Nederlander wil regels aanpak klimaatverandering


Wereldwijde Oplossingen, Wereldwijde Problemen.

Hoewel 50% van de Nederlanders vindt dat ‘de mens’ schuldig is aan het ontstaan van klimaatverandering, denkt slechts 12% dat burgers ook het beste in staat zijn dit probleem op te lossen. De Nederlander ziet voor de oplossing een hoofdrol weggelegd voor de overheid door middel van regelgeving. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Wereldwijde Oplossingen, Wereldwijde Problemen’ van NCDO. Zij ondervroeg 1.029 Nederlanders naar vier actuele wereldwijde problemen: het conflict in Syrië, de stijgende voedselprijzen, de Griekse schuldencrisis en klimaatverandering.

Overheidsbeleid is cruciaal
Het oplossen van wereldwijde problemen is in eerste instantie een taak van overheden, en niet van burgers zelf. Er is onder Nederlanders weinig vertrouwen dat een verandering van het eigen gedrag problemen als klimaatverandering, ook echt kunnen oplossen. Dit is – en blijft – een taak van overheden wereldwijd: bijna de helft van de Nederlanders (46%) is het ermee eens dat overheden meer ruimte moeten krijgen om strengere regels en wetten door te voeren om dergelijke problemen op te lossen. Een overheid kan – anders dan burgers zelf – een (gedrags)verandering op grote schaal afdwingen door middel van het opstellen en het handhaven van regels, waar iedereen zich aan dient te houden.

Lage bereidheid om eigen levensstijl aan te passen
Hoewel de meerderheid (64%) van de Nederlandse bevolking er wel van overtuigd is dat we ons gedrag aan moeten passen om mondiale problemen op te lossen, is de bereidheid om de eigen levensstijl aan te passen relatief laag. 40% zegt bereid te zijn leuke dingen te laten die slecht zijn voor de wereld. Daarnaast heeft slechts een klein deel van de Nederlanders vertrouwen in het vermogen van de markt (11%) of ontwikkelingen in de wetenschap en de technologie (12%) om mondiale problemen op te lossen.

NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO voert onderzoek uit, geeft trainingen en stimuleert de meningsvorming over mondiale thema’s door publicaties te verzorgen en de discussie op gang te brengen. NCDO werkt daarbij samen met overheid en politiek, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en wetenschap.

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *