Waarom verzuimpreventie belangrijker is dan verzuimmanagement

Waarom verzuimpreventie belangrijker is dan verzuimmanagement

Ziekteverzuim verwijst naar de afwezigheid op het werk en het niet kunnen vervullen van de bijbehorende taken. Jaarlijks brengt het duizenden euro’s aan verliezen voor bedrijven met zich mee. Ziekteverzuim drijft de kosten op en doet het gehele team pijn. Voorkomen is beter dan genezen. Verzuimpreventie is daarom nog steeds te prefereren boven verzuimmanagement.

 Negatieve invloed ziekteverzuim

Wanneer een persoon afwezig is van het werk zonder voorafgaande kennisgeving, moeten zijn verantwoordelijkheden en verplichtingen worden overgenomen door een andere werknemer. Het heeft een negatieve invloed op de productie van het bedrijf en de algemene werkdynamiek. In veel gevallen beïnvloedt het zelfs de werkomgeving en de relatie met de rest van de collega’s. Daarom is ziekteverzuim een van de grootste problemen voor Human Resources. En worden verschillende methoden en praktijken vastgesteld om het niet alleen te registreren, maar zoveel mogelijk aan verzuimpreventie te doen.

 Het belang van verzuimpreventie

Er zijn verschillende tools om verzuimpreventie te bevorderen. Het gaat erom elk scenario op een bepaalde manier te evalueren, te herkennen wat de problemen van de organisatie zijn, alsook de oorzaken die tot ziekteverzuim leiden. Zo kunnen bedrijven gerichter en efficiënter werken aan verzuimpreventie. 

  • Bevorder een prettige werkomgeving

Mensen brengen een groot deel van hun leven door in werkomgevingen en dat is doorgaans algemeen tussen de zeven en acht uren per dag. Het faciliteren en zorgen voor een prettige werkomgeving is een kerntaak om arbeidsverzuim te voorkomen. Het scheppen van zodanige voorwaarden dat medewerkers de organisatie niet willen verlaten, maar juist een groter gevoel van verbondenheid en betrokkenheid willen genereren, draagt bij aan een effectieve verzuimpreventie. 

  • Prestatie-evaluatie als een hulpmiddel bij verzuimpreventie

Het erkennen van het werk en de inzet van een medewerker door middel van beloningen is een manier om ziekteverzuim tegen te gaan. De persoon voelt zich gewaardeerd. Dit bevordert hun relatie met de organisatie en het gevoel erbij te horen. 

  • Opleidingen zijn sleutelfactoren bij verzuimpreventie

Door tijd en middelen aan hun opleiding te besteden, voelt de werknemer zich vaak gewaardeerd en ontwikkelt hij zijn betrokkenheid bij de organisatie. Het is een strategie waarbij aspecten als opleiding en motivatie betrokken zijn om de groei van medewerkers binnen de organisatie te bevorderen.

  • Optimalisatie tijdbeheer draagt bij aan verzuimpreventie

De tevredenheid van een medewerker staat in verhouding tot de effectiviteit waarmee hij zijn taken uitvoert. Weten hoe de werklast moet worden verdeeld en taken moeten worden toegewezen op basis van de mogelijkheden van elke werknemer, is van cruciaal belang. Zo wordt een medewerker niet overbelast of overwerkt.

  • Registratie van werkuren verhoogt productiviteit

Via deze bron wint het bedrijf aan productiviteit en draagt het bij aan verzuimpreventie, omdat het de verschillende stadia van de processen voortdurend bewaakt en waarschuwt. Besluitvormingsprocessen en de organisatie van het arbeidstoezicht worden gestroomlijnd. Daarnaast waarborgt dit systeem de privacy in de verschillende informatielagen die de organisatie beheert.

  • Motiveer je medewerkers

Je werknemers motiveren is veel winstgevender dan het beheren van ziekteverzuim. Er zijn verschillende manieren om dit te doen, van bonussen tot vrije werkdagen, flexibele uren, trainingsprogramma’s en verschillende arbeidsvoorwaarden om tot de organisatie te behoren. Deze factoren motiveren je werknemers om zich harder in te zetten, verhogen de productiviteit en dragen bij aan verzuimpreventie.

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *