Duurzaam Denken Doen: echt inspiratieboek

Crowdsourcing project OCF2.0 resulteert in bestseller

Stel je voor – je haalt een bijna 25 jaar oud boek tevoorschijn, een goed boek, dat veel teweeg gebracht heeft. Je bedenkt dat het eigenlijk opnieuw uitgebracht zou moeten worden, in een geheel nieuw jasje. Die gedachte groeit uit tot een project dat een groot deel van Nederland in beweging zet… Zo ongeveer luidt de ontstaansgeschiedenis van het knalgele boek “Duurzaam Denken Doen”.

Door Nanny Schutte

Wie het boek doorbladert, ziet onmiddellijk dat duurzaamheid de gehele samenleving aangaat. Na drie denk-hoofdstukken volgen er wel negentien hoofdstukken in het kader van doen; over economie, bestuur, wonen en zorg, maar ook over spiritualiteit en sociale media. En titels als “Leiderschap in de recycling” en “Een betere wereld begint op je eigen bord” verraden dat dit boek geen stoffige kost bevat, maar vlotgeschreven informatie die werkelijk inspireert!

DuurzaamDenkenDoen_boek

Gebundelde energie
Initiatiefnemer Jan Jonker, als hoogleraar ‘Duurzaam Ondernemen’ verbonden aan de Nijmegen School of Management (RU), heeft inmiddels een plek verworven in De Duurzame 100 van Trouw. Zijn idee voor een tweede versie van “Our Common Future” (beter bekend als het alarmerende Brundtland Rapport) werd door zijn team vertaald in een crowdsourcing project; in het voorjaar van 2010 werd het grote publiek middels de sociale media uitgenodigd een bijdrage te leveren aan Our Common Future 2.0. Er werd massaal gereageerd! 400 deelnemers meldden zich voor 19 thema’s en op 7 september, Duurzame Dinsdag, vond de kick-off plaats van een dynamisch proces – brainstormen, informatie verzamelen, discussiëren, schrijven en redigeren. Dat resulteerde half december in 19 deelrapporten die, sterk ingedikt, de basis vormden voor “Duurzaam Denken Doen”. In aanwezigheid van 1100 mensen werd het op 20 mei van dit jaar officieel gepresenteerd. De energie van 400 enthousiaste mensen gebundeld in één boek!

Actie!
De dynamiek die OCF2.0 in gang gezet heeft is ongekend. Het proces van kennisdeling onder de deelnemers breidt zich nu als een sneeuwbal over Nederland uit; lezers van het boek (er zijn al bijna 10.000 exemplaren verkocht!) melden nu eindelijk te snappen wat duurzaamheid inhoudt en laten zich wèrkelijk inspireren zelf actie te ondernemen! Een heuse aanrader voor iedereen die zijn/haar omgeving wil aanzetten tot Duurzaam Denken en Doen – het ideale geschenk voor de feestdagen.

Bestel het boek via: www.ourcommonfuture.nl

 

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *