Credifin Nederland introduceert ‘corona-incasso’

Incasso in 2020: de tweestrijd van de ondernemer

De coronacrisis heeft grote financiële gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Veel bedrijven, groot en klein, komen als gevolg van COVID-19 vroeg of laat in liquiditeitsproblemen. Speciaal voor ondernemers die worstelen met het uit handen geven van openstaande vorderingen heeft het Amsterdamse incassobureau Credifin Nederland een uniek aangepast incassotraject ontwikkeld. In dit ‘2020 traject’ wordt onder meer de wettelijke rente kwijtgescholden en krijgen debiteuren meer tijd om een vordering te voldoen.

Hoe voelt het voor een ondernemer om een onbetaalde vordering uit handen te geven in een tijd die juist gekenmerkt wordt door solidariteit en saamhorigheid? Je wilt je klant eigenlijk niet verder op kosten jagen. Tegelijkertijd moet je ook zelf je rekeningen betalen. Een dilemma. In het 2020 traject van Credifin Nederland wordt de niet-betaler in kwestie aangeschreven door het incassobureau, waarin expliciet wordt aangegeven dat de schuldeiser gebruik maakt van het speciale traject. Dit biedt de niet-betaler diverse voordelen. Johannes den Hollander, jurist bij Credifin Nederland: “Het 2020 traject is de oplossing voor bedrijven die te maken hebben met niet-betalende klanten, maar moeite hebben om de vordering uit handen te geven. Bijvoorbeeld door maatschappelijke druk, maar ook doordat er een jarenlange plezierige zakelijke relatie met de niet-betaler aan ten grondslag kan liggen en men bang is de debiteur in kwestie als klant kwijt te raken. In de korte tijd dat het traject nu wordt aangeboden, constateren we een explosieve toename van het aantal ingediende vorderingen, zowel door bestaande als door nieuwe klanten.”

Kwijtschelding wettelijke rente

In het 2020 traject wordt de wettelijke rente, die standaard in rekening wordt gebracht door iedere deurwaarder, kwijtgescholden. Den Hollander: “Veel ondernemers zijn zich er niet van bewust dat rente een flinke kostenpost kan vormen. Waar de spaarrente bij banken tegen het nulpunt zit, bedraagt de wettelijke handelsrente nog altijd acht procent. Vooral bij hogere vorderingen die al langere tijd open staan kan de rente voor een niet betaler zo oplopen tot honderden euro`s.”

Daarnaast krijgt de niet-betaler meer tijd om een vordering in termijnen te voldoen, waarbij zo nodig de eerste maanden een lager maandbedrag wordt afgesproken, zodat de persoon of onderneming in kwestie meer ruimte heeft om op adem te komen. De schuldeiser kan er in dit traject zelfs voor kiezen de incassokosten, die normaliter eveneens standaard dienen te worden betaald door de schuldenaar, zelf te betalen. Op deze manier wordt de debiteur op geen enkele manier met extra kosten opgezadeld en kan een betalingsgeschil toch correct worden opgelost. Ook kunnen voorwaarden worden gesteld aan kwijtschelding van de incassokosten naar de niet-betaler, bijvoorbeeld indien de vordering binnen een vooraf bepaald aantal maanden wordt voldaan. Zo wordt de niet-betaler gestimuleerd om zijn schuld sneller terug te betalen en vormt het 2020 traject hiermee een extra drukmiddel om gemaakte betaalafspraken correct na te komen.

Maar er is meer. Den Hollander vervolgt: “Wij zien dat er onder onze klanten verschillende wensen zijn hoe de niet-betaler benaderd gaat worden. Sommige klanten verzoeken de niet-betaler met een fluwelen handschoen aan te schrijven. Andere klanten willen juist zo spoedig mogelijk hun gelden ontvangen en schuwen hierbij niet grove rechtsmiddelen in te zetten, zoals het aanvragen van een faillissement. Ondanks deze grote en groeiende behoefte vanuit de markt blijkt er geen enkel incassobureau te zijn die verschillende benaderingen aanbiedt. Een uitgelezen kans voor Credifin Nederland hier op in te springen.”

Speciaal om te voldoen aan deze vraag heeft Credifin Nederland daarom nog andere trajecten ontwikkeld. Zo is er het spoedtraject en het supervriendelijke incassotraject; een benadering waarin op geen enkele wijze wordt gesommeerd om te betalen of überhaupt wordt gedreigd met rechtsmaatregelen, maar waarin de debiteur enkel vriendelijk wordt herinnerd aan zijn betalingsverplichting. Grof geschut is in dit traject uit den boze. “Ideaal voor het incasseren van bijvoorbeeld sponsorgelden. Heeft de niet-betaler uiteindelijk alsnog aan zijn financiële verplichtingen voldaan, wordt de debiteur per e-mail bedankt en gefeliciteerd met digitale ballonnen. Wordt er nog steeds niet betaald, kan er uiteraard alsnog een gerechtelijke procedure worden opgestart”, aldus Den Hollander.

Tot slot biedt het aanbieden van de verschillende trajecten nog een ander voordeel. Den Hollander: “Waar de incassobranche soms nog te boek staat als schimmig, intimiderend en agressief krijgen schuldeisers nu zelf de touwtjes in handen. In plaats van passief toekijken, bepaalt de schuldeiser zelf het traject, de voorwaarden en vooral de benadering. Een geweldige stap vooruit in de incassowereld.” Angst voor concurrentie is er dan ook niet bij Den Hollander: “Sterker nog, wij omarmen ieder bureau die dit concept gaat aanbieden.”

Over Credifin Nederland

Incassobureau Credifin Nederland is sinds 2005 actief. Het bureau is gevestigd onder de rook van ‘the Financial Mile’, ofwel de Amsterdamse Zuidas, en staat bekend om zijn innovatieve manier van werken. Dankzij een ruime ervaring in combinatie met een geavanceerd incassosysteem, de juiste contacten en een grote dosis doorzettingsvermogen is het bureau in staat om vorderingen snel en op correcte wijze te incasseren.

Meer informatie is te vinden op www.credifin.nl.

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *