Lendahand: Mesofinance

Decour-man-rietenmand

Wat je nodig hebt om te kunnen groeien als bedrijf

Het is doorgaans lastig om een nieuw begrip te introduceren in de Nederlandse taal. Koot&Bie is het meermaals gelukt, maar voordat je met woorden als Mesofinance of Mesokrediet in de Dikke van Dale komt, ben je al gauw een hoop campagnes en euro’s verder. En toch gaan we het proberen. Wij introduceren Mesofinance.

Sterker nog: we claimen het maar meteen. Laten we beginnen met onze definitie van Mesofinance: het verstrekken van ontwikkelingskapitaal (mesokrediet) aan ondernemingen in opkomende landen via crowdfunding. Het uitgangspunt is dat het gaat om eerlijke leningen, waarbij de financier een gezond rendement ontvangt en de MKB-er een transparante en eerlijke rente betaalt.

Vraag en aanbod
Je kunt je afvragen waarom deze nieuwe financieringsvorm zo belangrijk is. Er bestaat immers het zowel volprezen als verguisde microkrediet en in dergelijke opkomende economieën zijn er toch vast ook wel financiële instellingen die kredieten verstrekken aan ambitieuze MKB-ers. Maar daar wringt nu net de schoen.

Om te groeien hebben deze kleine en middelgrote ondernemingen vaak een veel hogere lening nodig dan een microkrediet. Bij microkredietinstellingen staan ze daarom voor een dichte deur. Bovendien hebben deze instellingen niet de expertise in huis om grotere en complexere bedrijven te analyseren. Ook bij reguliere banken kunnen de MKB-ers meestal niet terecht, omdat de bedrijfsvoering bijvoorbeeld overwegend van informele aard is. Ze hebben vaak alleen een eenvoudige boekhouding. Daardoor beschikken ze niet over financiële overzichten die de bank voor een lening vereist, zoals een geformaliseerd jaarverslag van de accountant. Kortom: de bedrijfjes zijn te groot voor een microkrediet en te klein voor een bancaire lening. Ze kunnen daardoor niet groeien. En dat is ontzettend jammer.

In opkomende landen zijn er relatief weinig kleine en middelgrote bedrijven. Zijn ze in rijke landen goed voor 60% van de banen, in opkomende economieën leveren ze maar 30% van de banen (bron: Wereldbank). Net als in het Westen zou het MKB ook in opkomende landen de motor van de economie moeten zijn. Dat dit niet het geval is, heeft dus vooral te maken met het ontbreken van geschikte (betaalbare) financiering. Lendahand heeft hiervoor de oplossing gevonden.

Wij verstrekken zogeheten mesokredieten – via lokale partners – aan financieel stabiele ondernemingen in Colombia en op de Filipijnen. Zowel de partners als de ondernemers ondergaan een zorgvuldige screening. De lokale partner moet een gezonde leningen portfolio kunnen overleggen met een zeer hoog terugbetaal ratio (>99%). Ook dient de partner altijd te beschikken over voldoende financiële buffers om late of onvolledige terugbetalingen van ondernemers op te vangen. De ondernemers op hun beurt moeten eveneens voldoende financiële reserves vrijmaken én positieve cijfers laten zien als het gaat om solvabiliteit en liquiditeit.

Met behulp van het verstrekte krediet kunnen ambitieuze ondernemers sociale, ecologische, educatieve en economische vooruitgang bewerkstelligen.

Rentepercentages
De rentepercentages vragen altijd om enige uitleg. Veel gehoorde kritiek bij microfinanciering is dat de ondernemers soms wel 50-150% rente betalen op jaarbasis. Dat is buitenproportioneel en in veel gevallen onnodig. Lendahand streeft er altijd naar tot de goedkoopste aanbieders te behoren. Vooropgesteld: ook het verstrekken van mesokrediet is een bewerkelijke activiteit. Het selecteren van ondernemers, het uitlenen van geld, het monitoren, het innemen van terugbetalingen. Lokale partners spenderen al snel 7% aan deze operationele kosten. Daarnaast 3% lokale belasting en 4% voor het aanleggen van een buffer. Opgeteld met 8% die aan Lendahand moet worden overgemaakt – waarvan 3% naar de uitlener gaat – komt het totaal uit tussen de 20 en 25% rente op jaarbasis. Dat is ook de norm die Microkrediet-uitvinder Mohamed Yunus altijd voor ogen heeft gehouden.

Waar zit welke winst?
Mesofinance is een model dat past in deze tijdgeest. Social impact staat voorop. Met de leningen creëren we banen rondom de ondernemers waarin wordt geïnvesteerd. Banen zorgen vervolgens voor scholing, gezondheidszorg, ontwikkeling. Ons primaire doel is dan ook de komende jaren tenminste 15.000 banen te creëren én te behouden. Tegelijkertijd ontvangt de uitlener – die zelf een onderneming kan uitkiezen op www.lendahand.com  – een vast rendement op zijn investering van 3% op jaarbasis. Dat is ruim 2x zo veel als het gemiddelde rendement op een vrij-opneembare spaarrekening. Lendahand verdient aan elke euro 5 eurocent. Dat gebruiken we voorlopig voor het optimaliseren van de website, marketing, communicatie & PR en juridische zaken. Ons ultieme doel is uiteraard armoede de wereld uit te helpen. Of in ieder geval daar een substantiële bijdrage aan te leveren. Overtuigd? Doe mee!

Bekijk hier de ondernemers: https://www.lendahand.com/nl/project/require-funding/

Auteur: Peter Stolze

Lees ook:
> Sparen is ooeeeeersaai!
> MKB: katalysator in opkomende landen. Wat houdt dit in?

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *