Consument vragen over milieubelasting verpakkingen

Behoefte aan informatie over verpakkingen, duurzaamheid en milieu.

Bijna de helft van de Nederlanders heeft behoefte aan meer informatie over de milieubelasting van verpakkingen. Dat blijkt uit onderzoek dat onderzoeksbureau GfK deed in opdracht van Milieu Centraal en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. Via het Meldpunt Verpakkingen kunnen consumenten informatie krijgen over de duurzaamheid van verpakkingen. Ook kunnen zij ideeën voor het milieuvriendelijker maken van verpakkingen hier melden. Vanaf november zijn deze meldingen én de reacties van fabrikanten te lezen op de website.

47% van de respondenten heeft behoefte aan meer informatie over de milieubelasting van een verpakking. Je kunt hierbij denken aan verpakkingen van producten als bijvoorbeeld crème, tandpasta, thee of speelgoed. 46% van de mensen wil informatie over de juiste afvalbak om de verpakking in weg te gooien. De verpakking zelf is voor bijna driekwart van de mensen de beste manier om deze informatie te krijgen.

Consument vragen over milieubelasting verpakkingen

Meldpunt Verpakkingen
Eerder dit jaar heeft het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken het initiatief genomen voor het Meldpunt Verpakkingen. Dit is opgezet in samenwerking met voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Via www.meldpuntverpakkingen.nl krijgen mensen meer informatie over duurzaamheidsaspecten van verpakkingen en kunnen zij hun ideeën kenbaar maken om de milieuvriendelijkheid van specifieke verpakkingen te verbeteren. Namens het Meldpunt Verpakkingen worden de vragen beantwoord en de meldingen doorgestuurd naar de fabrikant van het product. Verschillende fabrikanten hebben al laten weten hun verpakking aan te passen.

Duurzame verpakking
Op de vraag aan welke eisen een duurzame verpakking zou moeten voldoen, antwoordt bijna de helft van de Nederlanders spontaan ‘dat de verpakking hergebruikt of gerecycled kan worden’. Slechts 4% van de mensen noemt spontaan ‘geen of weinig verpakkingsmateriaal’ als criterium voor de milieubelasting van de verpakking.
Het maken van verpakkingen levert milieubelasting op door energie- en grondstoffengebruik. Verpakkingen kunnen ook milieuwinst opleveren als ze de houdbaarheid van voedingsmiddelen verbeteren, en producten bescherming bieden tegen beschadiging tijdens transport en opslag. Als een verpakking niet zo’n dergelijke functie heeft, dan levert deze onnodige milieubelasting op.

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *