20% duurzame energie in 2020

Duurzame energie

Duurzaamheid gaat om winst, de mens én het milieu

Om de opwarming van het klimaat tegen te gaan, wordt er internationaal hard aan duurzame energie gewerkt. In 2020 moet 20% van de energie in Nederland, duurzaam zijn verkregen. Daarom is er een subsidiepot, Stimuleringsregeling Duurzame Energie genaamd. Deze bevat voor dit najaar 6 miljard euro. Dit alles om ons te stimuleren om over te gaan op duurzame energie.

Alle gassen die de aarde opwarmen, hebben een negatief effect op onze atmosfeer. Door de ontwikkeling van steeds meer warm gas in onze atmosfeer, stijgt de temperatuur. De ozonlaag zorgt daarbij voor afsluiting van onze atmosfeer naar de ruimte. Dit creëert het broeikaseffect. Opstijgende warmte die niet weg kan. Terwijl de zon warmte in de dampkring blijft creëren. Daarnaast keren veel warme gassen ook nog eens terug op aarde. Om dit effect tegen te gaan moeten we hier dus wat aan doen. Deel van de oorzaak zijn onze energiebronnen.

Energiebronnen

In Nederland kennen we inmiddels een groot aanbod aan energiebronnen. Hierbij de meeste energiebronnen voor elektriciteit op een rij:

⦁ Kolen/gascentrales;
⦁ Kernenergiecentrales;
⦁ Windenergie bronnen;
⦁ Zonne-energie installaties;
⦁ Waterkracht-stroomcentrales;
⦁ Biomassacentrales.

De kolen/gas en kernenergie centrales zijn de energiebronnen die veel uitstoot kennen. Daarom zijn er veel initiatieven om deze energieopwekking te minderen. Wind-, zonne- en waterkracht energie zijn veel duurzamer. Energie opwekken door biomassacentrales staat ter discussie vanwege de oorsprong van de grondstof en het proces om biobrandstof te krijgen.

Duurzame energie

Duurzame energiebronnen zijn dus ideaal om minder uitstoot te generen. Maar omdat er allerlei soorten zijn, moeten deze wel bij elkaar gebracht worden. Energiebedrijven zoals Alfen zorgen ervoor dat meerdere duurzame energiebronnen bij elkaar worden gebracht. Via transformatorstations is het mogelijk om de consument 100% groene stroom te leveren. Als Nederland 20% van de energie duurzaam wilt maken, is dit een goede eerste stap. De reden dat veel bedrijven en huishoudens niet overstappen, is de prijs. Maar die prijs wordt alleen minder als we meer duurzame energie afnemen.

Zonnepanelen

Zeker als ondernemer is het goed om te kiezen voor duurzame elektriciteit. Omdat de overheid subsidie verstrekt op duurzame energiebronnen is het aantrekkelijk. Zonnepanelen worden steeds goedkoper. En er zijn allerlei innovaties op dat gebied die het rendement of de aanschafprijs gunstiger maken. Bedrijven zijn de grootste afnemers van elektriciteit. Met de enorme hoeveelheid aan beschikbare daken is er oppervlakte genoeg voor veel zonnepanelen. Als we dit goed aanpakken, kan het maar zo zijn dat bedrijven genoeg energie opwekken om ook huishoudens van stroom te voorzien. Dit kan ervoor zorgen dat de 20% duurzame energie in 2020 binnen handbereik komt.

Als we onze bijdrage willen leveren aan de afremming van de opwarming van de aarde, is duurzame energie de uitkomst. De overheid heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor deze initiatieven. Draag je steentje bij aan een betere wereld en stap over op duurzame energie.

Niets missen van De Betere Wereld?

Like dan onze Facebook-pagina en blijf op de hoogte. Of schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

 

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *