Sterke groei elektrisch laden op straat

Statistieken stichting e-laad geven inzicht in elektrisch rijden en laden.

De data die stichting e-laad verzamelt over haar, ondertussen al meer dan tweeduizend, publieke oplaadpunten, laten in alle opzichten een stevige groei zien: meer publieke oplaadpunten, die vaker worden gebruikt, door steeds meer elektrische auto’s. Opladen op straat zit duidelijk in de lift.

Het allereerste publieke oplaadpunt voor elektrische auto’s van stichting e-laad werd in oktober 2009 geopend door Ruud Lubbers. Drie jaar later zijn er meer dan tweeduizend publieke oplaadpunten van e-laad verspreid over het land en elke week komen er nieuwe bij*. De vaart zit er goed in bij de publieke oplaadpunten. De statistieken van e-laad geven onder meer het volgende beeld: groei in het aantal geplaatste laadpunten, aantal transacties, aantal gebruikte laadpasjes (indicatie voor aantal e-rijders die gebruik maken van de publieke oplaadpunten van e-laad) en groei in het stroomverbruik (groene stroom).


Aantal geplaatste oplaadpunten e-laad. Groene lijn is het totaal aantal geplaatste publieke laadpunten van e-laad (‘strategische’ en op verzoek van e-rijders, opgeteld). Blauw is het aantal publieke oplaadpunten
van e-laad geplaatst op verzoek van e-rijders.


Totaal aantal transacties op alle laadpalen van e-laad, sept 2011 – sept 2012

 
Aantal gebruikte laadpasjes op laadpalen van e-laad


Totale stroomverbruik (in kilowatturen) op laadpalen van e-laad (inclusief zomerdip)

Laden op meerdere palen

Naast groei in aantallen en stroomverbruik, blijkt uit de data die stichting e-laad verzamelde ook een aantal andere interessante zaken. Zo gebruikt de helft van de elektrische autorijders die een pasje heeft om publiek op te kunnen laden, laadpalen van e-laad op vijf of meer plaatsen. Slechts elf procent beperkt zich tot een enkele plaats (dorp of stad).


Aantal locaties waar geladen wordt met een laadpasje. De term ‘plaats’ refereert hier aan een geografische kern als een dorp of een stad. Gemeenten bestaan uit meerdere kernen. Laden binnen een plaats op meerdere
laadpalen wordt geregistreerd als een plaats.

De tijdsduur van de transacties (de tijd dat auto’s aangekoppeld zijn) geeft een heel wisselend beeld. Veel auto’s staan minder dan een uur aan de oplaadpaal. Maar in nog veel meer gevallen staat de auto uren aan een
oplaadpaal gekoppeld.


Tijdsduur van transacties op laadpalen van e-laad. Transactieduur is de tijd dat de auto op het laadpunt aangekoppeld is. De daadwerkelijk laadtijd kan dus korter zijn.

Piekbelasting
Verder zien we dat de pieken in de belasting van het elektriciteitsnet ongeveer op dezelfde tijdstippen zitten als die van de rest van het elektriciteitsgebruik: zo rond het middaguur en na 18.00 uur, aan het begin van de avond. De belasting van het elektriciteitsnet door een elektrische auto is te vergelijken met die van een huishouden. Een gezin met een elektrische auto zorgt zo voor een verdubbeling van het stroomverbruik (per huishouden) en daarmee van de piekbelasting op het net.

Dat betekent dat als Nederland zoals de overheid wil, massaal elektrisch gaat rijden het elektriciteitsnet op een aantal plekken zwaar zal worden belast tijdens piekuren. Als we in staat zijn elektrische auto’s gestuurd (slim) te laten laden, wordt het elektriciteitsnet evenrediger belast en wordt overbelasting voorkomen. Een auto die bijvoorbeeld van 22.00 uur tot 7.00 uur geparkeerd staat maar slechts 4 uur nodig heeft om volledig bij te laden, kan dan tijdens de nachtelijke uren geladen worden als dat beter is voor de evenredige belasting van het net. Er kan dan bijvoorbeeld ook met een lager vermogen gedurende langere tijd geladen worden om piekbelasting te
voorkomen. Een andere optie is het versterken van het elektriciteitsnet in bepaalde gebieden, maar dat vraagt aanzienlijke investeringen.


Belasting van het elektriciteitsnetwerk gedurende de dag, als gevolg van opladen elektrische auto’s op laadpunten e-laad.


Belasting van het elektriciteitsnetwerk gedurende de dag bij een huishouden (standaard), dus zonder opladen van een elektrische auto.

Het verzamelen van data over opladen van elektrische auto’s is een van de belangrijke doelen van stichting e-laad. De stichting biedt hierdoor onder andere netbeheerders nuttige informatie over de gevolgen van de
grootschalige introductie van elektrisch rijden.

*Op dit moment geldt een aanvraagstop voor nieuwe publieke oplaadpunten bij stichting e-laad. Kijk voor de actuele situatie en de plannen voor 2013 en 2014 op onze website.

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *