe bereid zijn. Welzijn is een kwestie van hard werken. The Innersense-cliënten moeten zich dat wel realiseren. Als cliënt ben je in onze visie een onlosmakelijk deel van de oplossing.’

Individueel behandelprogramma

‘Bij The Innersense werken meer dan tien specialisten op verschillende deelgebieden zoals osteopatie, detoxificatie, homeopathie, psychologie, ayurveda en diëtiek. Om tot een goed onderbouwde holistische aanpak te komen, bespreken we met elkaar de gezondheidssituatie van onze cliënten en stellen aan de hand daarvan een individueel programma samen.

Hoe komt zo’n individueel behandelprogramma tot stand? We beginnen met het zo breed mogelijk in kaart brengen van iemands persoonlijke situatie. In een uitgebreid gesprek proberen we een beeld te krijgen van onze klant en diens persoonlijke verhaal, zijn medische geschiedenis en de medische geschiedenis van zijn familie. Dit doen we aan de hand van een vragenlijst zoals die ook in de reguliere gezondheidszorg wordt gebruikt, alleen nemen we er ruimer de tijd voor.

Omdat wij van mening zijn dat je iemand pas goed kan behandelen als je zijn hele verhaal kent en begrijpt.

Vervolgens voeren we verschillende diagnostische onderzoeken uit. Naast bloed- onderzoek bepalen we ook waar zich in het lichaam bio-energetische blokkades bevinden en maken we een electrocardiogram (ECG) van het hart om te bepalen hoe het lichaam stress verwerkt.

We werken samen met gespecialiseerde laboratoria in heel Europa, die ook door de reguliere zorg gebruikt worden. Het verschil is dat de onderzoeken die wij aanvragen veel breder zijn, zodat we meer en vaak ook nieuwe informatie verkrijgen. Onze behandelprogramma’s baseren we dus voor een groot deel op harde, wetenschappelijke gegevens. Vandaar dat we onze benadering ook wel omschrijven als “natuurlijk-medisch”.

De specialisten van The Innersense werken samen aan een juiste interpretatie van de persoonlijke gegevens en de laboratoriumuitslagen. En waar nodig voeren we collegiaal overleg met de reguliere zorg en vragen we om een second opinion. Op basis van al deze diagnostische informatie stellen we dan een individueel behandelplan samen volgens ons principe van The Circle of Well-Being waarbij naast diagnostiek ook therapie, voeding en beweging worden ingezet.’

Terugkoppeling

‘Ons behandelplan – hoe individueel ook – heeft altijd consequenties voor de levensstijl van mensen. Dat gaat vaak om veranderingen op het gebied van voeding en lichaamsbeweging. We proberen met onze behandelingen en therapieën het interne milieu van het lichaam, de biochemie, weer optimaal te laten functioneren, want daar bevindt zich vaak de oorzaak van allerhande aandoeningen, van overgewicht tot cholesterolproblemen en kanker. Dat interne milieu is voor iedereen anders, vandaar dat we gaandeweg het programma voortdurend terugkoppelen naar de diagnostiek. Alleen zo kunnen we bepalen of we samen met de cliënt op het goede spoor zitten of dat we de therapie op onderdelen moeten bijsturen.

Zoals gezegd: de cliënt maakt deel uit van de oplossing. Als cliënt verbind je je aan het programma, je zet er als het ware je handtekening onder. Alleen dan kunnen we samen een ontwikkeling in gang zetten en stappen maken op weg naar well-being. 100% beter worden is voor sommige van onze klanten wellicht geen haalbare kaart, maar samen met hen kunnen we hun algemene welzijn en gezondheid wél verbeteren.’

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *