Zorg jij goed voor jezelf?


Hoe houd ik mijn relatie gezond?
Wat betekent ‘werk’ voor mijn identiteit?
Zit de crisis in mij of sta ik in de crisis?
Hoe speel ik met de bordjes ‘gezin’, ‘relatie’, ‘werk’ en ‘mijzelf’?
Wat betekent ‘ouder worden’ voor mij?


Door Ria Pool Meeuwsen | werkmetLef, praktijk voor levenskunst

Vragen die wellicht bekend voorkomen. Soms kom je er zelf niet uit en een buitenstaander kan dan helpen. Begeleiding door werkmetLef is duurzame begeleiding. Niets wordt aangeleerd. Door de vragen die gesteld worden, ontdek je de antwoorden in jezelf. Hoe zei Plato het ook alweer: “Alleen dat wat uit de mens zelf komt, dat beklijft. Al het andere leren verdwijnt.”
Daarom wordt er samen met jou gekeken naar vragen als:
– wat speelt zich nu af (‘de kwestie’),
– hoe beleef je dit (‘de ervaring’),
– wat zijn jouw mogelijkheden en kwaliteiten (‘zelfsturing en zelfzorg’),
– wat is de betekenis van de ervaring en de context: wie ben jij en hoe verhoud je je tot de wereld om je heen? (‘identiteit, zingeving en context’),
– welke keuzes ga je maken (‘zelfverantwoordelijkheid’).

werkmetLef

De antwoorden creëren een nieuwe leef- en denkrichting. Hoe ga je dit toepassen in de praktijk van alledag? Een ander ‘idee’ over hoe te leven en te werken vraagt nieuwe handvatten. Wat zijn concreet de mogelijkheden? Zoals gezegd, ieder mens beschikt over zijn eigen antwoorden. Daarnaast kunnen we putten uit een groot arsenaal aan ervaringen, aan opgedane kwaliteiten. Wat zijn jouw ervaringen en hoe helpen die je nu?
Begeleid worden door werkmetLef is hoofd, hart en handen verbinden.

Welke betekenis heeft dit proces van bewustwording, voor de vraag ‘wie wil ik zijn in relatie tot de wereld om mij heen’? Dit zijn zingevende vragen die het ‘ik’ overstijgen; die je verbindt met anderen, met een groter geheel.
Begeleid worden door werkmetLef is hoofd, hart, handen en ziel verbinden

werkmetLef begeleidt vanuit ‘de filosofie van de levenskunst’. Waar het in de reguliere begeleiding lijkt te gaan om ‘beter worden’ of ‘gelukkig-zijn’, bevraagt de levenskunst de mens: ‘Hoe wil jij jouw (samen)leven vormgeven?’. Het gaat hier niet om nieuw aangeleerd gedrag, maar om het besef van essentie. Het gaat om bewust-zijn, zonder oordeel. Vertrouw erop dat hoe je nu leeft, met het bewustzijn van nu, dat dat het is wat richting geeft. Meer is er niet, minder ook niet.
De filosofie van de levenskunst laat zien dat de mens al eeuwen zoekende is naar een idee over mens-zijn en –wording. Al eeuwen worstelt de mens met de vraag: ‘Hoe ga ik om met dat wat op mijn pad komt?’. De filosofie van de levenskunst daagt uit op bewustzijn, op innerlijke vrijheid en verantwoordelijkheid. Je hebt je te verhouden tot datgene wat er gebeurt en/of de persoon die je ontmoet. In die tussenruimte kun je nadenken, kun je je bezinnen: hoe ga ik hiermee om? Daardoor ontstaat praktische wijsheid, er ontstaat levensruimte en daarmee vrijheid van handelen.

Academie voor Levenskunst

Heb je geen behoefte aan persoonlijke begeleiding, maar wil je wel werken aan een bewuste levenshouding, kijk dan eens op de website van La Scuola | academie voor levenskunst: www.academievoorlevenskunst.nl
In La Scuola gaan kleine groepen aan de slag met onderwerpen die allemaal dezelfde vraag raken: ‘wat is voor mij goed leven en samenleven?’. De één doet dat door met ‘het denken’ aan de slag te gaan (socratisch gesprek), de ander wil met name ervaren (doen, beleven). Uiteindelijk is het altijd en/en. Want hoe kun je denken zonder te beleven, te ervaren en andersom? Ook over ervaringen, over dat wat we voelen denken we immers na. Ik denk, dus ik ben; ik voel, dus ik ben. Ik geniet (van een goed gesprek, van ontmoeten, van een goed glas wijn), dus ik ben. Ik ben een mens van vlees en bloed, verbonden met anderen.
Samengevat, La Scuola staat voor nuchter bezinnen (praktische levenskunst), voor ontmoeten en een vleugje Italiaanse levenskunst. Op de website kun je ook boeken bestellen als ‘Zorg jij goed voor jezelf?’, ‘Durf jij te voelen?’ en ‘Terug naar jezelf’ of je abonneren op de nieuwsbrief. Welkom!

Ria Pool Meeuwsen en haar man Erik Pool zijn de oprichters van werkmetLef, praktijk voor levenskunst (individuele begeleiding) en La Scuola | academie voor levenskunst (workshops, inspiratieactiviteiten en zomerweken in Nederland en Italië 8.07 t/m 12.07). Ze zijn de initiators van het landelijk netwerk van praktijken voor levenskunst, Steunpunt Levenskunst(.nl).

www.werkmetLef.nl
06 52 373 378

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *