Papier duurzaam? Wat vind je van deze 10 punten:

“Denk aan het milieu voor je deze mail print.”

Het is een zinnetje dat je al een geruime ziet verschijnen op je computer of laptop. Daarmee wordt de indruk gewekt dat er voor elke geprinte mail een boom wordt omgezaagd. Echter blijkt dat printen soms zelfs milieuvriendelijker is dan het forwarden van e-mails.

Hieronder 10 redenen waarom papier wel ’s beter, of op z’n minst minder slecht kan zijn:

1.       Digitale communicatie is efficiënt en snel, maar niet per se duurzaam

Denk maar aan het stroomgebruik voor het verzenden van e-mails, het energieverbruik van servers en datacentra van zoekmachines zoals Google. Wist je dat -als je een digitale krant dagelijks langer leest dan 30 minuten- de klimaatimpact ervan zelfs hoger is dan die van een gedrukte papieren krant?

duurzaam

2.       Online dingen versturen zorgt voor een grotere CO₂-footprint

Papierdistributeur Antalis vergeleek in haar Did You Know video de uitstoot van het verzenden van een factuur via mail met de uitstoot van een verzending op papier. Uit die test bleek dat bij het verzenden van een elektronische factuur evenveel CO₂ (242 gram) wordt uitgestoten als bij de productie en verzending van – jawel – 15 papieren facturen.

3.       De elektronica-industrie zorgt voor een gigantische afvalberg

41 miljoen ton om precies te zijn, afkomstig uit computers en smartphones. Slechts 18% van alle elektronische apparatuur in Europa wordt gerecycleerd. Het recyclingpercentage van papier en karton is fors hoger, namelijk 70%. Papier kan bovendien maar liefst zeven keer opnieuw gerecycleerd worden.

4.       De papierindustrie zorgt voor extra bomen

De papierindustrie wordt vaak verantwoordelijk gehouden voor ontbossing. Voor papier worden inderdaad bomen gekapt, maar in Europa wordt voor iedere verdwenen boom minstens één nieuwe geplant. Globaal gezien worden er zelfs meer bomen geplant dan er geoogst worden.

duurzaam

5.       De Europese bossen zijn groter dan ooit

De wouden op ons continent zijn sinds 1950 jaarlijks gegroeid met een oppervlakte vergelijkbaar met die van 1,5 miljoen voetbalvelden, meldt het FAO.

6.       Ontbossing gebeurt meestal in tropische regenwouden

Ontbossing wordt voor 95% veroorzaakt door de omzetting van bos naar landbouwgrond voor de vee- en sojateelt. De houtvezel uit die bomen is immers totaal ongeschikt voor de productie van papier.

duurzaam

7.       Papier is een natuurproduct en is dus hernieuwbaar

Papierproducenten doen de laatste jaren grote inspanningen om op een verantwoorde manier met het gekapte hout om te gaan. Zo worden alleen grondstoffen gebruikt uit duurzaam beheerde bossen, zorgen warmtekrachtcentrales voor minder emissies, en wordt veel papier gerecycleerd.

8.       De papierindustrie verbruikt niet meer energie dan andere sectoren

Voor de productie van papier is energie nodig, zoals voor elk productieproces. De gemiddelde hoeveelheid papier die één persoon per jaar gebruikt is 212 kilo, daarvoor is 500 kilowattuur (kWh) elektriciteit nodig. Voor een standaard computer is dat al snel 800 kWh per jaar.

9.       De papierindustrie is de grootste verbruiker van hernieuwbare energie

Meer dan de helft (52%) van de energie die de sector momenteel gebruikt is afkomstig van bio-energie.

10.   Papier heeft een beperkte CO₂-footprint

Dankzij al de voorgaande inspanningen is de uitstoot van broeikasgassen in de papierindustrie stevig gedaald. Concreet is de ecologische voetafdruk per geproduceerde ton papier al met 40% verminderd in vergelijking met 1990.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *