2good2burn.com

Burn only that what cannot be recycled

Een enorme hoeveelheid afgedankte materialen wordt verbrand, terwijl het gerecycled kan worden. Dit vormt een grote milieubelasting en draagt bij aan een tekort aan grondstoffen. 2good2burn.com pleit voor hergebruik waar verbranding niet nodig is. De Betere Wereld wilde hier meer van weten.

Door Nanny Schutte

Wie zijn jullie en vanwaar dit initiatief?
Onze achtergrond ligt in de houtrecycling. Wij hebben gemerkt dat er meer mogelijkheden zijn voor hergebruik van afval. We betreuren het dat er steeds vaker wordt gekozen voor een verkorte levenscyclus van grondstoffen door verbranding. Volgens ons is er behoefte aan een no-nonsense platform voor discussie en informatie hierover. Zo hopen we mensen samen te brengen die verstand hebben van deze lastige materie.

Verbranding van afval is voor veel bedrijven goedkoper dan hergebruik. Hoe willen jullie, ondanks dat, hergebruik stimuleren?
Als de energiemarkt geen hulp (subsidies) van de overheid zou krijgen, zal de reeds bestaande overcapaciteit voor energieopwekking door verbranding verder toenemen. Hier waakt de overheid voor. Als die subsidies zouden wegvallen, kan een normale marktwerking ontstaan, waarin de hergebruiksector een eerlijke kans krijgt.
Ons gaat het niet om goedkoop of duur, maar om duurzaam. Bovendien zijn veel oplossingen in het hergebruiken van afval nu al goedkoper dan verbranden! Dit is wellicht mede oorzaak van de overcapaciteit in de verbrandingssector. Wij pleiten dus voor een subsidieregeling die dergelijke oplossingen stimuleert. Niet, zoals nu, een verbrandingsinstallatie subsidiëren vanwege de CO2-reductie, terwijl de helft van de capaciteit niet of oneigenlijk gebruikt wordt.

Afval is big business vandaag de dag. Kun je daarover iets vertellen?
Bij 2good2burn.com geloven we dat er straks niet meer gesproken wordt over afval maar over grondstoffen. Wij zijn een klein land met niet al teveel natuurlijke grondstoffen en de grondstoffen die we hebben, worden, eenmaal verbruikt, maar weer langzaam aangevuld. Een boom levert bijvoorbeeld één keer hout voor meubelen op. Als die worden afgedankt en verbrand, is er weer een boom nodig om in een volgende behoefte te voorzien. Als daar nu een paar treden hergebruik tussen komen, heeft die boom meer tijd om te groeien en heeft de natuurlijke voorraad tijd zich te herstellen.

Zoeken jullie actieve samenwerking met andere initiatieven die het afvalvraagstuk onder de aandacht brengen?
Jazeker. Zo hebben we bijvoorbeeld vorig jaar bijgedragen aan een seminar van Stichting Kringloop Hout. Ook ondersteunen we transport van grondstoffen; er rijden lange zware voertuigen (LZV’s) met afvalcontainers rond, beplakt met stickers van 2good2burn.com.

 

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *