In de Groene Stoel: Raedthuys Groep

Onderzoek presenteert 100% Pure Energie als koploper in duurzame stroomleveranciers

Elders in deze krant besteden we aandacht aan de Groene Stroomsterren, een overstapcampagne van Natuur & Milieu, Greenpeace, Hivos en Wise. Samen met de Consumentenbond, de Vereniging Eigen Huis en het Wereld Natuur Fonds onderzochten zij de meest duurzame stroomleveranciers van Nederland, waaruit Raedthuys met 100% Pure Energie als één van de twee duurzaamste koplopers tevoorschijn kwam! Met trots zitten zij dus nu in de Groene Stoel voor een interview.

Door Nanny Schutte

De Raedthuys Groep is een voor mij totaal onbekende partij. Stel jezelf eens voor.
Wij zijn de groenste energieleverancier van Nederland, groot geworden in windenergie. Al sinds midden jaren ’90 bouwen we windmolens waarin burgers financieel kunnen deelnemen. Sinds begin vorig jaar leveren we ook stroom onder de naam 100% Pure Energie aan consumenten en de zakelijk markt. We hebben een helder concept: we verkopen niet meer dan we zelf opwekken. Met de windmolens die we er dit jaar en in 2015 bij bouwen, hebben we genoeg om 80.000 huishoudens van groene stroom te voorzien. En als een groot deel van deze mensen zelf met behulp van zonnepanelen energie gaat produceren, dan hebben we stroom voor nog veel meer mensen. Zo kunnen we samen werken aan een betere wereld.

Op jullie website pure-energie.nl lees ik dat jullie de Trias Energetica-strategie hanteren om de energievoorziening nu en in de toekomst te waarborgen; verspilling tegengaan, zoveel mogelijk duurzame energiebronnen benutten en zo efficiënt mogelijk gebruik maken van fossiele brandstoffen voor de resterende energiebehoefte. Licht eens toe hoe deze, toch enigszins traditionele, filosofie jullie missie helpt realiseren.

We hebben het concept van de Trias Energetica iets aangepast. Wat je niet gebruikt, hoef je niet op te wekken, daarnaast wek je met zonne- of windenergie zoveel mogelijk zelf op en wat je dan nog nodig hebt, neem je duurzaam af. Dus hoe minder energie mensen afnemen, des te beter het is. Mensen betalen bij ons ook minder voor een kiloWattuur als ze zuiniger omgaan met hun verbruik, andere producten bij ons afnemen of langer klant zijn. Ook kun je bij 100% Pure Energie investeren in onze nieuwe windmolens met een of meer windobligaties. Het rendement is veel beter dan wat je op je spaarrekening bijgeschreven krijgt en na vijf jaar krijg je je inleg weer terug. Als je het leuk vindt, kan je ook stroom afnemen uit dezelfde windmolen. Zo kun je duurzame kringlopen maken en helpen met de groei van duurzame energie in Nederland en hoef je geen gebruik meer te maken van fossiele brandstoffen.

Wat maakt dat jullie, samen met WindUnie, op de eerste plaats van duurzame energieleveranciers beland zijn?
We zijn echt heel erg trots om als ‘groentje’ in de markt van energieleverancier nu al op de eerste plaats terecht te komen. Deze plek hebben we te danken aan het feit dat we álleen maar groene energie opwekken en verkopen en alleen maar investeren in nieuwe duurzame energieprojecten. Met deze prijs op zak gaan we dan ook vol energie verder op de ingeslagen weg: groene stroom uit wind en zon gemaakt in Nederlanddirect leveren aan onze klanten.

Hoe gaan jullie om met protesten tegen windmolenparken? En wat is jullie antwoord op de kritieken dat de productie van zonnepanelen niet milieuvriendelijk is?

Gelukkig zien we een trend naar kleinschaligheid en lokaliteit. Steeds meer mensen willen weten waar hun eten vandaan komt, wat er met hun spaargeld gebeurt en willen ook zelf hun energie groen opwekken. In veel plaatsen zien we nu ook lokale duurzame energie initiatieven ontstaan. Opgericht door burgers die zich gezamenlijk inzetten om hun omgeving te helpen bij energiebesparing, duurzaam verbouwen en samen energie opwekken. Daar tegenover zijn er ook mensen die tegen deze manier van schone energieproductie zijn. Wat we dan doen is zo goed mogelijk informatie geven over de windmolens en de stappen in het planologisch proces. Gelukkig kennen we in Nederland goede vormen voor inspraak- en bezwaarprocedures. Al worden we het dan uiteindelijk niet altijd eens, dan hoop ik wel dat omwonenden zeggen dat we open en eerlijk in onze contacten zijn geweest.

Zonnepanelen verdienen zich energetisch al in twee jaar terug. Uitgaande van een levensduur van 30 jaar wordt er 15x zoveel opgewekt als er wordt gebruikt voor de productie. Een mooi resultaat lijkt mij. Bij onze installaties zorgen we ervoor dat wanneer het systeem aan het einde van zijn levensduur is, de panelen en omvormers afgevoerd en gerecycled worden.

Wat doen jullie in het kader van duurzaamheid nog meer dan schone energie opwekken?
We werken landelijk vanuit ons kantoor in Enschede. We hadden nogal wat kilometers op de teller staan van ons hele wagenpark. Nu rijden we voor 80% volledig elektrisch en daar waar het nog niet anders kan in hybride auto’s. Een forse bijdrage in de beperking van onze CO2 – en fijn stof uitstoot als bedrijf.

Ook sociaal maatschappelijk dragen we als Raedthuys ons steentje bij, want duurzaamheid is meer dan alleen energie. Al onze medewerkers kunnen 40 uur op jaarbasis besteden aan goede doelen. Elk jaar maken we met 15 collega’s een feest van het Nieuwjaardiner voor zo’n 150 mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Bovendien hebben we in 2003 een goede doelen stichting opgericht, die lokale en landelijke duurzame initiatieven en projecten ondersteunt.

De Groene Stroomsterren-campagne roept Nederlanders op het allergroenste stroomproduct af te nemen van de duurzame koplopers. Waarom is dat zo belangrijk?

Er zijn verschillende redenen voor om voor groen te gaan. Je kunt daarbij denken aan geopolitieke factoren en vrede: veel oorlogen worden om fossiele energie gevoerd. Maar ook spelen milieu en klimaat een rol. We moeten ons bewust zijn van de footprint die we achterlaten met alle gevolgen van dien voor de generaties na ons.

We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen deze gedachte met ons delen en kiezen voor 100% Pure Energie. Speciaal voor de lezers van De Betere Wereld hebben we een mooie aanbieding: een eenmalige korting die kan oplopen tot €75,- en voor elke 10e nieuwe klant een ‘weekendje natuur’ cadeau. Meer informatie over deze aanbieding is te lezen in onze advertentie elders in deze krant.

Predicaat_GroensteStroom_MRT2014

www.pure-energie.nl | www.raedthuys.nl

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *