Gaia Sira, platform voor èchte vernieuwing

gaia-sira

Holistische universiteit in oprichting

Stel dat we de zwaartekracht gericht zouden kunnen opheffen… Of dat we geneeskrachtige kruiden vinden tegen elke ziekte… Dat zou toch onbeperkte mogelijkheden met zich meebrengen?! Er geldt slechts één voorwaarde: dat we bereid zijn bestaande theorieën en modellen op te geven…

“Wetenschappers werd eens een machine getoond die van energie voorzien werd door warm water dat langs buisjes smeltende paraffine liep. Een volkomen stil proces. Met eigen ogen zagen zij dat ’ie werkte, maar in hun beleving (lees: discipline) kòn het gewoon niet. Einde verhaal.” Aan het woord is Marijke Kuipers, oprichter van Gaia Sira, (onderzoeks)centrum voor onderzoeken, experimenteren en leren vanuit een integrale visie. Denk aan landbouw, voeding, gezondheid en energie. Ook nieuwe business modellen zijn aan de orde. “Door interdisciplinair research te doen, door verschijnselen van verschillende kanten te bestuderen, komt een ongelofelijke hoeveelheid nieuwe kennis beschikbaar. Kennis die nu vaak nog geen weg vindt.”

Heilige huisjes
Wetenschappelijk onderzoek is duur, eenvoudig omdat het heel veel tijd kost om nieuwe theorieën te toetsen en te beschrijven. Om onderzoek gefinancierd te krijgen, gelden dus strenge verantwoordingsnormen met strak omschreven doelen. Ruimte om in alle vrijheid te experimenteren is er daarom niet, met verkokering en fragmentatie als gevolg. En wanneer onderzoekers toevallig op revolutionaire ontdekkingen stuiten, blijven die vaak buiten beeld ter bescherming van de, vaak economische, ‘heilige huisjes’.

Broedplaatsgaia-sira
Gaia Sira heeft haar pijlen gericht op een terrein in Wageningen, al sinds jaar en dag in trek bij studenten en wetenschappers vanuit de hele wereld. Er zijn zeker ook relaties met de WUR, maar Gaia Sira gaat verder, zal aanvullend zijn op bestaande wetenschappelijke onderzoeksgebieden, een broedplaats voor mensen die zich niet willen laten afremmen door theorieën en financiën (en die mensen zijn er!). “Kruisbestuiving en cocreatie zullen dan ook actief gefaciliteerd worden, door geplande bijeenkomsten waarin actuele kennis en activiteit gedeeld zal worden,” aldus Hugo Labout, één van de bestuurders. Nieuwe kennis die beschikbaar komt, zal transparant en voor iedereen toegankelijk zijn, bijvoorbeeld door middel van een wetenschappelijk tijdschrift.

Van start
De startbijeenkomst, met mensen die al jaren geleden hebben aangegeven te willen participeren (Kuipers is er al 7 jaar mee bezig!), heeft juist plaatsgevonden. Een ontmoetingscentrum moet nog gebouwd worden – volgens holistische architectuur, toch vinden er al lezingen en trainingen plaats en zullen er maandelijkse bijeenkomsten georganiseerd worden. Iedereen die op één of andere manier wil participeren en/of bijdragen, is van harte welkom bij Gaia Sira!

www.gaiasira.nl

Tekst: Nanny Schutte

Lees ook:
> Mijn hoogbegaafde kind & ik

 

 

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *