Goed nieuws voor de bijen

De bij wordt de afgelopen jaren flink bedreigd en Europa vindt dat het tijd is voor verandering. Afgelopen vrijdag is dan ook bekend gemaakt dat neonicotinoïden in de landbouw, binnen de EU, grotendeels verboden zal worden. Dit was een voorstel van de Europese Commissie. Een voldoende aantal landstaten stond achter dit voorstel. Vanaf het najaar zal het verboden zijn om neonicotinoïden op openveld te gebruiken.

Neonicotinoïden

Nu hoor ik je denken, wat zijn neonicotinoïden? Het ligt inderdaad niet heel lekker op de tong, maar voor de bij is dit een ernstige bedreiging. Neonicotinoïden zijn namelijk de volgende insectenbestrijdingsmiddelen: imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam. Deze middelen zijn bedoeld om ongedierte in gewassen te bestrijden. Helaas bevatten deze middelen ook een zenuwgif en deze treft ook insecten die niet schadelijk zijn voor deze gewassen. Honingbijen en wilde bijen zijn van groot belang aangezien zij de gewassen bestuiven en helpen de bodem gezond en vruchtbaar te houden. En helaas gaan deze bijen dood door het gebruik van neonicotinoïden in de landbouw.

Dit is niet het enige probleem dat natuurorganisaties hebben met neonicotinoïden. Bij deze middelen duurt het ook erg lang voordat de helft van de stof is afgebroken. Deze stoffen hebben dus een lange halfwaardetijd en kunnen in de grond belanden en deze vervuilen. Alles wat dus in de grond zit wordt ook besmet. Wanneer deze middelen verdwijnen, zal het sterftegeval onder de bijen flink afnemen.

Organisatiesbijenzaad

Organisaties zoals Greenpeace voeren al jarenlang campagne voor het beschermen van bijen en insecten. Zo hebben tuincentra en bloemenwinkels het gifgebruik ernstig teruggedrongen. Dit heeft aangetoond dat de productie van voedsel makkelijk zonder het gebruikt van deze middelen kan.

Landbouwsector

Helaas is niet iedereen het eens met het verbod op deze middelen. Vooral mensen uit de landbouwsector vinden dit besluit juist sléchter is voor het milieu. De landbouwsector geeft aan dat zij nu andere bestrijdingsmiddelen moeten gaan gebruiken die juist nog schadelijker zijn voor het milieu. ‘’De beslissing zorgt ervoor dat Europese boeren nog minder mogelijkheden hebben om belangrijke insecten te bestrijden, met alle gevolgen van dien. Dit zorgt voor meer CO2-uitstoot, groter risico op resistente insecten en het gebruik van oudere, minder effectieve middelen.’’

Zij denken dan ook dat het bijensterfte aantal niet ligt aan neonicotinoïden, maar aan andere bedreigingen. Zo speelt de lengte van het seizoen een grote rol in het leven van een bij. Ook zijn parasieten een grote bedreiging. Natuurorganisaties geven ze daarin gelijk. Er is namelijk niet één reden voor deze bedreiging. Wel blijkt uit vele onderzoeken dat neonicotinoïden de voornaamste reden is voor het aantal sterftegevallen bij bijen.

Kassen

Gelukkig hoeft de landbouwsector niet lang met een gepruilde lip te zitten, want deze drie middelen mogen wel binnen de kassen gebruikt worden. Zij moeten dus een aantal aanpassingen maken, maar zij kunnen nog steeds gebruik maken van neonicotinoïden. Natuurorganisaties zijn het niet eens met deze uitzondering. Zij hadden gehoopt op een compleet verbod. Wel zijn ze blij dat dit een stap is in de goede richting! Vanaf dit najaar mag de landbouwsector de middelen niet meer op openveld gebruiken. Let’s save the bee’s!

Lees meer:

Win een setje Bio Blije Bijen Ballen van Bio-Ron

De Traay zet zich in voor de BIJ

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *