Als organisatie bijdragen aan een betere wereld 

Als organisatie bijdragen aan een betere wereld 

Mogelijk heb je als particulier al verschillende stappen gezet om bij te dragen aan een betere wereld. Denk aan het scheiden van afval bij je thuis, een investering in zonnepanelen op het dak van je woning, het vervangen van de bestaande ruiten voor HR-isolatieglas, enzovoorts. Voer dergelijke verbeteringen ook door binnen de organisatie waarvoor je werkt! Het is voor bedrijven steeds belangrijker geworden om bij te dragen aan een duurzame wereld. Enerzijds vanwege de Sustainable Development Goals (SDG), anderzijds doordat consumenten steeds vaker kijken naar de mate waarin aanbieders bijdragen aan het thema duurzaamheid. Op welke manier zet jouw organisatie momenteel al in op duurzaam ondernemen? Er zijn verschillende manieren waarop zakelijke partijen hun steentje bij kunnen dragen. 

Zeventien Sustainable Development Goals voor organisaties 

De Verenigde Naties hebben in 2015 verschillende duurzaamheidsdoelstellingen vastgelegd, welke beschreven zijn in de zeventien Sustainable Development Goals. Er moet in 2030 aan deze doelen zijn voldaan, om de wereld op dat moment een stukje beter te hebben gemaakt. Er wordt onder meer ingezet op het voorkomen van armoede, het tegengaan van honger onder de wereldbevolking, het bieden van kwaliteitsonderwijs, het leveren van schoon water en sanitair, een verantwoorde consumptie en productie door bedrijven en afnemers, het inzetten op verbetering van de industrie, innovatie en infrastructuur, enzovoorts. De exacte doelen zijn op de website van de Verenigde Naties te vinden. Verschillende bedrijven dragen momenteel al bij aan de SDG in Nederland, wat is jouw bijdrage? 

Aan de slag met challenges op het gebied van duurzaamheid 

Er zijn platforms waarop je als organisatie deel kunt nemen aan challenges op het gebied van duurzaamheid. Het is een slimme vorm van gamificatie, iets wat steeds breder toegepast wordt. Denk ook aan de escape rooms voor scholen en bedrijven, waarmee geprobeerd wordt scholieren of medewerkers een bepaalde boodschap mee te geven. Door gamificatie toe te passen zijn mensen doorgaans gemotiveerder deel te nemen aan een uitdaging. Wie vindt het immers fijn om een dergelijke uitdaging te verliezen? Er kan op deze platforms voor bestaande uitdagingen gekozen worden, maar ook zelf een uitdaging worden aangemaakt. Alle medewerkers van de organisatie krijgen de uitdaging vervolgens te zien en kunnen daar hun bijdrage aan leveren. 

Is het de organisatie gelukt om een challenge succesvol af te ronden? Organiseer in dat geval een feestelijk moment, om dit succes te vieren. Het vieren van successen werkt motiverend voor een volgende uitdaging. 

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.