Duurzaam gedrag Nederlanders geen elitaire hobby

Onderzoek ‘Nederlanders en Mondiaal Burgerschap 2012’ naar gedrag rondom duurzaamheid van natuur en samenleving.

De meerderheid van de Nederlanders gaat verantwoordelijk om met water en energie. Zo laat slechts 14% van de Nederlanders kraanwater lopen tijdens het tandenpoetsen en laat slechts 18% opladers in het stopcontact laten zitten. Zowel Nederlanders uit hogere als uit lagere inkomensgroepen vertonen dit duurzame gedrag. Nederlanders met lagere inkomens gedragen zich vaker duurzaam als het gaat om zuinig omgaan met energie en water, het geven van je mening over wereldvraagstukken, mobiliteit en consumentengedrag. Nederlanders met hogere inkomens volgen vaker nieuws over mondiale vraagstukken, zijn politiek actiever en doneren vaker en meer. In het algemeen gaan Nederlanders zorgvuldig om met afval en gooit men nauwelijks voedsel weg. Zodra het echter geld kost, zoals het kopen van fair trade-consumptieartikelen, zijn Nederlanders een stuk minder duurzaam. Dit blijkt uit het onderzoek “Nederlanders en Mondiaal Burgerschap 2012” dat NCDO, centrum voor mondiaal burgerschap, vandaag publiceert. Het onderzoek werd gedaan onder 4.253 Nederlanders van 12 jaar en ouder.

Nieuw: meten van Mondiaal Burgerschap
Dit jaar deed NCDO voor het eerst een brede peiling onder Nederlanders om inzicht te krijgen in welke mate Nederlanders zich als wereldburger gedragen. NCDO bracht in kaart hoe Nederlanders omgaan met water & energie, mobiliteit, afval, consumentengedrag, informatie zoeken, je mening geven en delen over mondiale vraagstukken, politieke participatie, doneren aan goede doelen en vrijwilligerswerk. Daarnaast onderzocht NCDO welke principes en waarden mensen hebben die dit gedrag vertonen. Ook werden de steun voor ontwikkelingssamenwerking en bezuinigingen daarop, evenals voorafgaande jaren, gemeten.

Jongeren redelijk duurzaam bezig

Meer dan de helft van de Nederlandse jongeren tussen 12 en 18 jaar is actief voor goede doelen (door geld in te zamelen of te doneren); een derde volgt nieuws over wereldproblemen via kranten, radio en tv, meer dan twee derde van de jongeren hergebruikt plastic tasjes en 40% is actief als vrijwilliger. Meisjes gedragen zich duurzamer dan jongens, en hoger opgeleide jongeren vertonen meer duurzaam gedrag dan lager opgeleide jongeren. Er is geen verschil tussen jongeren die wel of niet in de Randstad wonen. Vergeleken met volwassenen vertonen jongeren iets minder vaak duurzaam gedrag.

Belang ontwikkelingssamenwerking stabiel, budgetsteun onder druk

Nederlanders die duurzaam gedrag vertonen blijken ook graag iets voor een ander over hebben. Het belang dat Nederlanders hechten aan ontwikkelingssamenwerking blijft ook in 2012 onverminderd groot. De meerderheid van de Nederlandse bevolking (64%) vindt het (zeer) belangrijk om arme landen te helpen zich te ontwikkelen. Ondanks deze steun vindt in 2012 bijna de helft van de Nederlanders (48%) dat het overheidsbudget voor ontwikkelingssamenwerking moet worden verkleind. Verklaringen zijn mogelijk de slechte economische omstandigheden en bezuinigingen in eigen land. Een even grote groep (48%) vindt dat het budget gelijk moet blijven of verhoogd moet worden. Er is dus steun voor het overheidsbudget, deze staat echter onder druk.

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *