Van Ego naar Eco, transitie naar duurzaam ondernemerschap

van Ego naar Eco

Door: Petra Hovestadt (Groen4Life)

Twee jaar geleden is het bedrijf Groen4Life geopend in Helmond. Groen4life bleek het allereerste duurzaamheidscentrum van Nederland en zelfs van Europa, te zijn, wat zo specifiek te werk ging met een enorme diversiteit van doelgroepen(Helix) en mooie kruisbestuivingen en cocreaties.
De blauwdruk van Groen4Life is de natuur, waarbij het ecologische principe van wederkerigheid , circulaire stromen en balans de uitgangspunten zijn. Eigenaar Petra Hovestadt geeft hier lezingen over.., genaamd “Van Ego naar Eco”.
Hieronder een gedeelte uit deze lezing.

Het Ego kent  vanuit de psychologie als kern voor de mens de karaktereigenschappen, de normen en waarden en de uiteindelijk gevormde persoonlijkheid. Allerlei ervaringen, zowel negatief als positief hebben het ego gevormd. Een te sterk gevormd ego deelt niet, stelt zichzelf voorop, heeft geen respect en is opportunist.

Het Eco-systeem (de natuur) waar wij als mens uit zijn ontstaan en onderdeel van zijn, werken principes zoals overleven en aanpassen, die het ecologische systeem beïnvloeden en vormen. Een organisme, plant of dier past zich aan de omstandigheden aan en leert met deze adaptieve eigenschappen, te overleven. Echter de natuur kent geen afval, dat is een menselijke uitvinding. Het ecologische systeem stemt af, geeft en neemt en is geheel #circulair en duurzaam.

De komst van goedkope energie en de ongekende mogelijkheden hiermee veranderde de positie van de mens in het ecologische systeem. De keuze van de mens om meer afstand te willen nemen van de natuur en meer te verstedelijken kennen we als de Industriële Revolutie. Een grote ‘machine’ die in het teken stond van groei en uiteindelijk tegen de natuur in ging werken, geen rekening meer hield met balans. Het uitbuiten, het vervuilen en op grote schaal vernietigen zette fors in en de lineaire economie was geboren.

De parallel met menselijk gedrag is snel te trekken: na de industriële revolutie is de mens eenzijdig gaan nemen, zoals grondstoffen, energie en de wijze waarop  intensieve landbouw en veeteelt zich ontwikkelde. De focus lag op economische groei en winst. De hiërarchische systemen waren sterk,waarbij er een relatief kleinere groep het meest profijt had en de grootste groep minder of nauwelijks. Van balans was geen sprake meer, niet in de natuur, niet in de samenleving. In een organisatie werd het autoritaire leiderschap de norm, het ego en de status het resultaat. Weg eco, dus.

Maar wat heeft bovenstaand te maken met het businessmodel van Groen4Life, vraag je jezelf nu misschien af. Steeds meer mensen zoeken naar bedrijfsmodellen vanuit Eco in plaats vanuit Ego. Dit zijn niet alleen groene bedrijven, nee… Maar waarom eigenlijk ? Mensen voelen dat het niet meer klopt, wellicht door alle informatie bronnen zoals internet, over minder grondstoffen. Er is minder geld wellicht. Echter, veranderingen vinden meestal plaats omdat er geen andere keuze meer is.
‘changement by nescessity’, daar staan we nu voor, is er nog wel plek voor ego ondernemen?  Van “ik verdien aan jou” of “jij doet alles en ik doe niets want ik ben de baas over jou”.

Ik noem het zoals velen met mij, het oude denken vs nieuwe denkers. Persoonlijk  zie ik mijzelf als schakel, simpel vanwege mijn leeftijd, maar zeker ook visie en ervaring. Ik zit er mooi tussen in. Van Ego naar Eco betekent dat de organisatie niet meer hiërarchisch  is, de medewerkers en de eigenaar zijn afgestemd op elkaar als een organisch netwerk bijna. Er zijn geen functioneringsgesprekken, maar talentgesprekken. Er wordt gezocht naar  de kwaliteit van de persoon en deze krijgt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn eigen kwaliteit en domein in het bedrijf. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen tot veranderen  worden aangesproken. Net als in een ecologisch systeem, zoals de natuur mee gaat in geeft en neemt. Het vergt ook andere vorm van leiderschap, meer dienend dan leidend. Zie je de overeenkomsten al met de natuur?

De natuur maakt geen selfie, heeft geen eigen belang of is niet opportunistisch. Een ecologische energie in een duurzaam bedrijf vraagt transparant gedrag van iedereen. Kwetsbaar opstellen, soms groeien, soms ‘afsterven’; in de leerpsychologie heet dit ervaringsgericht leren. Vanuit respect en gelijkwaardigheid.
Concluderend kunnen we de vraag stellen “Wat onderscheidt de mens van een organisme of dier? “ Het antwoord is: “Wij kunnen kiezen.”
Jij en ik  kunnen kiezen om het ego minder prominent te willen inzetten en ons meer af te stemmen om te willen verbinden. Net als het ecologisch systeem; samen te werken, eigenlijk gewoon om vervolgens duurzaam te zijn. Wij kunnen dus kiezen om op een andere manier het ondernemerschap of het zakendoen in te vullen. Dat is een keuze.

Een ander woord voor duurzaam, vind ik , is balans; zoals de grond composteert, het roofdier het afval opruimt,  een boom afsterft en weer nieuwe scheuten krijgt. Iedereen zit op de juiste plek waar hij of zij het beste uit zich zelf kan halen.
Hoe kun je die balans vinden als ondernemer of eigenaar van een bedrijf, hoe kun je die transitie maken van Ego naar Eco.

Om meer in balans te komen dienen wij als mens ons ego minder te laten kiezen voor ons. Het circulaire belang (eco) te erkennen door anders om te gaan met onze medemens, met onze ‘mindset’ die verouderd is. Het gaat niet  meer alleen om winst, simpelweg omdat dat niet meer haalbaar is zoals we het eerst uitvoerden en al helemaal niet meer realistisch is.
Er zijn geen grondstoffen meer, tenminste, het laaghangende fruit is op. We zullen lange termijn en circulair moeten denken in onze bedrijfsvisie. Hoe kunnen we in balans zonder de ander te benadelen zaken doen; en dat is een lastige hè…

Echter nieuwe ecologische bedrijfsmodellen zijn de duurzame toekomst; het motiveert medewerkers en duurzame productiviteit. Het geeft verbinding en voldoet in de behoefte om zelf uitdagingen te kunnen en vooral mogen te overwinnen en sterker hier uit te komen. Het geeft zelfrespect en dus respect naar anderen en dus ook naar de natuur. Dan stoppen we de vernietiging pas echt. Wij zijn onderdeel van het ecologisch systeem, ook waren we dit met zijn allen zo ontzettend vergeten! Dit telt voor de grondstoffen die we gebruiken voor ons bedrijf maar ook hoe we met onze medewerkers om willen gaan ver weg of dichtbij.
Win-Win heet voortaan Ego-Eco. Jij weet nu waarom.

 

Tekst: Petra MH Hovestadt

Petra

Eigenaar Groen4Life & Manawahcoaching
Kantelaar, Mens & Verbinder

Interesse in een dergelijke lezing? Groot gelijk, we kunnen het je alleen maar aanraden! 
Voor meer info, neem contact op via de sites:

www.groen4life.nl
www.manawahcoaching.nl

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *