Ananta – opleiding tot holistisch coach & therapeut

holistisch-therapeut

Een terugblik van een afgestudeerde student

Ananta –Opleidingen is een erkende 4 jarige HBO opleiding tot holistisch coach en therapeut. De aangeboden lessen zijn breed van opzet en bevatten technieken en methoden uit diverse therapeutische stromingen.

In de eerste twee lesjaren worden de vakken regressietherapie, energetisch werk, chakra- en archetypische psychologie, reflectie en integratie, communicatie, lichaamsgerichte therapie en ademwerk aangeboden. Vanaf het derde jaar wordt dit uitgebreid met medische basiskennis, coaching- en loopbaanbegeleiding, sociologie en transformatiemanagement. Er wordt bewust gewerkt met kleine lesgroepen (maximaal 12), zodat er ruimte is voor persoonlijke aandacht, ontwikkeling en groei. Een lesjaar bestaat uit 12 (3e en 4e jaar 14) weekenden, zaterdag en zondag van 9.30 -17.00.

Ik kan het me nog goed herinneren, mijn start bij Ananta in 2006. Ik was tweemaal proefcliënt geweest voor de overgangsexamens en besloot een intake te doen. Het was inmiddels 8 jaar geleden dat ik de SPH (sociaal pedagogische hulpverlening) had afgerond en ik werkte al geruime tijd binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Om mijn kennis op peil te houden, had ik verschillende cursussen gevolgd, evenals een opleiding coördinerend management. Ik bleef echter een eenzijdigheid voelen en was continu op zoek, zonder precies helder te hebben wat ik eigenlijk trachtte te vinden. De aangereikte diepgang die ik ervoer als proefcliënt had me nieuwsgierig gemaakt naar deze opleiding.

Tijdens de intake bij Ananta werd ik geconfronteerd met mijn niet zelf doorleefde (boeken)kennis, van waaruit ik een waarheid leefde, die niet volledig gebaseerd was op mijn eigen ervaringen. Ik begreep niet precies wat er werd bedoeld, want ik had in mijn ogen al best veel levenservaringen opgedaan, zowel privé als in mijn werk. Ondanks dat

voelde ik wel dat deze confrontatie resoneerde in mij. Alle vaste grond leek onder mijn voeten weggetrokken en gelijktijdig voelde ik hoe welkom ik was om een reis aan te gaan op weg terug naar mijn diepste zelf. In de loop van de 4 jaar is me stap voor stap duidelijk geworden wat er bedoeld wordt met zelf doorleefde ervaringen. Het is in de aspecten die ik zelf heb doorvoeld dat ik de ander een ware hand kan reiken.

De reis
Ik wist tijdens de intake nog niet wat “ja” zeggen tegen deze reis zou gaan betekenen. Voor mij werd het een reis die mijn hart heeft doen juichen en mijn hoofd tot een uiterste wanhoop heeft gebracht omdat ik de controle kwijtraakte. Een reis die een verdieping heeft gebracht in mijn werk, en rust, omdat het zoeken niet meer nodig was. Een mooie reis die, net als iedere reiziger wel zal herkennen, over bergen en door dalen is gegaan, door rivieren en langs velden. Soms was het donker, dan weer licht. Een reis die een diep transformatieproces teweeg heeft gebracht, vol met magische geschenken.

Soort mensen
Ik kwam in een lesgroep met een verscheidenheid aan achtergronden. Een aantal mensen kwam, net als ik, uit de hulpverlening. Enkelen waren al coach of therapeut, en wilden zich verdiepen binnen dat vak, en een aantal mensen kwam uit een totaal andere branche. Allemaal kwamen we met hetzelfde doel: de reis maken naar de heelheid in onszelf.

Nieuwe ontwikkelingen
Al snel werd me duidelijk hoe binnen de opleiding van Ananta de afstemming is omtrent de nieuwe ontwikkelingen. Deze worden direct doorgevoerd binnen het lesaanbod. Ik heb keer op keer ervaren dat de lessen een duidelijk kader hebben en gelijktijdig ontstaan in het moment zelf, geheel afgestemd op de ontwikkelingsfase van de lesgroep en de tijdgeest van dit moment. Tevens wordt er afgestemd op de persoonlijke ontwikkeling, bewustwording en groei van ieder individu. Door deze vorm van lesgeven heb ik ervaren dat ik werd uitgedaagd, geprikkeld en geïnspireerd om steeds dieper te gaan en verder te komen. Zo heb ik geleerd mijn mentale kennis te integreren met mijn gevoel en intuïtie, heb ik nieuwe kwaliteiten in mezelf ontdekt en heb ik oude kennis weer in mezelf mogen integreren. De filosofie van Ananta is gericht op het nemen van je eigen verantwoordelijkheid. Als student heb ik dan ook ervaren dat ik keer op keer ben uitgenodigd om de regie van mijn leven, en van de richting die ik op wilde binnen het therapeutschap, bewust in eigen hand te nemen. Ik ben me bewust geworden van mijn eigen behoeften en ben in de loop van de vier jaar steeds dichter bij mijn authentieke zelf gekomen.

Zweethutceremonie
Ananta is geen sjamanistische opleiding. Dat een aantal docenten wel zijn opgeleid binnen het sjamanisme, geeft de lessen een extra dimensie. Automatisch wordt het respect voor de natuur en het meesterschap van onder andere de dierenwereld meegenomen binnen het geheel. Ieder lesjaar wordt afgesloten met een zweethutceremonie. Dit is een oeroude ceremonie van reiniging en zuivering. De zweethut staat symbool voor de baarmoeder van de aarde, waarin je kunt groeien en opnieuw geboren mag worden. Het bewustzijn van de cyclus van sterven en geboren worden, wordt opnieuw in jezelf “wakker” gemaakt. Voor de studenten die willen, is er vaker per jaar de gelegenheid om aan een zweethutceremonie deel te nemen.

Van alles wat
In het begin had ik moeite met het gegeven dat we zoveel verschillende vakgebieden kregen aangeboden. Hoe kon ik vorm geven aan een richting als we van alles wat kregen? Halverwege het tweede jaar ontdekte ik dat deze verscheidenheid aan vakgebieden me juist een prachtig pakket aan instrumenten opleverde, die ik als maatwerk kon inzetten. Binnen mijn werk kon ik steeds datgene aanreiken wat paste bij de cliënt tegenover mij. Voor de ene jongere was dit werken met lichaamsgerichte oefeningen, terwijl een ander weer beter uit de voeten kon met een vorm van regressiewerk. Als vanzelf begon ik ook te ontdekken met welke vakgebieden ik zelf de meeste affiniteit voelde.

Examenvoorstel
Zo heb ik ontdekt dat ik me verder wilde verdiepen in het energiewerk met kinderen en jongeren. In samenspraak met Ananta heb ik mijn afstuderen in deze richting vorm kunnen geven. Ik heb zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen om een examenvoorstel te schrijven dat voldeed aan de exameneisen. Het team van docenten heeft deze examenvorm vervolgens mogelijk gemaakt. Mij is toen heel duidelijk geworden dat wat Ananta uitdraagt, ook binnen Ananta zelf geleefd wordt. Dit zie ik ook terug bij de docenten. Als student word je uitgenodigd om zelf het pad van bewustzijn te bewandelen, als voorwaarde om binnen het therapeutschap anderen te kunnen uitnodigen. Bij de docenten heb ik ervaren dat ook zij keer op keer het pad tot verder bewustzijn bewandelen.

Pijn
En dan zijn er natuurlijk de momenten geweest dat ik gedurende de reis bij mijn pijn ben gekomen, bij mijn gevoelens van schuld, schaamte, haat en liefde. Wanneer ik geraakt werd op mijn kindpijn, op gevoelens waar schuld, schaamte, dader- en slachtofferschap mee gepaard gingen, voelde ik weerstand ten opzichte van het nemen van mijn eigen verantwoordelijkheid. Als ik dan te horen kreeg dat ik mijn controle diende los te laten en in de overgave diende te gaan, zat ik regelmatig op de bovenste kast. Want hoe werkte dat dan? Dat zijn de momenten geweest dat ik me niet gezien of gehoord voelde, dat ik me in de kou voelde staan en door mijn eigen weerstand heen niet meer zag en voelde hoe de liefdevolle bedding er nog steeds was. Dat ik juist vanuit liefde even heel bewust terug werd gezet op mezelf en het ogenschijnlijk leek of de deuren voor me gesloten werden. Wat een gesloten deur leek, was een uitnodiging om te groeien.

Keuzemomenten
Dit zijn voor mij steeds belangrijke keuzemomenten geweest. Ga ik mee in mijn eigen theater van afzetten tegen? Ga ik wellicht zelfs op zoek naar bondgenoten om me te sterken in mijn gevecht? Of keer ik terug op mijn eigen schreden en ga de reis naar binnen! Waar sluit ik zelf mijn deuren voor mezelf? Waar haat ik mezelf? Wat maakt dat ik mezelf in de kou zet? Wanneer ik de moed had om mezelf weer onder de loep te nemen, kwam ik weer thuis in mezelf en kon ik de liefde achter de uitnodiging van Ananta weer voelen. Ik moest het wel zelf doen, maar hoefde het niet alleen te doen. Er is altijd de achterban van Ananta, mits je om hulp vraagt en de hulp kunt en wilt ontvangen. Keer op keer, laag voor laag, ben ik uitgenodigd weer een stapje verder en dieper te gaan. Zo wordt iedere student uitgedaagd om het allerbeste uit zichzelf te halen om vervolgens de ander(en) uit te kunnen nodigen ook een blijvende verandering binnen zichzelf te realiseren.

Heb jij zin om de reis naar heelheid in jezelf te maken?
Je bent van harte welkom!

Wat kun je nu concreet met een diploma van Ananta? Er is veel mogelijk. Ongeveer de helft van de mensen uit mijn lesgroep is hun eigen praktijk gestart, ieder met hun eigen specialisatie. Een aantal mensen is het werk blijven doen wat ze al deden, met het verschil dat ze hun kwaliteiten nu optimaal binnen het werk weten neer te zetten. Zelf ben ik me verder aan het ontwikkelen in het vormgeven van workshops voor kinderen en jongeren en volg ik bij Ananta de opleiding tot trainer/docent. Omdat Ananta een door de KTNO, de FONG en de CRKBO erkende opleiding is, kun je je inschrijven bij een beroepsvereniging. Voor cliënten betekent dit dat ze jouw begeleiding veelal geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen via hun ziektekostenverzekering.

Inge Septer

www.ananta.eu

 

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

 

Gezonder en duurzamer leven?


Wij maken het jou gemakkelijker om bewuste en gezonde keuzes te maken. Wil jij ook onze handigste tips, gezonde recepten en beste aanbiedingen in je inbox?

Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!

U bent succesvol aangemeld.